Szczepionka COVID-19: Narzucenie obowiązkowych szczepionek z biometrycznym paszportem?

Autor: Dr. Pascal Sacré
Global Research, October 03, 2020
Global Research 9 August 2020
(Tłum.: L.B.)

Szczepionka COVID-19…

… Czy to jest ostateczny cel tego kryzysu, aby narzucić każdemu obowiązkowe szczepienia z biometrycznym paszportem zdrowia i, bez niego, niemożność poruszania się, kupowania, jedzenia?

Najbliższa przyszłość pokaże.

Z biegiem czasu, w miarę kumulacji skutków ubocznych i zeznań coraz większej liczby lekarzy, szczepienia stały się przedmiotem kontrowersji, często namiętnych, czasem gwałtownych.

Nie jest to tylko kwestia ogólnego poparcia lub przeciwstawiania się szczepieniom.

Chodzi o zachowanie czujności w obliczu ogromnej presji ze strony firm i rządów, aby wstrzyknąć miliardom zdrowych ludzi preparat pospiesznie wytworzony przy użyciu niesprawdzonych technologii z nieznanymi dotąd skutkami ubocznymi, takich jak manipulacja DNA.

Lekarstwo nie powinno być gorsze niż choroba.

Biorąc pod uwagę strach, przerażenie w umysłach ludzi, biorąc pod uwagę entuzjazm niektórych przywódców oraz siłę firm i producentów szczepionek, czy jako zwykli obywatele będziemy w stanie stawić opór, zachować spokój i uniemożliwić tym ludziom zabawę z naszym zdrowiem?


Czy wiesz, jakie zyski marketing szczepionek przynosi firmom farmaceutycznym?

Odnośniki na stronie internetowej Statista, dane za rok 2019 [1]:

  1. GSK (GlaxoSmithKline): ponad 8 miliardów euro.
  2. Merck: 7,3 miliarda euro
  3. Pfizer: 5,9 miliarda euro
  4. Sanofi: 5,8 miliarda euro

Miliardy w ciągu jednego roku!

Czy myślisz, że osiągnięcie takich zdobyczy nie motywuje do przekraczania granic przez usuwanienie wszystkich przeszkód na drodze, wszelkiej etyki naukowej, wszystkich wartości moralnych?

Jak stwierdziła Emma Kahn [2] na stronie internetowej AIMSIB (International Association for Scientific, Independent and Benevolent Medicine), 3 maja 2020 r .:

„Co dziwne, trzy szczepionki w badaniach klinicznych na Zachodzie (z wyłączeniem Chin) przeciwko COVID-19 są opracowywane przez start-upy, a nie przez Big Pharma (pseudonim przemysłu farmaceutycznego). Dlaczego duże firmy (Merck, GSK, Sanofi, Pfizer) nie rozpoczęły żadnych badań klinicznych? Pierwszy powód jest niepokojący:… eksperci branżowi już wiedzą, że szczepionki na koronawirusa są zbyt ryzykowne, wywołują „zjawiska ułatwiające” i immunopatologiczne. Zjawisko ułatwiania infekcji przez przeciwciała jest kluczowe do zrozumienia [tego niebezpieczeństwa].”

Te szczepionki są zbyt ryzykowne!

Ułatwianie i zjawiska immunopatologiczne!

To nie jest spisek ani wymysły quidamu [słownika]. Są to opublikowane dane, dobrze znane naukowcom, wirusologom i opublikowane w wielu czasopismach.

Fakty te są szczególnie istotne w przypadku rodziny koronawirusów i SARS [3].

Ze szczepionkami,

„Największym problemem jest obawa przed ADE (wzmocnieniem zależnym od przeciwciał, co ułatwia infekcję przez wirusy znajdujące się w szczepionce, za pośrednictwem przeciwciał indukowanych przez szczepienie): ułatwione przenikanie wirusa do komórek przez receptor fragmentu Fc immunoglobuliny” [ 4].

W dniu 5 marca 2020 r., Peter Hotez [5] (ekspert ds. szczepionek) ostrzegł Kongres Stanów Zjednoczonych o ułatwianiu infekcji przeciwciałami i ich związku ze szczepieniami [6]:

„Musimy być bardzo ostrożni i powoli prowadzić badania kliniczne, próby na zwierzętach wykazały obecność zjawiska ułatwiania”.

