S.Michalkiewicz. Współczuję Macierewiczowi, że ma takich kolegów politycznych jak Marian Kowalski

Komentarz: W sprawie ras – różnią się one od siebie skłonnościami, a bierze się to z tego, iż poszczególne rasy, które rozwijały się w izolacji i niezależnie od siebie, różnią się kulturami i systemami wartości kulturowych, w tym wartości moralnych.

Feliks Koneczny używał tu pojęcia cywilizacji, czyli porządku priorytetowego między pięcioma domenami ludzkiej aktywności („domenami egzystencjalnymi”). Były to domeny prawdy, dobra, piękna, zdrowia i dobrobytu. Dziś nazwalibyśmy je domeną intelektualną, moralno-prawną, emocjonalną, biologiczną i ekonomiczną. Domena intelektualna – tam rozróżniamy prawdę od fałszu. W domenie moralno-prawnej rozróżniamy dobro od zła oraz, konsekwentnie, zjawiska legalności i nielegalności. W domenie emocjonalnej – definiujemy, doświadczamy i rozróżniamy piękno od brzydoty, w dziedzinie biologicznej rozróżniamy to co jest zdrowe od tego co zdrowe nie jest i w dziedzinie ekonomicznej – wiadomo, zabiegamy o bogactwo materialne i finansowe oraz rozróżniamy je od biedoty i ubóstwa.

Według Konecznego, cywilizacje różnią się nie tyle tym, co mieści się w poszczególnych domenach egzystencjalnych, ale ich wzajemnym uszeregowaniem, począwszy od domeny najważniejszej w danej cywilizacji do domen kolejno mniej ważnych. Mówimy tu zatem o pewnym systemie wartości. Szczególnie ważna w tym systemie priorytetów jest domena najważniejsza, ponieważ jej są podporządkowane wszystkie pozostałe domeny. Tak więc cywilizacja, w której najważniejszy jest dobrobyt, poświęci dla uzyskania dobrobytu prawdę, zasady moralno-prawne, piękno i zdrowie. I tak dalej.

Widać więc, że w ten sposób można łatwo doszukać się różnic między poszczególnymi cywilizacjami, z których wiele przeżyło i funkcjonuje w sferze kultury do dziś. Oczywiście, dziś świat się bardzo zmniejszył i kultury się wymieszały, ale wszyscy znamy ludzi, dla których najważniejsze jest ich zdrowie i pożywienie, lub nauka i poszukiwanie prawdy, lub religia i sztuka, lub honor i zasady moralne. Znamy też takich, którzy popełnią i usprawiedliwią największe szachrajstwo jeśli pozwoli im to powiększyć swój majątek. Ludzi, dla których stan posiadania dóbr materialnych jest najważniejszą miarą statusu społecznego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.