Ustawa 1449 przejdzie w Sejmie RP? Czy to początek TOTALITARNEJ DYKTATURY? Sejm RP NA ŻYWO!

Komentarz: Poseł Czesław Hoc (PiS) – od czasu 1:03:15 – „Co prawda wolność osoboista jest wartością nadrzędną, ale też pamiętajmy, ze wolność każdego człowieka kończy się tam gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka”.

CO ZA DEMAGOGIA !!! To zdanie nie ma żadnego sensu, bo jeśli je zastosujemy w praktyce, to nikt nie będzie miał wolności w społeczeństwie. I może własnie o to chodzi. To jest ideologia totalitaryzmu.

Poza tym, przydałoby się znać prawo międzynarodowe na ten temat, panie Hoc, bo bez tego można wylądować przed Trybunałem Norymberskim 2.0. W swojej wypowiedzi Hoc całkowicie pominął aspekt legalny – konieczność poinformowanej zgody każdego pacjenta na leczenie oraz wiele przepisów Konstytucji i prawa międzynarodowego, które zakazują stosowania przymusu, segregacji i dyskryminacji w sprawach leczenia.

Prawo międzynarodowe nakazuje również aby prawa jednostki miały priorytet nad prawami ogółu i nauki – patrz: Artykuł 3 Powszechnej deklaracji UNESCO w sprawie bioetyki i praw człowieka , który mówi:

Artykuł 3 – Ludzka godność i prawa człowieka

1. Należy w pełni szanować ludzką godność, prawa człowieka i jego podstawowe swobody.

2. Interesy i dobro jednostki powinny być stawiane ponad wyłącznym interesem nauki lub społeczeństwa.

Radziłbym zatem zapoznać się bliżej z Kodeksem Norymberskim , [2] , [3] , który zapewnia realizację tego priorytetu i chroni nas przed politykami, którzy brak inteligencji oraz kompetencji medycznych i prawnych zasłaniają demagogią i ideologią.

Ten wpis został opublikowany w kategorii "Pandemia", Kryminalna polityka, Szczepionki. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.