Więc Big Pharma jest ostrożna. Potwierdza to wiarygodność tych informacji.

Ta szczepionka nie tylko nie ochroni Cię wcale lub nie zapewni Ci wystarczającej ochrony, ale może pogorszyć sytuację, ułatwiając [i wzmacniając] infekcję COVID-19!

Zjawisko „ułatwiania” infekcji wirusowej przez przeciwciała (ADE lub wzmocnienie zależne od przeciwciał) jest znane od dawna i istnieje w przypadku wielu wirusów.

Przeciwciała tego typu zostały wykazane in vitro w przypadku SARS-CoV-2, a potencjalne szczepionki tylko pogorszyłyby ten efekt immunopatologiczny!

Jest to jeszcze bardziej prawdopodobne, jeśli pominiemy niezbędne kroki [i środki ostrożności w opracowywaniu szczepionek].

Dziennikarka Céline Deluzarche, w artykule opublikowanym w Futura Sciences (Futura Santé) z 19 marca 2020 roku, recenzowanym 15 czerwca, napisała:

„Koronawirus: niebezpieczeństwa związane z pospiesznym opracowywaniem szczepionki.

W obliczu pilnej potrzeby naukowcy wzywają do przyspieszenia procedur testowania i rezygnacji ze zwykle stosowanych testów na zwierzętach. Godna pochwały strategia, ale taka, która w najlepszym przypadku może przynieść efekt przeciwny do zamierzonego, a w najgorszym razie spowodować śmierć ”[7].

„Zwykle uzyskanie skutecznej, nietoksycznej i użytecznej szczepionki zajmuje od 15 do 20 lat. Pierwszym krokiem jest opracowanie formulacji spełniającej wymagania chemiczne i farmaceutyczne, przeprowadzenie badań immunogenności [8] na zwierzętach, ocena toksyczności szczepionki [9] u zwierząt, a następnie u ludzi, a na koniec przetestowanie jej skuteczności na dużą skalę. ”

Jednak niektórzy ludzie wywierają dziś presję, wzywając do pilności. Dlaczego to robią?

Wykorzystują strach, aby osiągnąć swój cel. Nigdy nie jest dobrze podejmować decyzje ze strachu.

W jaką niebezpieczną grę grają ci ludzie?

W szczególności Unia Europejska (UE) i jej nowa przewodnicząca Ursula von der Leyen, po zorganizowaniu światowego teletonu w celu sfinansowania badań nad szczepionką [10], próbują narzucić ideę, że tylko szczepionka może nas uratować.

„… W obliczu pilności oraz nacisków ze strony rządów i organów ds. zdrowia, niektórzy wzywają do przyspieszenia procedur. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała we wtorek, że ma nadzieję na szczepionkę przeciwko nowemu koronawirusowi przed jesienią ”. [7].

Odnosi się wrażenie, że wszystko to zostało zaplanowane z wyprzedzeniem, skoro wiadomo, że Bruksela od dawna pracuje nad „szczepionkowym paszportem”, aby poddać ludność pod całkowitą obserwację i kontrolę [11].

Czy COVID-19 jest tylko pretekstem do narzucenia totalitarnych środków, których w innym przypadku społeczeństwa by nigdy nie zaakceptowały?

Zadaję pytanie.

Peter Hotez [5] radzi daleko posuniętą ostrożność:

„Szczepionka nie jest bez znaczenia: najczęściej jest to zdezaktywowany lub osłabiony wirus. W niektórych przypadkach może on zaostrzyć chorobę, której ma zapobiegać. Peter Hotez, dziekan National School of Tropical Medicine w Baylor College of Medicine, który pracował nad epidemią SARS w 2003 roku, odkrył, że u niektórych zaszczepionych zwierząt wystąpiły jeszcze poważniejsze objawy po kontakcie z wirusem z powodu osłabienia układu odpornościowego. Nazywa się to „wzmocnieniem zależnym od przeciwciał (ADE)” [7].

Prace i badania nad szczepionkami przeciwko COVID-19 w Cambridge, Oksford, sponsorowane przez NIH (National Institute of Health w Stanach Zjednoczonych oraz Anthoniego Fauci, cara Donalda Trumpa zajmującego się zwalczaniem COVID) wcale mnie nie uspakajają – i nie powinny uspakajać Ciebie. [12]!

