Katarzyna Karaszewska – program kandydata do Rady Miasta

Katarzyny fanpage jako kandydata do Rady Miejskiej w Suwakach
Katarzyna na FejsbukuDrodzy Wyborcy,

Przede wszystkim pragnę podziękować tym z Was, którzy podzielili się z nami swoimi postulatami i pomysłami dotyczącymi naszego miasta. Dzięki Wam mogliśmy skompletować nasz plan na następną kadencję. Będziemy nadal czekać na Wasze pytania i Wasze rady.

Moja „działka” jest częścią i uzupełnieniem programu Mariusza Szmidta, kandydata na Prezydenta Miasta Suwałki. Wszyscy nasi kandydaci dołożyli swoje pomysły i uwagi do ogólnego programu. Dlatego przedstawiam tu oba projekty, ten „duży” i ten „mój”. To co nazywam „programem Katarzyny” jest tą częścią całości, za której realizację ja będę odpowiedzialna, jeśli Koalicja wygra wybory.

Nasze plecy są silne i ten ciężar z łatwością udźwigniemy. Razem z Wami będziemy pracować dla naszego miasta, dla naszego wspólnego dobra oraz dla przyszłości naszych dzieci i wnuków. Dziękuję za Wasze poparcie i Wasze głosy.

— Katarzyna KaraszewskaSuwałki – moje miasto


P R O G R A M

Spis teści:

Program Mariusza Szmidta, kandydata na Prezydenta Miasta Suwałki  

Program Katarzyny Karaszewskiej, kandydata na Radną Miasta Suwałki  


O kandydacie – Mariusz Szmidt   

Obecnie pełni funkcję dyrektora Funduszu Pożyczkowego i Poręczeniowego Agencji Rozwoju Regionalnego ARES w Suwałkach S.A., jest nauczycielem akademickim, członkiem Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach, a także członkiem Rady Programowej Polskiego Radia Białystok.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, otwarty przewód doktorski na wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku (temat: rozwój społeczny i gospodarczy średnich miast na przykładzie byłych miast wojewódzkich – także Suwałk).

Przez 8 lat związany z suwalskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Prowadził program rozwoju startupów, dzięki któremu młodzi suwalczanie uzyskali wsparcie i utworzyli własne działalności gospodarcze. Organizował spotkania, szkolenia i konferencje, również międzynarodowe. Uczestniczył w spotkaniach międzynarodowych m.in. na Litwie i Słowacji.

Pełnił szereg funkcji kierowniczych – ostatnio był dyrektorem działu projektów i usług PNTPW odpowiadając za nadzór nad projektami krajowymi i międzynarodowymi.

Jest ekspertem w zakresie oceny projektów unijnych, analizy potencjału przedsiębiorstwa i strategii zarządzania ryzykiem walutowym.

Jest propagatorem aktywnego wspierania i rozwoju przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży, a także skutecznego wspierania lokalnych przedsiębiorców oraz startupów, zarówno funkcjonujących jak i wchodzących na rynek.

Jako nauczyciel akademicki odkrywa przed swoim studentami świat ekonometrii i matematyki finansowej. Uczy również zarządzania projektami.

Od urodzenia i od pokoleń Suwalczanin. Żonaty, jedno dziecko (syn). Miłośnik natury, lubi wędkować i podróżować po Suwalszczyźnie.

Wróć do spisu treści


 Program Mariusza Szmidta,
kandydata na Prezydenta Miasta Suwałki:   

S   +   U   +   W   +   A   +   Ł   +   K   +   I


SUWAŁKI – MIASTO SZCZĘŚLIWE:

