Historia

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGION POJEZIERZE
(1980 – 1989)

Autor: Dr Marcin Zwolski, IPN

Przedruk z NSZZ „Solidarność” 1980 – 1989, tom 5, IPN, 2010, ISBN 978-83-7629-169-7,
z
a zgodą Dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN i Autora

 1. Narodziny związku
  (lipiec – 10 listopada 1980 r.)
 2. Działalność legalna
  (10 listopada 1980 – 13 grudnia 1981 r.)
 3. Stan wojenny i normalizacja
  (13 grudnia 1981 – październik 1985 r.)
 4. Odbudowa
  (październik 1986 – kwiecień 1990 r.)

Skrócona wersja historii N.S.Z.Z.”Solidarność” Regionu Pojezierze, p.t.:
„Lokalnie, regionalnie, centralnie. Różne wymiary działalności Solidarności Regionu Pojezierze (1980–1981)”, autorstwa tego samego historyka, dr Marcina Zwolskiego, znajduje się na stronach 32-41 tego dokumentu.

Również, w tym samym dokumencie, na stronach 114-129, znajduje się opracowanie Krzysztofa Sychowicza p.t.: „Kościół rzymskokatolicki wobec powstania i działalności NSZZ Solidarność w Polsce północno-wschodniej (woj. białostockie, łomżyńskie i suwalskie)”.

Dodatkowe źródła:

up4