Szokująca Interwencja poselska Grzegorza Brauna w Narodowym Instytucie Zdrowia ws. tzw. Traktatu WHO i IHR!

Komentarz 1:

Panie dyrektorze, notatka może być przygotowana przez organizatora, ale wy, jako zaproszeni przez organizatora uczestnicy tego „spotkania” powinniscie:

1. albo otrzymać i przechowywać kopię tej notatki; |
2. albo sporządzić i przechowywać własny protokół tego spotkania, tym bardziej, że temat spotkania był istotny i ważny dla waszej misji oraz dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego.

Brak takiej kopii lub własnej notatki świadczy o bałaganie organizacyjnym. Nie jesteście w stanie odtworzyć formalnie szczegółów tego spotkania, co sprawia, że albo ukrywacie jego ustalenia, albo nie spełniacie prawidłowo swoich zadań.

Komentarz 2:

Cyt.: „Szczepionka przeciwko SARS-Cov-2 uzyskała kilka dni temu zatwierdzenie jako normalne dopuszczenie, a nie dopuszczenie warunkowe.” Pytania:

  1. Kto taką decyzję podjął i na podstawie jakich, przeprowadzonych w Polsce, badań naukowych?
  2. Czy rząd polski lub ministertwo zdrowia miało swój naukowy udział w tej decyzji „dopuszczenia”, czy też jest jedynie wykonawcą decyzji podjętej przez czynniki zewntrzne, to jest organizacje i instytucje zagraniczne?
  3. Czy jakakolwiek polska instytucja naukowa weryfikowała prawidłowość tej decyzji?
  4. Czy przy okazji takiej weryfikacji brano pod uwagę negatywne skutki uboczne w częściowym zakresie udokumentowane przez bazy danych takie jak amerykański VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System) oraz ich europejskie odpowiedniki? Innymi słowy, kto jest odpowiedzialny za dopuszczenie w Polsce tzw. „szczepionki”, która nie chroni przed zarażeniem się i zarażaniem innych osób, natomiast powoduje wiele negatywnych skutków ubocznych (łącznie z przypadkami śmiertelnymi), np. miocarditis, pericardaitis, zakrzepicę, obniżenie odporności immunologicznej na skutek tzw. immune imprinting, (co powoduje przyrost zachorowań na raka i inne choroby), a także nadreakcję układu immunologicznego spowodowaną burzą cytokinową, (co powoduje atak i niszczenie naszych tkanek i organów przez nasz układ immunologiczny – sytuacja szczególnie groźna w przypadku kilkakrotnego przyjęcia „szczepionki” i jej „boosters”)?
  5. Czy ktoś w Polsce bada tą szczepionkę pod względem jej wpływu na pojawianie się nowych mutacji (wariantów) tego wirusa spowodowane tym, że ta tzw. „szczepionka” jest w dużej części nieskuteczna, natomiast wywierane przez nią cisnienie na wirusa powoduje jego dalsze mutacje i pojawianie się nowych „wariantów”, czyli tzw. „ucieczkę” epidemii?
  6. Kto i jak prowadzi w Polsce analizę statystyczną danych dotyczących śmiertelności ogółem? (Dane z lipca 2020 roku pokazują, że od stycznia do lipca 2020 roku śmietelność ta była równa lub niższa niż w latach ubiegłych, natomiast przyrost śmiertelności ogółem pojawił się dopiero po rozpoczęciu akcji szczepionkowej tą tzw. „szcepionką”).
  7. Czy w związku z tym ktoś w Polsce prowadził dokładną analizę składu tych szczepionek pod wzgledem ich toksycznosci, np. białka kolczastego (spike protein), nanocząsteczek lipidów (lipid nanoparticles), a także innych składników, (np. tlenku grafenu, itp. toksyn oraz innych niebezpiecznych dla zdrowia materiałów)?
Ten wpis został opublikowany w kategorii "Pandemia", Konspiracja, Korupcja, Kryminalna polityka, Szczepionki, Zdrowie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.