XX Rocznica – Lista 80

Obchody w Suwałkach

(Lista 80 opracowana przez Romualda Łanczkowskiego)

Wielu kluczowych działaczy z okresu powstania i pierwszej kadencji NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze w latach 1980 – 83 nie znalazło się na tej liście. Wszyscy oni zasługują na wyróżnienie i na pamieć młodszych pokoleń.

up4