Ci sami ludzie stoją za jednym z najgorszych skandali związanych ze szczepionkami i medycyną ostatnich dziesięciu lat, chcąc już, w latach 2009-2010, zaszczepić całą populację na fałszywą pandemię (H1N1) [13-14-15].

Ankieta przeprowadzona we Francji podaje, że prawie jedna czwarta (25%) francuskiej populacji nie zamierza przyjąć szczepionki przeciwko COVID-19 [16].

Rozumiem ich i dziwię się, że liczba ta nie jest wyższa.

Te szczepionki to wyścig po zyski [17], ogromne ilości pieniędzy!

Nawet niezależnie od wiarygodnych i przerażających pomysłów, takich jak skojarzenie szczepionki z GMO [18], lub z czipami i śledzeniem populacji [19], nieodłączne niebezpieczeństwo każdej szczepionki, a szczególne niebezpieczeństwo szczepionki przeciw koronawirusowi (ułatwienie infekcji wirusowej przez przeciwciała – ADE lub wzmocnienie zależne od przeciwciał), powinno nakłonić wszystkich obywateli do przemyślenia akceptacji takiego środka bez mrugnięcia okiem!

Poprzez strach rozsiewany przez główne media, strach podtrzymywany przez ekspertów naszych własnych rządów, ludzie będą gotowi zaakceptować środki tak niebezpieczne, jak nieskuteczne.

Tony Carlucci pisze:

„Chociaż Covid-19 może być prawdziwym patogenem, dowody sugerują, że nie usprawiedliwia to nadmiernych reakcji, które widzieliśmy na całym świecie. Histeria spowodowana Covidem-19 ma – jak dotąd – znacznie bardziej niszczycielski wpływ na ludzkość niż sam wirus. W centrum tej histerii jest największe realne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego – skorumpowany przemysł farmaceutyczny i jego partnerzy w rządzie, – którzy są bliscy zwiększenia zarówno swoich zysków kosztem społeczeństwa, jak i władzy nad społeczeństwem ”. [20]

Obywatele nie powinni brać wszystkiego, co im się mówi, za dobrą monetę, nawet jeśli pochodzi to z oficjalnych mediów lub od ich rządów [21]. W grę wchodzi ich zdrowie psychiczne i fizyczne.

Jeśli chodzi o szczepionkę, sam fakt, że może ona ułatwić zakażenie koronawirusem i zaostrzyć objawy, powinien położyć kres pochopnym decyzjom.

Strata czasu i pieniędzy na poszukiwanie tej szczepionki uniemożliwia społeczeństwu zastosowanie innych, zdrowszych i bardziej realistycznych rozwiązań:

  1. Powrót do zdrowego stylu życia społecznego z akceptowalnym kompromisem między nakładaniem ukierunkowanych i ograniczonych kwarantann (dla naprawdę chorych osób, a nie tylko RT-PCR pozytywnych), a umożliwieniem wirusowi krążenia wśród osób najmniej zagrożonych (zdrowa młodzież i dorośli) co wzmacnia ich zdrową, naturalną odporność.
  2. Preferencja dla skutecznych środków niefarmaceutycznych, takich jak mycie rąk, odległość fizyczna i wentylacja przestrzeni zamkniętych, zamiast ciągłego noszenia maski, co jest bardziej szkodliwe niż korzystne.
  3. Zezwolenie lekarzom pierwszej linii na swobodne przepisywanie hydroksychlorochiny i cynku wystarczająco wcześnie na początku objawów COVID-19, pod nadzorem lekarza, aby zminimalizować dobrze znane ryzyko związane z przyjmowaniem HCQ przez pacjentów z chorobami serca.
  4. Przywrócenie ponownie priorytetu ożywienia gospodarki i aktywności społecznej, bo dziś negatywne skutki środków stosowanych do rozwiązania problemu Covid-19 są gorsze niż sam problem (zdecydowanie).
  5. Pamiętaj, że mamy naturalną odporność! Odporność wrodzoną i swoistą dla komórek, a nie tylko odporność za pośrednictwem przeciwciał! Że najlepszymi sprzymierzeńcami tej odporności jest nasz styl życia (dieta, aktywność fizyczna, radzenie sobie ze stresem, zdrowie umysłowe). Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek należy zrobić wszystko, aby tą odporność wzmacniać.
  6. Należy poradzić sobie z ogromnym strachem i stresem pourazowym, wywołanym w ostatnich miesiącach przez media i nasze rządy.

