Katarzyna Karaszewska – program kandydata do Rady Miasta

Katarzyny fanpage jako kandydata do Rady Miejskiej w Suwakach
Katarzyna na FejsbukuDrodzy Wyborcy,

Przede wszystkim pragnę podziękować tym z Was, którzy podzielili się z nami swoimi postulatami i pomysłami dotyczącymi naszego miasta. Dzięki Wam mogliśmy skompletować nasz plan na następną kadencję. Będziemy nadal czekać na Wasze pytania i Wasze rady.

Moja „działka” jest częścią i uzupełnieniem programu Mariusza Szmidta, kandydata na Prezydenta Miasta Suwałki. Wszyscy nasi kandydaci dołożyli swoje pomysły i uwagi do ogólnego programu. Dlatego przedstawiam tu oba projekty, ten „duży” i ten „mój”. To co nazywam „programem Katarzyny” jest tą częścią całości, za której realizację ja będę odpowiedzialna, jeśli Koalicja wygra wybory.

Nasze plecy są silne i ten ciężar z łatwością udźwigniemy. Razem z Wami będziemy pracować dla naszego miasta, dla naszego wspólnego dobra oraz dla przyszłości naszych dzieci i wnuków. Dziękuję za Wasze poparcie i Wasze głosy.

— Katarzyna KaraszewskaSuwałki – moje miasto


P R O G R A M

Spis teści:

Program Mariusza Szmidta, kandydata na Prezydenta Miasta Suwałki  

Program Katarzyny Karaszewskiej, kandydata na Radną Miasta Suwałki  


Program Mariusza Szmidta,
kandydata na Prezydenta Miasta Suwałki:   

S   +   U   +   W   +   A   +   Ł   +   K   +   I

Obecnie pełni funkcję dyrektora Funduszu Pożyczkowego i Poręczeniowego Agencji Rozwoju Regionalnego ARES w Suwałkach S.A., jest nauczycielem akademickim, członkiem Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach, a także członkiem Rady Programowej Polskiego Radia Białystok.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, otwarty przewód doktorski na wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku (temat: rozwój społeczny i gospodarczy średnich miast na przykładzie byłych miast wojewódzkich – także Suwałk).

Przez 8 lat związany z suwalskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Prowadził program rozwoju startupów, dzięki któremu młodzi suwalczanie uzyskali wsparcie i utworzyli własne działalności gospodarcze. Organizował spotkania, szkolenia i konferencje, również międzynarodowe. Uczestniczył w spotkaniach międzynarodowych m.in. na Litwie i Słowacji.

Pełnił szereg funkcji kierowniczych – ostatnio był dyrektorem działu projektów i usług PNTPW odpowiadając za nadzór nad projektami krajowymi i międzynarodowymi.

Jest ekspertem w zakresie oceny projektów unijnych, analizy potencjału przedsiębiorstwa i strategii zarządzania ryzykiem walutowym.

Jest propagatorem aktywnego wspierania i rozwoju przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży, a także skutecznego wspierania lokalnych przedsiębiorców oraz startupów, zarówno funkcjonujących jak i wchodzących na rynek.

Jako nauczyciel akademicki odkrywa przed swoim studentami świat ekonometrii i matematyki finansowej. Uczy również zarządzania projektami.

Od urodzenia i od pokoleń Suwalczanin. Żonaty, jedno dziecko (syn). Miłośnik natury, lubi wędkować i podróżować po Suwalszczyźnie.


SUWAŁKI – MIASTO SZCZĘŚLIWE:

