Ulotka z okazji „Afery Alkoholowej” w KW PZPR w Suwałkach

Ze zbiorów Waldemara Nieboraczka:

Bicz81

Autor ulotki: Waldemar Nieboraczek

up4