Czego życzę Polsce i Polakom w 2019 roku:

Aby Polska była niezależna i niezawisła, niezbędne są następujące warunki:

  1. Zostaną odtworzone państwa narodowe, a siły zbrojne wszystkich państw otrzymają wyłącznie obronny status i będą mogły operować wyłącznie na terytorium własnych państw, za wyjątkiem bezpośredniego ataku z zewnątrz lub akcji podjętej przez organizację prawną (a nie polityczną) reprezentującą wszystkie suwerenne państwa.
  2. Prawo międzynarodowe zostanie przywrócone i będzie bezwzględnie egzekwowane.
  3. Konflikty między państwami będą rozstrzygane w drodze negocjacji, w oparciu o przepisy prawa międzynarodowego. Wszelka propaganda i polityczna działalność prowadząca do wojny z innymi państwami będzie zakazana.
  4. Polska stanie się mostem, a nie murem, między Wschodem i Zachodem. Polityka zagraniczna będzie służyła rozwojowi handlu i współpracy międzynarodowej. Negatywne programy oraz demonizowanie innych suwerennych państw w celach politycznych będą nielegalne i karane.
  5. Polska odzyska pełną suwerenność polityczną oraz kontrolę nad bankami, polityką fiskalna i monetarną, inwestycjami, produkcją przemysłową i rolną, zasobami naturalnymi i ludzkimi, dystrybucją i rynkiem krajowym, a także nad armią, służbami specjalnymi, policją i wszystkimi agencjami rządowymi. Własność społeczna oraz sprywatyzowane dobra należące wcześniej do narodu znajdą się pod ochroną państwa. Wszystkie organizacje i korporacje działające na terytorium Polski będą musiały prowadzić działalność zgodną z polskim prawem i w tym zakresie będą podlegały kontroli rządu polskiego.
  6. Demokracja będzie przywrócona poprzez działanie struktur konstytucyjnych w ramach państwa prawa. Podsycanie konfliktów społecznych sprzecznych z Konstytucją lub wynikami demokratycznych wyborów będzie nielegalne. Organizacje pozarządowe będą musiały działać w ramach polskiego prawa i polskiej Konstytucji. Agentury oraz organizacje o charakterze agenturalnym będą zakazane.
  7. Korupcja, zwłaszcza polityczna, będzie surowo karana. Pieniądze (dotacje i inne formy przekupstwa oraz lobbying) zostaną wyłącznone z polityki. Zostanie przywrócona zasada proporcjonalności udziału faktycznych grup etnicznych we władzach krajowych. Wybory będą się opierały na programach pozytywnych.
  8. Cenzura i manipulacja opinii publicznej staną się nielegalne. Polskie media będą kontrolowane przez polskich inwestorów. Wszystkie inne media uzyskają status obcych agentur wpływu.
  9. Masowe migracje i mieszanie kultur, demoralizacja społeczeństwa oraz ataki na religię i tradycjyjny model rodziny ustaną.
  10. Zostanie przywrócony wysokiej jakości system edukacji, służby zdrowia i opieki społecznej. Zostanie przywrócona ochrona konsumenta przez państwo. Wprowadzi się regulacje państwowe przeciwdziałające monopolizacji oraz nieuzasadnionym, nadmiernym podwyżkom cen prowadzącym do zubożenia społeczeństwa.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.