 • Będę prowadził szerokie konsultacje, debaty i otwarte spotkania z mieszkańcami.
 • Więcej zieleni niż betonu.
  • Stworzę większą ilości miejsc zielonych w mieście, w tym zwiększę ilość miejsc użyteczności publicznej służących rodzinnym spotkaniom, publicznemu grillowaniu, sportom na świeżym powietrzu, miejskie kino plenerowe.
 • Rozwinę transport publiczny.
  • Będę inwestował w transport publiczny, dzięki czemu zmniejszy się liczba wypadków, zanieczyszczenie w mieście oraz nastąpi redukcja korków.
  • Będę promował korzystanie z transportu publicznego oraz rowerów na suwalskich ulicach.
  • Obniżę ceny biletów komunikacji miejskiej – bez względu na kolor karty mieszkańca.
  • Wprowadzę darmową komunikację miejską dla wszystkich dzieci bez konieczności posiadania karty mieszkańca.
  • Wprowadzę jednodniowe, trzydniowe, weekendowe oraz tygodniowe bilety komunikacji miejskiej.
  • Usprawnię kursy autobusów miejskich.
  • Suwalski Rower Miejski – uruchomię pilotażowy projekt roweru miejskiego.
 • Zadbam o komfort i bezpieczeństwo rowerzystów.
  • Ujednolicę nawierzchnie oraz zlikwiduję krawężniki ze zjazdów i podjazdów
  • Polepszę widoczności ścieżek rowerowych pod kątem bezpieczeństwa nocnego
  • Zwiększę ilości miejsc parkingowych dla rowerów.
 • Zdrowie i szczęście ponad wszystko!
  • Uruchomię miejski DentoBus będący mobilnym gabinetem stomatologicznym, aby zwiększyć profilaktykę zdrowotną wśród dzieci.
  • Uruchomię miejski MammoBus będący mobilnym gabinetem wspierającym profilaktykę raka piersi
  • Uruchomię (w formie dofinansowania) miejski program In Vitro wspierający pary mieszkające w Suwałkach, które nie mogą doczekać się potomstwa.
  • Będę promował zdrowy styl życia oraz zdrowe odżywianie, zwłaszcza wśród najmłodszych mieszkańców Suwałk.
 • Stop Kopciuchom!
  • Opracuję i wdrożę program antysmogowy na osiedlach domków jednorodzinnych polegający na finansowym wsparciu gospodarstw przy wymianie starych pieców oraz zwiększenie monitorowanego obszaru miasta w celu badania stanu powietrza.
 • Wsparcie rodziców i dzieci.
  • Zwiększę ilość miejskich żłobków oraz stworzę pierwsze w Suwałkach miejskie przedszkole z kompleksowym programem artystycznym.
  • Utworzę Dom Samotnej Matki i dziecka dla kobiet, które będąc w ciąży lub po urodzeniu dziecka, będą mogły znaleźć w nim schronienie.

Wróć do programu Mariusza Szmidta

Wróć do spisu treści


SUWAŁKI – MIASTO UCZCIWE:

 • Rada konsultacyjna.
  • W ramach urzędu prezydenta utworzę radę konsultacyjnąw skład której wejdą in. przedstawiciele środowisk naukowych, przedsiębiorców, kultury i sztuki, edukacji, sportu, aby wytyczać nowe i najlepsze kierunki rozwoju Suwałk, analizowania planów działania spółek miejskich i instytucji współpracujących z miastem, a także w celu pełnienia nadzoru nad pracą zarządów spółek miejskich.
 • Fachowcy w spółkach miejskich.
  • Otwarte konkursy
   • Fachowcy w spółkach miejskich – przejrzyste zasady zatrudniania kadry kierowniczej w spółkach miejskich. Przede wszystkim kwalifikacje. Rada konsultacyjna oceniać będzie kandydatury i przedstawiać propozycję Prezydentowi.
 • Rady nadzorcze dla wszystkich
  • Uruchomię otwarte konkursy do rad nadzorczych spółek miejskich
   • Utworzę parytet minimum 30% członków różnej płci w radach nadzorczych.
   • Opublikuję – w najbardziej poczytnych suwalskich mediach – ogłoszenia o konkursach na stanowiska w suwalskim magistracie.
 • Drzwi prezydenta zawsze otwarte
  • Nigdy nie zamknę przed mieszkańcami Suwałk gabinetu prezydenta oraz jego zastępców.
 • Wsparcie edukacji oraz pomocy społecznej
  • Zwiększę dodatki (uciążliwe i trudnościowe) dla nauczycieli pracujących w szkolnictwie specjalnym.
  • Wzmocnię rolę szkolnych pedagogów oraz psychologów.
  • Ciepły posiłek w każdej szkole. Żadne dziecko nie będzie głodne.
  • Zmniejszę bariery społeczne
   • Opracuję i wdrożę program wspierania i wyciągania osób będących w trudnych sytuacjach życiowych (pomoc bezdomnym).
 • Przejrzyste finanse Suwałk
  • Pełny wgląd w finanse miasta. Suwalczanki i Suwalczanie powinni mieć pełny wgląd w finanse miasta, a działania administracji publicznej powinny być przejrzyste i jawne.
   • W ciągu pierwszych 100 dni prezydentury zaprezentowany zostanie bilans otwarcia oraz stan finansów miasta.
  • Stop spirali długów
   • W ciągu dwóch lat rozpocznę proces oddłużania miasta, którego poziom na koniec 2017 roku wynosi ponad 145 mln zł.
 • Racjonalne wydatki publicznych pieniędzy
  • Ograniczę korzystanie ze służbowych samochodów, podróży i funduszy reprezentacyjnych w spółkach miejskich.