 • Będę prowadził szerokie konsultacje, debaty i otwarte spotkania z mieszkańcami.
 • Więcej zieleni niż betonu.
  • Stworzę większą ilości miejsc zielonych w mieście, w tym zwiększę ilość miejsc użyteczności publicznej służących rodzinnym spotkaniom, publicznemu grillowaniu, sportom na świeżym powietrzu, miejskie kino plenerowe.
 • Rozwinę transport publiczny.
  • Będę inwestował w transport publiczny, dzięki czemu zmniejszy się liczba wypadków, zanieczyszczenie w mieście oraz nastąpi redukcja korków.
  • Będę promował korzystanie z transportu publicznego oraz rowerów na suwalskich ulicach.
  • Obniżę ceny biletów komunikacji miejskiej – bez względu na kolor karty mieszkańca.
  • Wprowadzę darmową komunikację miejską dla wszystkich dzieci bez konieczności posiadania karty mieszkańca.
  • Wprowadzę jednodniowe, trzydniowe, weekendowe oraz tygodniowe bilety komunikacji miejskiej.
  • Usprawnię kursy autobusów miejskich.
  • Suwalski Rower Miejski – uruchomię pilotażowy projekt roweru miejskiego.
 • Zadbam o komfort i bezpieczeństwo rowerzystów.
  • Ujednolicę nawierzchnie oraz zlikwiduję krawężniki ze zjazdów i podjazdów
  • Polepszę widoczności ścieżek rowerowych pod kątem bezpieczeństwa nocnego
  • Zwiększę ilości miejsc parkingowych dla rowerów.
 • Zdrowie i szczęście ponad wszystko!
  • Uruchomię miejski DentoBus będący mobilnym gabinetem stomatologicznym, aby zwiększyć profilaktykę zdrowotną wśród dzieci.
  • Uruchomię miejski MammoBus będący mobilnym gabinetem wspierającym profilaktykę raka piersi
  • Uruchomię (w formie dofinansowania) miejski program In Vitro wspierający pary mieszkające w Suwałkach, które nie mogą doczekać się potomstwa.
  • Będę promował zdrowy styl życia oraz zdrowe odżywianie, zwłaszcza wśród najmłodszych mieszkańców Suwałk.
 • Stop Kopciuchom!
  • Opracuję i wdrożę program antysmogowy na osiedlach domków jednorodzinnych polegający na finansowym wsparciu gospodarstw przy wymianie starych pieców oraz zwiększenie monitorowanego obszaru miasta w celu badania stanu powietrza.
 • Wsparcie rodziców i dzieci.
  • Zwiększę ilość miejskich żłobków oraz stworzę pierwsze w Suwałkach miejskie przedszkole z kompleksowym programem artystycznym.
  • Utworzę Dom Samotnej Matki i dziecka dla kobiet, które będąc w ciąży lub po urodzeniu dziecka, będą mogły znaleźć w nim schronienie.

Wróć do programu Mariusza Szmidta

Wróć do spisu treści


SUWAŁKI – MIASTO UCZCIWE:

 • Rada konsultacyjna.
  • W ramach urzędu prezydenta utworzę radę konsultacyjnąw skład której wejdą in. przedstawiciele środowisk naukowych, przedsiębiorców, kultury i sztuki, edukacji, sportu, aby wytyczać nowe i najlepsze kierunki rozwoju Suwałk, analizowania planów działania spółek miejskich i instytucji współpracujących z miastem, a także w celu pełnienia nadzoru nad pracą zarządów spółek miejskich.
 • Fachowcy w spółkach miejskich.
  • Otwarte konkursy
   • Fachowcy w spółkach miejskich – przejrzyste zasady zatrudniania kadry kierowniczej w spółkach miejskich. Przede wszystkim kwalifikacje. Rada konsultacyjna oceniać będzie kandydatury i przedstawiać propozycję Prezydentowi.
 • Rady nadzorcze dla wszystkich
  • Uruchomię otwarte konkursy do rad nadzorczych spółek miejskich
   • Utworzę parytet minimum 30% członków różnej płci w radach nadzorczych.
   • Opublikuję – w najbardziej poczytnych suwalskich mediach – ogłoszenia o konkursach na stanowiska w suwalskim magistracie.
 • Drzwi prezydenta zawsze otwarte
  • Nigdy nie zamknę przed mieszkańcami Suwałk gabinetu prezydenta oraz jego zastępców.
 • Wsparcie edukacji oraz pomocy społecznej
  • Zwiększę dodatki (uciążliwe i trudnościowe) dla nauczycieli pracujących w szkolnictwie specjalnym.
  • Wzmocnię rolę szkolnych pedagogów oraz psychologów.
  • Ciepły posiłek w każdej szkole. Żadne dziecko nie będzie głodne.
  • Zmniejszę bariery społeczne
   • Opracuję i wdrożę program wspierania i wyciągania osób będących w trudnych sytuacjach życiowych (pomoc bezdomnym).
 • Przejrzyste finanse Suwałk
  • Pełny wgląd w finanse miasta. Suwalczanki i Suwalczanie powinni mieć pełny wgląd w finanse miasta, a działania administracji publicznej powinny być przejrzyste i jawne.
   • W ciągu pierwszych 100 dni prezydentury zaprezentowany zostanie bilans otwarcia oraz stan finansów miasta.
  • Stop spirali długów
   • W ciągu dwóch lat rozpocznę proces oddłużania miasta, którego poziom na koniec 2017 roku wynosi ponad 145 mln zł.
 • Racjonalne wydatki publicznych pieniędzy
  • Ograniczę korzystanie ze służbowych samochodów, podróży i funduszy reprezentacyjnych w spółkach miejskich.

