Dokumenty Służby Bezpieczeństwa

Sprawa obiektowa kryptonim „Porozumienie”

(Źródło)

up4