Wróć do programu Mariusza Szmidta

Wróć do spisu treści


SUWAŁKI – MIASTO WYGODNE:

(Wkrótce)

Wróć do programu Mariusza Szmidta

Wróć do spisu treści


SUWAŁKI – MIASTO AKTYWNE:

(Wkrótce)

Wróć do programu Mariusza Szmidta

Wróć do spisu treści


SUWAŁKI – MIASTO ŁĄCZĄCE:

(Wkrótce)

Wróć do programu Mariusza Szmidta

Wróć do spisu treści


SUWAŁKI – MIASTO KREATYWNE:

(Wkrótce)

Wróć do programu Mariusza Szmidta

Wróć do spisu treści


SUWAŁKI – MIASTO INSPIRUJĄCE:

(Wkrótce)

Wróć do programu Mariusza Szmidta

Wróć do spisu treści


Program Katarzyny Karaszewskiej,
kandydata na Radną Miasta Suwałki:   

Aktywne Suwałki  +  Miejski Program Ambasadora Sportu  +

Program Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  +

Miejski Program Wsparcia Pracownikw Oświaty i Pomocy Społecznej

Suwalczanka, nauczycielka, pasjonatka fotografowania oraz wszelkiej aktywności sportowej, miłośniczka zwierząt, działaczka społeczna, promotorka wolontariatu, mama dwóch wspaniałych synów.


AKTYWNE SUWAŁKI:

Będę dążyć do zabezpieczenia w Budżecie Miasta Suwałki środków finansowych jako subwencji na każdego członka klubu sportowego (ucznia) w kwocie zależnej od osiągnięć sportowych.

Wróć do programu Katarzyny Karaszewskiej

Wróć do spisu treści 


MIEJSKI PROGRAM AMBASADORA SPORTU

Współpraca z trenerami i działaczami w celu rozwoju sportu w mieście, promocji Suwałk poprzez sport, wyszukiwania młodych talentów oraz organizacji dodatkowych lekcji sportu.

Wróć do programu Katarzyny Karaszewskiej

Wróć do spisu treści 


PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dofinansowanie realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych związanych z modernizacją podjazdów, likwidowaniem barier architektonicznych, dostosowaniem do indywidualnych potrzeb klatek schodowych, balkonów, łazienek.

Wróć do programu Katarzyny Karaszewskiej

Wróć do spisu treści 


MIEJSKI PROGRAM WSPARCIA PRACOWNIKÓW OŚWIATY I POMOCY SPOŁECZNEJ

Zwiększenie dodatków nauczycielskich za pracę w uciążliwych warunkach, dodatku motywacyjnego za wychowawstwo oraz za pracę w trudnych warunkach.
Wprowadzenie premii gwarancyjnej pomocom nauczycieli w przedszkolach i szkołach oraz podniesienie dodatków pracownikom pomocy społecznej, jak również wprowadzenie premii gwarancyjnej wg ustalonego kryterium po konsultacjach.

Wróć do programu Katarzyny Karaszewskiej

Wróć do spisu treści