Wróć do programu Mariusza Szmidta

Wróć do spisu treści


SUWAŁKI – MIASTO WYGODNE:

 • Zlikwiduję strefę płatnego parkowania. Nie można pobierać opłaty za postój na parkingu wybudowanym z pieniędzy mieszkańców.
 • Obejmę planem zagospodarowania przestrzennego elewacje bloków, aby były wykonane w nowoczesnych standardach.
 • Przebuduję rondo na ulicy Sikorskiego/Bulwarowa oraz kilku kluczowych skrzyżowań, na których tworzą się największe korki oraz poprawię stan nawierzchni ulicy m.in. Noniewicza, Kościuszki.
 • Wybuduję drogę łączącą Osiedle Kamena z ul. Sejneńską wraz z budową przejazdu przez tory kolejowe.
 • Stworzę specjalny fundusz na remont i budowę chodników. Każdego roku będzie przeznaczana stała kwota na ten cel.
 • Uruchomię program pomiaru hałasu w otoczeniu lotniska. W przypadku wystąpienia uciążliwości, w budżecie miasta przewidzę dopłaty do dźwiękoszczelnych okien i drzwi.
 • Przeniosę dworzec kolejowy na obrzeża miasta. Odejdę od koncepcji dworca czołowego na rzecz dworca przelotowego.

Wróć do programu Mariusza Szmidta

Wróć do spisu treści


SUWAŁKI – MIASTO AKTYWNE:

 • Więcej muzyki, sportu, kultury i sztuki
  • Zwiększę ilość ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeń sportowych, muzycznych, kulturalnych i społecznych promujących Suwałki zarówno w kraju i zagranicą.
  • Każdego roku kluby sportowe będą otrzymywały wsparcie finansowe na swoją działalność.
  • Suwalski Tour – zorganizuję cykliczne wydarzenie aktywnego zwiedzania miasta i okolic na rowerze.
 • Polski Biegun Zimna
  • W celu wsparcia lokalnego biznesu opartego na turystyce uruchomię kampanię informacyjno-promocyjną miasta wykorzystującą walory polskiego bieguna zimna – idealnego miejsca pod zimowe sporty.
 • Aktywna przedsiębiorczość
  • Promocja i wsparcie aktywnej przedsiębiorczości, w tym samozatrudnienia. Stworzenie funduszu kapitałowego, którego zadaniem będzie wspieranie pomysłów biznesowych młodych ludzi.
  • Zmodernizuję Dom Handlowy Arkadia – pierwszy Inkubator Przedsiębiorczości w Suwałkach.
 • Aktywni radni, Mocne NGO i Aktywne Kobiety
  • Będę współpracował z radnymi i angażował ich w sprawy mieszkanek i mieszkańców Suwałk, aby świadczone usługi publiczne były najwyższej jakości i spotykały się z przychylnością mieszkańców.
  • Wzmocnię działalność organizacji pozarządowych. Zwiększę współpracę i przekażę stowarzyszeniom/fundacjom kolejne zadania samorządu.
 • Powołam Suwalską Radę Kobiet jako ciało doradcze przy prezydencie miasta oraz jako faktycznego partnera, składającą się z mieszkanek Suwałk – przedstawicielek kultury, sztuki, edukacji, biznesu, radnych, urzędniczek, NGO oraz ekspertów.
 • Na sportowo
  • Stworzę program subwencji dla każdego członka klubu sportowego (ucznia) w kwocie zależnej od osiągnięć sportowych.
  • Przywrócę klasy sportowe w suwalskich uczelniach.
  • Miejski Ambasador Sportu – rozpocznę współpracę z trenerami i działaczami w celu rozwoju sportu w mieście, wyszukiwania młodych talentów.

