Bill Gates, dwutlenek węgla, depopulacja i szczepionki

Wystąpienie Gatesa w Long Beach, Kalifornia, luty 2010 r.:

Komentarz: Gates rozpoczyna: „Będę dziś mówił o energii i klimacie”, ale już w pierwszej części koncentruje swoje wywody na zanieczyszczeniu powietrza oraz ociepleniu klimatu spowodowanym zwiększoną ilością dwutlenku węgla (CO2) w atmosferze ziemskiej. Przedstawia następujące równanie:

CO =  P  x  S  x  E  x  C

gdzie:

  • CO2 to ilość dwutlenku węgla w atmosferze;
  • P to populacja ziemska (ilość ludzi);
  • S to średnia ilość produktów i usług na osobę;
  • E to średnia ilość energii na każdy produkt lub usługę;
  • C to ilość wyemitowanego CO2 na jednostkę zużytej w ten sposób energii.

Gates sugeruje, że aby zlikwidować przyrost CO2 w atmosferze, przynajmniej jeden z czynników po prawej stronie tego równania musi być sprowadzony do zera (w tym momencie na sali słychać śmiech). Niezrażony tym Gates stwierdza (czas: 4:40):

Jeśli wykonamy dobrą robotę w zakresie nowych szczepionek, opieki zdrowotnej i usług medycznych dotyczących reprodukcji, możemy znacznie zredukować czynnik P.

Dalej mówi o innych czynnikach.

Pamiętam inny wywiad, w którym Gates stwierdził, że jego ulubionym sposobem na zredukowanie populacji są właśnie szczepionki.

W odpowiedzi na spowodowaną tym krytykę, Gates uzasadnia swoje pomysły następująco:

Wzrost populacji zwalnia w krajach rozwiniętych, ale jest wciąż wysoki w krajach trzeciego świata, gdzie opieka zdrowotna nie istnieje i jest duża śmiertelność dzieci. W tych krajach rodzice, którzy nie mają zapewnionych emerytur i opieki socjalnej, mają dużo dzieci, tak aby te, które przeżyją do wieku dorosłego mogły się nimi zaopiekować na starość. Oczywiście, gdyby rodzice wiedzieli, że wszystkie ich dzieci przeżyją mieliby ich mniej, bo utrzymanie wielu dzieci nie jest w tych krajach rzeczą łatwą. I tu pojawiają się szczepionki, które Fundacja Bila i Melindy Gates wpycha przede wszystkim krajom biednym i zacofanym (takim jak Nigeria, Niger, Jemen, Czad, Kongo, Uganda, Etiopia, Afganistan, Pakistan …). Według Gatesa, dzięki szczepionkom więcej dzieci przeżyje, zmniejszy się ilość dzieci w rodzinach i, w konswkwencji, zmniejszy się populacja.

Niestety to wyjaśnienie zawiera w sobie podstawowy błąd logiczny, o który nie podejrzewałem utalentowanego programisty Bila Gatesa.

Otóż,

nie ma różnicy, czy rodzice mają siedmioro dzieci, z których dzieciństwo przeżyje tylko dwoje, czy też będą mieli tylko dwoje dzieci, a pozostałe pięć nigdy się nie urodzi.

I w jednej i w drugiej sytuacji, końcowa ilość dzieci w tych rodzinach będzie: 2 i nie będzie to miało wpływu na ogólną wielkość dorosłej populacji. Mówiąc szczerze, nie rozumiem dlaczego Gates wybrał tak nielogiczne wyjaśnienie. Być może innego nie ma, albo nie może go publicznie ujawnić.

W grudniu 1974 roku, Narodowa Rada Bezpieczeństwa USA pod przewodnictwem Henry Kissingera, zakończyła pracę nad tzw. Memorandum 200.

Wikipedia: National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests (NSSM200) was completed on December 10, 1974 by the United States National Security Council under the direction of Henry Kissinger.

Ten dokument, początkowo tajny, wyciekł do mediów i wiadomości publicznej we wczesnych latach 90-tych. Stwierdzono w nim, że przeludnienie, (zwłaszcza w krajach trzeciego świata bogatych w złoża naturalne potrzebne gospodarce amerykańskiej – przyp. autora), stanowi największe zagrożenie dla globalnych interesów USA.

Od tego czasu zaczęła się „rewolucja kulturalna” i „humanitarne wojny”. Rozmaite ugrupowania reprezentujące interesy gejów, lezbijek feministek, pornografię, aborcję, eutanazję, tanie rozwody, rozwiązłość seksualną, teorię gender, a obecnie szczepionki oraz inne „humanitarne wynalazki”, nagle zaczęly uzyskiwać bogatych sponsorów i poparcie legislacyjne państw. Zaczęła się epidemia AIDS i inne groźne, nowe „epidemie”. Zaczęly się ataki na Kościół Katolicki, na kulturę narodową i na tradycyjny model rodziny. Zaczęła się demoralizacja w mediach, w sztuce i na uczelniach. Zaczęto redukować finansowanie edukacji i służby zdrowia. Zaczęly się też wojny oparte na steku kłamstw i operacjach fałszywej flagi oraz terroryzm, destabilizacja, rebelie i przewroty w państwach docelowych (zawsze pod jakimś humanitarnym pretekstem). Nie ma to nic wspólnego z prawami człowieka ani z „wolnością, równością i demokracją”, ani z ideologią, bo te same rządy łamią je regularnie u siebie i w innych częściach świata. Widzimy tu hipokryzję, która służy zakamuflowaniu planów i działalności o charakterze kryminalnym.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Depopulacja, Ocieplenie klimatu, Szczepionki, Zanieczyszczenie środowiska, Środowisko naturalne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.