Refleksje na temat historii i przyszłości Polski

Byłoby ironią losu gdyby rocznica niepodległości Polski stała się katalizatorem wojny domowej, a na to, według niektórych doniesień medialnych, się zanosi. I nie tylko „się zanosi”, bo pracują nad tym usilnie określone organizacje i grupy osób, a także część mediów i kilku „wybranych przez naród” polityków.

Ta rocznica wymaga refleksji i zgody narodowej. Niestety, zarówno doświadczenia historyczne jak i analiza sytuacji obecnej, wskazują na to, że Polska jest wciąż obiektem i celem ataków sił zewnętrznych oraz służących im, nielojalnych wobec Polski, piątych kolumn – czego efektem są dziś kolonizacja w ramach unii i amerykański poligon na naszym terytorium. Te niebezpieczeństwa są obecnie potęgowane agresywną falą migracji i próbami mieszania bardzo różnych kultur.

Przyjmując jako najwyższą wartość polską rację stanu oraz żywotne interesy historycznego narodu polskiego, musimy dokonać trudnego wyboru między kosmopolitycznym społeczeństwem obywatelskim i tradycyjnym państwem narodowym. Musimy to zrobić w taki sposób, aby uniknąć znamion rasizmu, a jednocześnie tak, aby skutecznie obronić historyczne prawa narodu polskiego i polską rację stanu. Przykładem takiego rozwiązania jest niedawno zatwierdzona ustawa o żydowskim charakterze państwa Izrael. Jej modyfikacja i adaptacja do warunków polskich wygląda następująco:


PROJEKT USTAWY ZASADNICZEJ O NARODOWYM CHARAKTERZE PAŃSTWA POLSKIEGO
(wzorowany na uchwalonej przez Kneset w dniu 19 lipca 2018 r. ustawie o żydowskim charakterze państwa Izarel):

1A. Podstawowe zasady

(a) Terytorium państwa polskiego jest historyczną ojczyzną narodu polskiego;

(b) Państwo polskie jest narodową siedzibą narodu polskiego, w którym wypełnia on swoje naturalne, kulturalne, religijne i historyczne prawo do samostanowienia;

(c) Naród polski ma wyłączne prawo do narodowego samostanowienia na obszarze państwa polskiego.

1B. Narodowość i obywatelstwo – (ten artykuł zastępuje art. 7 ustawy izraelskiej dotyczący osadnictwa)

(a) W myśl tej ustawy obywatelstwo i narodowość to dwa różne pojęcia. Ninejsza ustawa oparta jest na priorytecie statusu narodowego, który jest nadrzędny w stosunku do statusu wynikającego z obywatelstwa;

(b) Konieczność uznania wyższości statusu narodowego nad obywatelskim wynika z doświadczeń historycznych, z analizy obecnej sytuacji oraz z potrzeby zabezpieczenia racji stanu i interesów narodu polskiego przed działaniami agenturalnymi i szkodliwymi dla Polski inicjatywami grup podejmujących działalność polityczną na podstawie klucza i doboru etnicznego.

(c) Status narodowościowy jest podstawą prawa do samostanowienia narodu polskiego. Prawo do samostanowienia jest w Polsce wartością narodową. Państwo będzie mu służyć, je promować i je ochraniać;

(d) Zasady ustalania narodowości oraz zasady godzące priorytet narodowości z tzw. prawami obywatelskimi, będą ustalone odrębną ustawą.

2. Symbole państwowe

(a) Nazwą państwa polskiego jest Polska;

(b)  Godłem Polski jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie patrzącej wprost, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy;

(c) Barwami Polski są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny (lub lewy) jest koloru białego, a dolny (lub prawy) koloru czerwonego;

(d) Flagą państwową Polski jest prostokątny płat tkaniny o barwach Polski, umieszczony na maszcie;

(e) Hymnem państwowym Polski jest „Mazurek Dąbrowskiego”.

3. Stolica państwa polskiego

(a) Stolicą Polski jest miasto Warszawa.

4. Język urzędowy

(a) Język polski jest językiem urzędowym na terytorium państwa polskiego.

(b) Stosowanie innych języków, używanych przez mniejszości narodowe i etniczne osiadłe w Polsce jest dozwolone i będzie uregulowane odrębnymi przepisami prawnymi.

5. Prawo powrotu

(a) Państwo będzie otwarte dla imigracji polskiej.

6. Związek z narodem polskim

(a) Państwo będzie dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa członkom narodu polskiego znajdującym się w trudnej sytuacji lub w niewoli ze względu na swoją polskość lub obywatelstwo;

(b) Państwo będzie działać poza swoimi granicami w środowiskach polonijnych, aby wzmocnić więź między nim a członkami narodu polskiego;

(c) Państwo będzie działać w środowisku polonijnym w celu zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego, historycznego i religijnego.

7. Oficjalny kalendarz 

(a) Oficjalnym kalendarzem w państwie polskim jest kaledarz gregoriański.

8. Dzień Niepodległości i dni pamięci 

(a) Święta państwowe będą ustalone odrębną ustawą.

9. Dni odpoczynku 

(a) Zasady regulujące dni wolne od pracy będą ustalone odrębną ustawą.

10. Trwałość ustawy 

(a) Niniejsza ustawa nie może być zmieniona, chyba że inną ustawą, która uzyska większość w Sejmie i w Senacie oraz zostanie zatwierdzona przez Prezydenta Polski.


Angielskie tłumaczenie tekstu ustawy o żydowskim charakterze państwa Izrael, przegłosowanej przez Kneset w dniu 19 lipca 2018 roku:

(Ściągnij dokument w formacie .PDF)

Click to access basiclawnationstate.pdf

Tekst ten uzyskałem emailem z ambasady Izraela w Warszawie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Historia, Kultura, Polityka i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.