Wróć do programu Mariusza Szmidta

Wróć do spisu treści


SUWAŁKI – MIASTO ŁĄCZĄCE:

 • Sztafeta pokoleń
  • Będę aktywnie wspierał współpracę młodzieży z seniorami oraz seniorów z młodzieżą. Uruchomię kampanię edukacyjną przełamującą stereotypy. Uruchomię 30 warsztatów z obszaru: e-senior, nowe technologie, promocja wolontariatu przy pracach fizycznych na rzecz osób starszych, dzielenie się umiejętnościami, wiedzą wartościami i doświadczeniem.
 • Program „Bez przerwy”
  • Będę wspierał projekty dotyczące oszczędzania pożywienia i przekazywania nadwyżek żywności osobom najbardziej potrzebującym. W tym celu uruchomię w Suwałkach „Jadłodzielnię”.
  • Opracuję program wsparcia osób bezdomnych oraz wyciągania ludzi z bezdomności.
  • Uruchomię program „Job shadowing” dla najlepszych absolwentów. Program polegać będzie na uczeniu się poprzez obserwację.
 • Suwałki dla wszystkich
  • Stworzę profesjonalne wybiegi dla psów (w czterech częściach miasta), budki dla bezdomnych kotów oraz uruchomię bezpłatną pomoc zoopsychologa.
 • Mieszkańcy sercem miasta
  • Będę aktywnie wspierał istniejące w mieście Rady, zwłaszcza w odniesieniu do systemowych działań na terenie miasta m.in. w kontekście osób starszych oraz niepełnosprawnych.
  • Zwiększę wysokość Budżetu Obywatelskiego.
 • Dla Seniorów. Dla Niepełnosprawnych. Dla Mieszkańców. Dla Turystów
  • Stworzę Suwalski Integracyjny Klub Seniorów Aktywnych [SIKSA]. Centrum spotkań i miejsce realizacji marzeń oraz pomysłów kreatywnych osób starszych.
  • Będę likwidował bariery architektoniczne. Przyjazne chodniki i przejścia dla pieszych (w tym pasy naprowadzające dla osób niewidomych) oraz łatwy dostęp do budynków administracji publicznych oraz spółek i instytucji miejskich.
  • Przekształcę „Dwutygodnik Suwalski” w biuletyn informacyjny, w którym znajdą się treści zamieszczane przez Radę Miejską oraz Radę Konsultacyjną, wszystkie środowiska polityczne, społeczne oraz fachowców.
  • Opracuję i rozwinę profesjonalną ofertę kulturalno-turystyczną miasta i regionu przy współpracy z branżą hotelarską, gastronomiczną i turystyczną.

Wróć do programu Mariusza Szmidta

Wróć do spisu treści


SUWAŁKI – MIASTO KREATYWNE:

 • Miejsca kreatywności
  • Alternatywne Centrum Kultury – uzupełnienie oferty SOK Przestrzeń dla uzdolnionych Suwalczan i Suwalczanek. Prowadzone będzie przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne w celu rozwijania pasji i talentów, aby wspierać rozwój przemysłu kreatywnego u dzieci, młodzieży i dorosłych (taniec, muzyka, śpiew, kultura, sztuka, film, teatr, blogowanie, vlogowanie, etc.).
  • Kawiarenka Artystyczna – Stworzę bezpłatne miejsce spotkań intelektualnych, służące wymianie myśli, poglądów, organizowaniu wydarzeń muzycznych oraz prowadzenia dyskusji na wszelakie tematy.
 • Wsparcie jednostek edukacyjnych
  • Stworzę więcej MIDICENTRÓW. Zlikwiduję kolejki do zabawy i obejmę jak największą ilość dzieci w celu korzystania przez nie z atrakcji i zabaw, które rozwijają ich kreatywność.
  • Zacieśnię partnerstwo z jednostkami edukacyjnymi w mieście, które kładą nacisk na rozwój informatyki, robotyki, programowania, przedsiębiorczości oraz sportu dla dzieci i młodzieży.
  • Będę wspierał tworzenie drużyn e-sportu, które będą reprezentowały i promowały Suwałki w rozgrywkach cyfrowych w kraju i zagranicą. Zorganizuję pierwszy w historii turniej e-sportu w trzech kategoriach: junior, kadet oraz senior.
 • Przywrócę wydarzenia i imprezy kulturalno-rozrywkowe na Osiedle Północ
  • Sprawię, że ta część miasta przestanie być uważana tylko jako ”sypialnia” Suwałk.

