MKZ-y

Jest dziś trudno ustalić dokładny skład osobowy MKZ-tów w Giżycku i w Suwałkach. Oprócz stałych działaczy, w pracach MKZ-tów niemal codziennie pomagali przedstawiciele zakładów pracy i mieszkańcy miast.

Międzyzakładowy Komitet Założycielski
w Giżycku

(Region „Mazury”)

Przewodniczący:

od 9 października do 15 grudnia 1980 roku:
Wiesław Kolankiewicz – (Państwowy Ośrodek Maszynowy w Gajewie k/Giżycka)

od 15 grudnia 1980 roku:
Marek Sztabkowski – (PP Żegluga Mazurska)

Pozostali członkowie Prezydium:

Mieczysław Kopcych – (ZPEB „Prefabet” Ełk w Niegocinie) – TW SB
Jan Jarocki – (P.P. Żegluga Mazurska)
Bożena Mrozinkiewicz – (Wytwórnia Pieczywa Cukierniczego WZSR „SCh” w Wilkasach)
Sławomir Piotrowski – (PP Żegluga Mazurska)
Tadeusz Czepukojć – (Spółdzielnia Pracy „Mewa”)
Paweł Sobczak – (POM Gajewo)
Aleksander Jurgielewicz – (ZPEB „Prefabet” Ełk w Niegocinie)
Zygmunt Jurewicz (WPC WZSR „SCh” w Wilkasach)
Ewa Kopcych – (SP „Mewa”)

W pracach MKZ Giżycko regularnie pomagali działacze z wielu giżyckich zakładów pracy, między innymi:

Halina Sarul – (Zespół Opieki Zdrowotnej)
Zdzisław Czerwonka (Polam Wilkasy)
Eugeniusz Sulżyński (?)
Lech Biegalski (Oświata)
i inni.

Międzyzakładowy Komitet Założycielski
w Suwałkach

Przewodniczący:

Tadeusz Tylenda, (PKS Suwałki)

Pozostali członkowie Prezydium:

Henryk Buraczewski (Zakład Eksploatacji Kruszywa w Sobolewie)
Jan Jakubowski (Żwirownia PKP w Suwałkach)
Jarosław Kozakiewicz (Zakłady Płyt Wiórowych w Suwałkach)
Piotr Kowalewski (Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Warmia” w Suwałkach)
Weronika Merecka (Technikum Mechaniczne w Suwałkach)
Krzysztof Zadrąg (Wojewódzki Szpital Zespolony w Suwałkach)

Podobnie jak to miało miejsce w Giżycku, wielu lokalnych działaczy regularnie pomagało w pracach MKZ Suwałki.

Jeżeli kogoś pominąłem, proszę o dodatkowe informacje.

up4