Rocznice

I-sza rocznica tragedii smoleńskiej, Suwałki

XX-ta Rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Suwałkach:

  • Zdjęcia  – (ze zbiorów Romualda Łanczkowskiego)
  • Lista 80  – (opracowana przez Romualda Łanczkowskiego)

Obchody w Suwałkach:

Obchody w Giżycku: