Region Pojezierze

Przed powstaniem Regionu Pojezierze, w byłym woj. suwalskim istniały dwa MKZ-ty (Międzyzakłądowe Komitety Założycielskie) NSZZ „Solidarność” – jeden w Giżycku, drugi w Suwałkach. Lista ich działaczy znajduje się na oddzielnej stronie, TUTAJ.


Po połączeniu się obu MKZ-tów zarząd Regionu Pojezierze, obejmującego całe byłe województwo suwalskie, reprezentowali:

Przed wyborami:

MKZ Region „Pojezierze”
w Giżycku

(Powołany 9 kwietnia 1981 r. do czasu wyborów regionalnych)

Przewodniczący:

Marek Sztabkowski – (Giżycko)

Zastępca Przewodniczącego:

Tadeusz Tylenda – (Suwałki)
(zrezygnował kilka dni później)

Jarosław Słabiński – (Suwałki)

Rzecznik Prasowy:

Bożena Mrozinkiewicz – (Giżycko)

Szef Komisjii Wyborczej:

Andrzej Herbst – (Gołdap)

Inni członkowie tymczasowego zarządu:

Lech Biegalski, Henryk Buraczewski, Tadeusz Czepukojć, Bogdan Górski, Krzysztof Harbaszewski, Jan Jakubowski, Jan Jarocki, Jarosław Kozakiewicz, Weronika Merecka, Lucyna Moryc, Bożena Mrozinkiewicz, Sławomir Piotrowski, Ryszard Porolniczak, Halina Sarul, Jarosław Słabiński, Krzysztof Zadrąg

Komisja Rewizyjna:

Andrzej Bereśniewicz (Przewodniczący), Ryszard Kurnatowski, Teresa Trocka

Po wyborach:

Prezydium Zarządu Regionu

Ukonstytuowało się na zebraniu ZR “Pojezierze” w dniu 7.06.1981 r.
Ogółem: 9 członków Prezydium ZR

Lech Biegalski Przewodniczący Oświata
Giżycko
Jarosław Słabiński V-ce Przewodniczący, koordynator Działu Informacyjno-Prasowego WPS “Kolbet” Suwałki
Jan Jarocki V-ce Przewodniczący, kordynator Działu Interwencyjnego PP “Żegluga Mazurska Giżycko
Jerzy Broc Członek, Redaktor Naczelny biuletyny “Kres” Oświata Suwałki
Włodzimierz Rymsza Członek, kordynator Działu Sekcji Branżowych ROP Olecko
Romuald Mieniok Członek, koordynator Działu Analiz Bieżących PKP Ełk
Marek Sztabkowski Członek, koordynator Działu Organizacyjno – Administracyjnego PP “Żegluga Mazurska” Giżycko
Izydor Karbowski Członek AZO Augustów
Jan Milewski Członek PKP Ełk

Członkowie Zarządu Regionu

Wybrani na Walnym Zjeździe Delegatów Regionu w Ełku w dniu 28.05.1981 r.
Ogółem: 56 członków ZR

Członkowie Zarządu Regionu z Suwałk (12):

 • Jerzy Broc – (Oświata, ZSE)
 • Krzysztof Harbaszewski – (Muzeum Okręgowe)
 • Jarosław Słabiński – (WPS “Kolbet”)
 • Waldemar Nieboraczek – (ZG Sobolewo)
 • Wanda Krynicka – (Wojewódzki Szpital Zespołowy)
 • Henryk Buraczewski – (ZG Sobolewo)
 • Tadeusz Furman – (Nadleśnictwo)
 • Stanisław Wilk – (PKS)
 • Krystyna Zdun – (WPHW)
 • Wanda Folejewska – (ZPO “Warmia”)
 • Wiesław Doliwa (SKR)
 • Mirosław Kraft – (WPS “Kolbet”)

Członkowie Zarządu z Ełku (11):

 • Andrzej Bach – (PPM)
 • Alina Songin – (SPPZ “Las”)
 • Aleksander Masłowski – (ZOZ)
 • Tadeusz Lorent – (WSS “Społem”)
 • Romuald Mieniok – (PKP)
 • Andrzej Sawicki – (ESZ)
 • Krystyna Obrębowska – (ZOZ)
 • Henryk Kupiec – (LO)
 • Ignacy Kłoczko – (ZOZ)
 • Leszek Ostrowicz – (Z-d S-ki)
 • Jan Milewski – (PKP)

Członkowie Zarządu z Giżycka (10):

 • Lech Biegalski – (Oświata)
 • Zdzisław Czerwonka – (Polam Wilkasy)
 • Halina Sarul – (ZOZ)
 • Jan Jarocki – (PP “Żegluga Mazurska”)
 • Marek Sztabkowski – (PP “Żegluga Mazurska”)
 • Bogdan Górski – (Polam Wilkasy)
 • Andrzej Plichta – (PGR)
 • Sławomir Piotrowski – (PP Żegluga Mazurska)
 • Ryszard Kurnatowski – (PGR)
 • Leonard Jurewicz – (OTL)

Członkowie Zarządu z Piszu (6):

 • Danuta Liwoch – (LO w Orzyszu)
 • Zdzisław Grzeszczak – (WZIR)
 • Edward Laszuk – (Oświata LMWP)
 • Ewa Boratyńska – (PS Rol)
 • Jan Kozikowski – (“Sklejka”)
 • Grażyna Ryk – (Oświata, ZSO)

Członkowie Zarządu z Olecka (4):

 • Aleksander Maksymowicz – (Oświata)
 • Włodzimierz Rymsza – (POP)
 • Zygmunt Łoś – (Oświata ZSZ)
 • Jan Terlecki – (PPPiPSRol)

Członkowie Zarządu z Augustowa (4):

 • Bożena Wilczewska – (TSSE)
 • Edward Olszewski – (Oświata ZSZ nr 2)
 • Andrzej Nietupski – (MDK)
 • Izydor Karbowski – (Z-dy Obuwnicze)

Członkowie Zarządu z Gołdapi (2):

 • Karol Banasiak – (POM)
 • Adam Herbst – (Oświata ZSO)

Członkowie Zarządu z Rucianego – Nidy (2):

 • Wiesław Żarnowski – (ZPWiP)
 • Ignacy Wasilak – (ZPWiP)

Członkowie Zarządu z Węgorzewa (2):

 • Kazimierz Młodziński – (WSS “Społem”)
 • Jan Jewuła

Członkowie Zarządu z Mikołajek (1):

 • Jan Nowak – (Z-d Stolarki Budowlanej)

Członkowie Zarządu Regionu z Rynu (1):

 • Eugeniusz Gromczyński – (S-nia “Pokój”)

Członkowie Zarządu z Sejn (1):

 • Bolesław Jankowiak – (PGR Czerwonka)

Na posiedzeniu tym, w głosowaniu jawnym, delegaci zatwierdzili:

 • Romualda Łanczkowskiego (Oświata Suwałki) na funkcję Kierownika Działu Prasowego, mimo, że faktycznym redaktorem naczelnym pisma „Kres” był Jerzy Broc (Oświata Suwałki);
 • Bożenę Mrozinkiewicz, (WZSR “SCh” Wytwórnia Pieczywa Cukierniczego w Giżycku) na funkcję Rzecznika Prasowego – Doradcę Prawnego ZR Pojezierze.

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Wybrani na Walnym Zjeździe Delegatów w Ełku w dniu 28.05.1981 r.
Ogółem: 6 członków Komisji Rewizyjnej

 • Teresa Trocka – Przewodnicząca – (Z-dy Mięsne w Ełku)
 • Jaroslaw Kozakiewicz – (ZPW Suwałki)
 • Krzysztof Gerbszt – (PGRiM Pisz)
 • Stanisław Sobczak – (Foto Polam Augustów)
 • Juliusz Uss – (PPPiMSRol Olecko)
 • Irena Kotek – WSPO Giżycko)

Delegaci Regionu Pojezierze
na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”

(Gdańsk Oliwa, 20-25 września i 27 września – 8 pażdziernika 1981 r.)

Wybrani na Walnym Zjeździe Delegatów Regionu „Pojezierze” w Ełku w dniu 28.05.1981 r.
Ogółem: 6 delegatów

Lech Biegalski Giżycko Oświata
Zygmunt Łoś Olecko Oświata
Edward Olszewski Augustów Oświata
Halina Sarul Giżycko Służba Zdrowia
Krzysztof Zadrąg Suwałki Służba Zdrowia
Andrzej Smółka Węgorzewo Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Miejskie Komisje Koordynacyjne / Oddziay Zarządu Regionu

Od 9 kwietnia 1981 roku:
(Po połączeniu MKZ-tów w Region Pojezierze)

Miejskie Komisje Koordynacyjne (MKK):

Augustów  –  (Edward Olszewski  –> Andrzej Nietupski  –>  Zygmunt Ropelewski)

Ełk  –  (Jerzy Danieluk  –>  Andrzej Bach)

Giżycko  –  (Marek Sztabkowski)

Gołdap  –  (Andrzej Herbst)

Mikołaki z Rucianem-Nidą  –  (Jerzy Nowak)

Olecko  –  (Włodzimierz Rymsza  –>  Ludwika Jachimowicz)

Orzysz  –  (?)

Pisz z Białą Piską  –  (Bronisław Raszczyk-Ławski)

Ryn  –  (Eugeniusz Gromczyński)

Suwałki z Sejnami  –  (Jarosław Słabiński  –>  Marek Kubas)

Węgorzewo  –  (Andrzej Smołka)

 –  –  –  –  –

Od 28 maja 1981 roku:
(Po wyborach władz Regionu Pojezierze)

Zmieniono nazwę Miejskie Komisje Koordynacyjne (MKK) na
Oddziały Zarządu Regionu

Do powyższej listy dodano Oddziały w:

Ruciane-Nida  –  (?)

Sejny  –  (?)

up4