Już sam ten strach czyni nas bardziej podatnymi zarówno na choroby, jak i na totalitarne nadużycia władz.

Pod warunkiem, że pozbędziemy się strachu, kłamstw i złudzeń, każdy może odzyskać kontrolę nad swoim zdrowiem, społecznymi kontaktami i życiem.


Oryginalne artykuły w języku francuskim:

Część 1:

COVID-19: au plus près de la vérité. Confinement

Część 2:

COVID-19: au plus près de la vérité. Masques

Część 3:

COVID-19: au plus près de la vérité – Hydroxychloroquine (HCQ)

Część 4:

COVID-19: au plus près de la vérité – Tests et Immunité


Bibliografia :

[1] Les géants de l’industrie des vaccins, 14 mai 2020, Statista.fr 

[2] Vaccin anti-Covid-19 et immunité de groupe, c’est non… et encore non, Emma Kahn, AIMSIB, 3 mai 2020

[3] Molecular Mechanism for Antibody-Dependent Enhancement of Coronavirus Entry, Journal of Virology, 

[4] SARS vaccines : where are we ?, Expert Rev Vaccines 2009 Jul ; 8(7) :887-98. doi : 10.1586/erv.09.43.

[5] Peter Hotez, Wikipédia

[6] CORONAVIRUSES: UNDERSTANDING THE SPREAD OF INFECTIOUS DISEASES AND MOBILIZING INNOVATIVE SOLUTIONS, 5 mars 2020

[7] Coronavirus : les dangers d’un vaccin élaboré à la hâte, Céline Deluzarche, Futura Sciences (Futura Santé), 19 mars 2020, revu le 15 juin 2020. Quand le vaccin facilite l’infection virale…

[8] Immunogénicité

[9] Vaccin : être trop vacciné est-il dangereux ?

[10] Coronavirus: la Commission européenne organise un téléthon mondial pour financer la recherche d’un vaccin, 4 mai 2020

[11] Bruxelles travaille sur un passeport « Vaccins » afin de mettre la population sous surveillance totale

[12] Coronavirus : court-circuiter les étapes vers un vaccin?, 16 mars 2020, Agence Science-Presse, média indépendant basé à Montréal. En temps normal, le développement d’un vaccin peut prendre 15 à 20 ans

[13] Politique et corruption à l’OMS, Dr Pascal Sacré, mondialisation.ca, 12 janvier 2010, réédité 14 avril 2020.

[14] Le point sur la gestion européenne de la pandémie de grippe A H1N1, Dr Pascal Sacré, mondialisation.ca, 22 octobre 2010

[15] Pandémie de grippe H1N1, cru 2009 : quoi de neuf, docteur ?, Dr Pascal Sacré, mondialisation.ca, 20 avril 2010

[16] Près d’un quart des Français ne comptent pas se faire vacciner contre le Covid-19, 22 mai 2020.

[17] Covid-19 — Le fer de lance pour la mise en place d’une « nouvelle ère » de VACCINS à haut risque, génétiquement MODIFIÉS, Children’s Health defense, 10 mai 2020

[18] « Vaccins contre la COVID » et « Humains génétiquement modifiés »mondialisation.ca, Carrie Madej et Mark Taliano, 23 juillet 2020

[19] Coronavirus, vaccin, implant et traçabilitéMedias-Presse.info, 18 April 2020. Bill Gates, through his Bill & Melinda Gates Foundation, the ID2020 project that he finances and the pharmaceutical industries in which he holds important shares, intends to take advantage of the coronavirus to impose an almost global vaccination and include an identification and traceability implant.

[20] Covid-19, pots-de-vin et corruption — Le cartel criminel Big Pharma supervise le nouveau vaccin, Tony Carlucci, New Eastern Outlook, 6 mai 2020

[21] COVID-19 – Vérifiez vos sources. Guerre contre… la corruption ?, Dr Pascal sacré, mondialisation.ca, 12 avril 2020.


Inne artykuły tego autora:

https://www.globalresearch.ca/author/pascal-sacre

Ten wpis został opublikowany w kategorii COVID-19, Szczepionki. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.