Dołącz do Korpusu Solidarności … ale warunkowo

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach realizuje na obszarze woj. podlaskiego Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 KORPUS SOLIDARNOŚCI. –
[Źródło: Niebywałe Suwałki]

Przeczytaj cały artykuł tutaj …

Komentarz:  Na pewno cenny pomysł tam gdzie jest potrzebna pomoc osobom indywidualnym i w akcjach społecznych, np. pomoc osobom niepełnosprawnym, dzieciom, i osobom starszym, pomoc w organizowaniu imprez o charakterze sportowym, kulturalnym lub społecznym, pomoc w szpitalach, ochotnicze dyżury i dozór nad dziećmi przed szkołą, po szkole i podczas przerw, aby odciążyć nauczycieli, którzy swój czas powinni spędzać na przygotowaniu do lekcji, lub tzw. straż i pomoc sąsiedzka. Innym przykładem jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, itp. organizacje.

Mam natomiast problem z ochotniczą, darmową pomocą instytucjom niecharytatywnym, które ze swojej pracy i organizowanych przez nie imprez czerpią dochód. Takie instytucje (za wyjątkiem wymienionych powyżej), powinny płacić osobom pomagającym im dorywczo.

Mam również ogromny problem z ochotniczą pomocą tzw. organizacjom pozarządowym, które w wielu przypadkach są finansowane przez zagraniczne fundacje i reprezentują interesy zewnętrzne oraz szkolą i rekrutują ochotników do rozmaitych akcji o charakterze politycznym. Jestem szczególnie podejrzliwy, gdy takie inicjatywy wychodzą ostatnio z Gdańska i z Europejskiego Centrum Solidarności, które w obecnym konflikcie polsko – polskim nie jest politycznie neutralne.

Przypomnijmy, że obecna kontrowersyjna prezydent miasta Gdańsk, Aleksandra Dulkiewicz, w latach 2009–2014 była zatrudniona w gdańskim Europejskim Centrum Solidarności, a jej działalność sprawia wrażenie pro-niemieckiej i ścisle skoordynowanej z post-komunistyczną agenturą sterowaną przez część lewicowego środowiska żydowskiego. W okresie wyborów samorządowych, bardzo popierała ją Koalicja Obywatelska, a zwłaszcza działacze .Nowoczesnej.

Centrum Aktywności Społecznej nie powinno służyć naborowi ochotników do pomocy w kampaniach wyborczych bo daje to za dużą kontrolę nad kandydatami i przyszłymi politykami oraz stwarza możliwość manipulowania wynikami wyborów. W żadnym wypadku taką organizacja nie powinna werbować i wykorzystywać ochotników do zadym, demonstracji, protestów i rebelii o charakterze politycznym oraz do akcji politycznych równoległych do istniejących mechanizmów konstytucyjnych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.