Kodeks Norymberski, „pandemia” i szczepionki

Proces norymberski – rozprawa lekarzy

„Kodeks Norymberski – kodeks etyczny sformułowany w 1947 roku przez aliancki Trybunał Wojskowy, w którym podano 10 zasad dopuszczalności doświadczeń na ludziach (w tym badań nad wpływem nowych leków na ustrój człowieka). Kodeks powstał po serii procesów lekarzy, zbrodniarzy hitlerowskich, sądzonych w Norymberdze.” – [Wikipedia]

Dziś sprawa Kodeksu Norymberskiego powraca w kontekście tzw. „pandemii” Covid-19 oraz związanych z tym działań rządu, samorządów terytorialnych, biznesów i usług, a także działań organów przymusu i sądów oraz wobec możliwości przymusowych szczepień.

Zasady określone w Kodeksie Norymberskim

1. Dobrowolna zgoda uczestnika eksperymentu jest absolutnie niezbędna.

2. Eksperyment powinien przynosić korzyści dla dobra społeczeństwa, niemożliwe do osiągnięcia za pomocą innych metod lub środków.

3. Eksperyment powinien być tak zaprojektowany i oparty na wynikach eksperymentów na zwierzętach oraz znajomości historii choroby lub innego badanego problemu, aby przewidywane wyniki uzasadniały przeprowadzenie eksperymentu.

4. Eksperyment należy przeprowadzić w taki sposób, aby uniknąć wszelkiego zbędnego cierpienia czy obrażeń fizycznych i psychicznych.

5. Nie należy przeprowadzać eksperymentu, jeżeli istnieje a priori powód, by sądzić, że grozi śmierć lub uszkodzenie ciała; z wyjątkiem takich eksperymentów, w których lekarz eksperymentator przeprowadza go również na sobie.

6. Stopień ryzyka, jakie należy podjąć, nigdy nie powinien przekraczać znaczenia korzyści eksperymentu dla ludzkości.

7. Należy poczynić odpowiednie przygotowania i zapewnić odpowiednie udogodnienia w celu ochrony uczestnika przed nawet odległymi możliwościami obrażeń, niepełnosprawności lub śmierci.

8. Eksperyment powinien być przeprowadzany wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje naukowe. Wymagany jest najwyższy poziom umiejętności i staranności na wszystkich etapach eksperymentu.

9. W trakcie eksperymentu uczestnik powinien mieć możliwość zakończenia eksperymentu, jeśli osiągnął stan fizyczny lub psychiczny, w którym kontynuacja eksperymentu wydaje mu się niemożliwa.

10. W trakcie eksperymentu prowadzący go naukowiec musi być przygotowany do zakończenia na dowolnym etapie, jeśli w oparciu o swe kwalifikacje ma powody przypuszczać, że kontynuacja eksperymentu może grozić okaleczeniem, niepełnosprawnością lub śmiercią uczestnika.

Zasady te, zwłaszcza wymóg dobrowolności, zostały przejęte przez prawo międzynarodowe.

Źródło i więcej informacji tutaj:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_norymberski

Kodeks norymberski a szczepionki

W wyszukarce znalazłem sporo artykułów nt. „Kodeks Norymberski a szczepionki”, ale jeden z nich przyciągnął moją uwagę, ponnieważ w sposób racjonalny udowadnia, że stosowane w Polsce szczepiuonki są, w rozumieniu Kodeksu Norymberskiego, eksperymentem medycznym. Ten artykuł to:

Artykuł ten dotyczy programu szczepień ochronnych (PSO), ale wobec krótkiego czasu na opracowanie i wyprodukowanie nowych szczepionek przeciwko chorobie Covid-19, jest więcej niż prawdopodobne, że po wprowadzeniu ich na rynek, będą one albo w IV Fazie badań klinicznych, albo „niżej”. Tym bardziej, że nowe szczepionki RNA powodują nieodwracalne zmiany w kodzie genetycznym komórek, a ich skutki mogą ujawnić się po latach lub wręcz w następnych pokoleniach.

Teraz muszę napisać: „Moim zdaniem” …

…pandemia jest ściemą obliczona na zastraszenie społeczeństw w celach politycznych i w celu umożliwienia największego przekrętu w historii ludzkości. Fakt, że w tym celu rozsiewa się strach i okłamuje się ludność, że zamyka się gospodarkę, paraliżuje ochronę zdrowia i stymuluje ofiary śmiertelne uleczalnej choroby, fakt, że wten sposób powoduje wiele negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych, można podciągnąć pod „eksperyment” dotyczący m.in. zdrowia, a zatem eksperyment „podchodzący” pod Kodeks Norymberski, a tym samym spełniający warunki Zasad Norymberskich.

Moje zdanie jest takie: Niech się „wyszczepi” kto chce, ale przymus – nigdy ! Zwłaszcza, że sama „pandemia” jest wysoce podejrzana i służy innym celom, niż zdrowie publiczne. Obawiam się także możliwości rozprowadzenia laboratoryjnie wyprodukowanych wirusów w celu zmuszenia ludności do szczepionek, w celu „resetu”, czyli zawalenia gospodarki światowej i jej wrogiego przejęcia „za grosze” przez najbogatszych inwestorów, oraz w celu wprowadzenia „nowego porządku”, o którym słyszymy już od 20 lat.

Amerykanie mówią: „You can fool all of the people some of the time, you can fool some of the people all of the time, but you cannot fool all of the people all of the time.” Co znaczy:

Jest możliwe oszukanie wszystkich ludzi od czasu do czasu, jest możliwe oszukanie niektórych ludzi za każdym razem, ale nie jest możliwe oszukiwanie wszystkich i zawsze.

Ten wpis został opublikowany w kategorii COVID-19, Korupcja, Polityka, Praworządność, Szczepionki, Zdrowie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.