Zdjęcia z obrad I WZD Regionu Pojezierze – (29 maja 1981 r.)

(Ze zbiorów Jerzego Broca)

Spotkanie z Kazimierzem Jabłońskim i Jarosławem Żaglem, kandydatami na wojewodę suwalskiego:

(Kliknij w zdjęcia aby je powiększyć)

1WZD-Elk-1
Od lewej do prawej: Jarosław Słabiński, za nim Henryk Buraczewski, Jarosław Kozakiewicz, Jan Jarocki, Lech Biegalski, Kazimierz Jabłoński (kandydat na wojewodę), Jarosław Żagiel (kandydat na wojewodę)

1WZD-Elk-2
Od lewej do prawej: Romuald Łanczkowski, NN, Jarosław Słabiński, Henryk Buraczewski, Jarosław Kozakiewicz, Halina Sarul, Jan Jarocki, Bożena Mrozinkiewicz

1WZD-Elk-3
Delegaci „S” z zakładów pracy województwa suwalskiego

up4