Wróć do programu Mariusza Szmidta

Wróć do spisu treści


SUWAŁKI – MIASTO INSPIRUJĄCE:

 • Inspirująca turystyka
  • Poprzez wykorzystanie walorów turystycznych oraz krajobrazowych Suwałk i Suwalszczyzny, będę wspierał i promował rozwój turystyki edukacyjnej, rekreacyjnej, sportowej, biznesowej, kulinarnej oraz filmowej.
 • Inspirująca pomoc i wolontariat
  • Będę wspierał instytucję wolontariatu oraz promował lokalne ośrodki edukacyjne z obszaru pierwszej pomocy przedmedycznej.
   • Wszystkie dzieci uczące się w suwalskich szkołach będą objęte obowiązkiem uczestniczenia w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej.
   • Rodzice będą mogli skorzystać z bezpłatnego kursu pomocy medycznej, a w szczególności jak postępować w przypadku zagrożenia życia dziecka (zachłyśnięcie, zakrztuszenie, złamania, itp.).
 • Inspirujące specjalizacje
  • Będę wspierał proces wyspecjalizowania suwalskich szkół jako odrębnych ośrodków kształcenia zawodowego. Zwiększę poziom inwestycji w nowe narzędzia i przybory edukacyjne.
 • Inspirujące czytelnictwo
  • Zwiększę wysokość środków finansowych na zakup książek naukowych w miejskich bibliotekach. Osoby kształcące się i rozwijające będą miały ułatwiony dostęp do źródeł wiedzy.

Wróć do programu Mariusza Szmidta

Wróć do spisu treści


O kandydacie – Katarzyna Karaszewska   

Suwalczanka, nauczycielka, pasjonatka fotografowania oraz wszelkiej aktywności sportowej, miłośniczka zwierząt, działaczka społeczna, promotorka wolontariatu, mama dwóch wspaniałych synów. Więcej o Katarzynie Karaszewskiej TUTAJ.

Wróć do spisu treści


 Program Katarzyny Karaszewskiej,
kandydata na Radną Miasta Suwałki:   

Aktywne Suwałki  +  Miejski Program Ambasadora Sportu  +

Program Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  +

Miejski Program Wsparcia Pracownikw Oświaty i Pomocy Społecznej


AKTYWNE SUWAŁKI:

Będę dążyć do zabezpieczenia w Budżecie Miasta Suwałki środków finansowych jako subwencji na każdego członka klubu sportowego (ucznia) w kwocie zależnej od osiągnięć sportowych.

Wróć do programu Katarzyny Karaszewskiej

Wróć do spisu treści 


MIEJSKI PROGRAM AMBASADORA SPORTU

Współpraca z trenerami i działaczami w celu rozwoju sportu w mieście, promocji Suwałk poprzez sport, wyszukiwania młodych talentów oraz organizacji dodatkowych lekcji sportu.

Wróć do programu Katarzyny Karaszewskiej

Wróć do spisu treści 


PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dofinansowanie realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych związanych z modernizacją podjazdów, likwidowaniem barier architektonicznych, dostosowaniem do indywidualnych potrzeb klatek schodowych, balkonów, łazienek.

Wróć do programu Katarzyny Karaszewskiej

Wróć do spisu treści 


MIEJSKI PROGRAM WSPARCIA PRACOWNIKÓW OŚWIATY I POMOCY SPOŁECZNEJ

Zwiększenie dodatków nauczycielskich za pracę w uciążliwych warunkach, dodatku motywacyjnego za wychowawstwo oraz za pracę w trudnych warunkach.
Wprowadzenie premii gwarancyjnej pomocom nauczycieli w przedszkolach i szkołach oraz podniesienie dodatków pracownikom pomocy społecznej, jak również wprowadzenie premii gwarancyjnej wg ustalonego kryterium po konsultacjach.

Wróć do programu Katarzyny Karaszewskiej

Wróć do spisu treści