O herbie Suwałk – ciąg dalszy …

Dziś rano otrzymałem nową porcję informacji od Sekretarza Miasta Suwałki, pana Mariusza Klimczyka. Materiał ten kopiuję poniżej:

„Podstawą do opracowania symboliki Suwałk są tak naprawdę dwa źródła (przekazy).
Pierwszy z nich jest pisemny, pochodzi z dokumentu lokacyjnego Suwałk wystawionego przez króla Augusta II Mocnego 2 marca 1720 roku. Nakreśla on zarys symboliki miejskiej tekstem:

„A że to miasteczko jest założone pod tytułem Świętego Romualda i Świętego Rocha, tedy mają na znak protekcji używać na pieczęci miejskiej tych świętych przy trzech górach z krzyżem i z koroną”.

Drugi przekaz jest przekazem ikonograficznym, zachowanym w formie pieczęci miejskiej przyłożonej do dwóch dokumentów, jednego z 1761 roku, drugiego z 1895 roku. Na pieczęciach widzimy w części centralnej godło herbowe kamedulskiego zakonu, po jednej jego stronie widzimy stojącego świętego Romualda w habicie z laską, zaś po drugiej jakby kroczącego świętego Rocha w krótkiej szacie z odsłoniętymi nogami, trzymającego prawą rękę na piersi, zaś lewą wspierającego się na lasce pielgrzymiej z tykwą, przy jego prawej nodze widoczny jest pies. Obaj święci mają zarysowane nimby.

Dwa wyżej przytoczone staropolskie przekazy dotyczące symboliki Suwałk są podstawą do rozpatrywania ustaleń właściwego wyglądu miejskiego herbu, są również podstawą do zastosowanych rozwiązań umiejscowienia krzyża i korony, które porusza Pan w swoim piśmie. Dotychczas obowiązujący wizerunek błędnie umiejscawiał krzyż i koronę, co zostało skorygowane w zaproponowanej nowej wersji herbu. Fakt ten potwierdzają również znane wizerunki godła kamedulskiego – ukoronowany ma być właśnie krzyż, a nie góra.

Na pieczęci widać również wyraźnie postawę świętych (obaj święci są wyprostowani), a św. Roch dodatkowo kroczy – jest to symbolika niesienia pomocy przez świętego leczącego chorych.

Nowy projekt poprawia również ewidentne błędy w szatach świętych, tu pomocna jest bogata ikonografia obu świętych. Na dotychczasowym herbie obie postacie przedstawione są w szatach mnichów, a przecież Św. Roch nigdy nie był zakonnikiem, stąd konieczność rozróżnienia szat i dodania „atrybutów rzeczowych” właściwych postaciom (np. wizerunek psa z chlebem), tykwa na lasce, itp.

Rozwiązanie umieszczenia w tarczy herbu wszystkich elementów zaproponował nieżyjący już nestor polskiej współczesnej heraldyki samorządowej i weksylologii, Alfred Znamierowski.

Jego rozwiązanie przewiduje wykorzystanie kanonicznego przedstawienia trójwzgórza i ustawienie obu świętych na bocznych, mniejszych górkach. Ważnym głosem za takim rozwiązaniem jest fakt, że zaakceptowała je już Komisja Heraldyczna w swojej opinii z 2019 roku.

Dziękuję Panu za zainteresowanie problematyką herbu Suwałk i wyrażam nadzieję, że przesłane wyjaśnienia uzasadniają wprowadzone zmiany.

Z poważaniem

Mariusz Klimczyk
Sekretarz Miasta”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Historia, Kultura, Polityka, Religia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.