Nacjonalizm i patriotyzm

Wikipedia: – „Nacjonalizm (z łac. natio, „naród”) – postawa społeczno-polityczna uznająca naród za najwyższe dobro w sferze życia oraz polityki. Głosi solidarność wszystkich grup i klas społecznych danego narodu. Nacjonalizm uważa interes własnego narodu za nadrzędny wobec interesu jednostki, grup społecznych, czy społeczności regionalnych. Uznaje naród za najwyższego suwerena państwa, a państwo narodowe za najwłaściwszą formę organizacji społeczności, złączonej wspólnotą pochodzenia, języka, historii i kultury. Nacjonalizm ponadto przedkłada interesy własnego narodu nad interesami innych narodów, zarówno wewnątrz kraju (mniejszości narodowe lub etniczne) jak i na zewnątrz (narody sąsiednie).”

W tym znaczeniu pojęcie „nacjonalizm” jest bardzo bliskie pojęciu „patriotyzm”.

Od pewnego czasu, tak w Polsce, jak i na świeie, zaczęto uważać nacjonalizm za coś złego. Jest to jedną z ideologii promujących globalizację, czyli zniesienie państw narodowych, wymieszanie (zniszczenie) kultur i ustanowienie jednego rządu światowego (tzw. Nowego Porządku Świata). Pośrednią formą na drodze do rozbicia struktur i identyfikacji narodowych są organizacje takie jak Unia Europejska – jest ich kilka na Ziemi. Jedną z nich (North American Union) – (USA, Kanada i Meksyk) usiłowano wprowadzić, ale na razie ten projekt wycofano ze względu na zdecydowane protesty patriotycznych środowisk w Kanadzie, Meksyku i USA.

Innymi narzędziami pozwalającymi na wprowadzanie w życie globalizacji są handlowe umowy międzynarodowe typu TTIP oraz bloki wojskowe typu NATO. Dzieje się to z reguły poza plecami lokalnych społeczeństw (narodów), co jest zaprzeczeniem tzw. prawa narodów do samostanowienia. W tym procesie zawsze wygrywaja państwa silniejsze ekonomicznie. Jest to więc forma podboju ekonomicznego, która dla państw słabszych z reguły kończy się rzeczywistością kolonialną, jaką obecnie mamy w Polsce.

Ideę tą promują środowiska internacjonalistyczne pracujące dla międzynarodowej finansjery i międzynarodowych korporacji – i dlatego trudno jest je uważać za lojalne i „patriotyczne” w sensie tradycyjnym. Nie widzę zresztą innego sensu patriotyzmu.
Cytat: „”Aby osiągnąć rząd światowy, jest konieczne usunięcie ze świadomości ludzi ich indywidualizmu, lojalności do tradycji rodzinnych, narodowego patriotyzmu i religijnych dogmatów.” – Brock Chisholm, psychiatra, dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia przy ONZ (1948-53).

To i wiele innych manipulacji zmierzających w tym kierunku, można obserwować w większości państw zachodnich. Do takich działań należą: migracje i mieszanie kultur, niszczenie demokracji i praworządności, monopolizacja środków masowego przekazu (mediów), niszczenie lub modyfikowanie religii, demoralizacja, reformy edukacji mające na celu ogłupianie społeczeństw, rozbijanie tradycyjnych wartości moralnych, niszczenie tradycyjnego modelu rodziny, skłócanie społeczeństw, a także próby budowania tzw. „społeczeństw obywatelskich” – (Soros, Ford Foundation, NED, rozmaite organizacje pozarządowe, itp.), tworzonych równolegle do konstytucyjnych struktur demokratycznych i często finansowanych z zagranicy.

Przypomnijmy Artykuł 1 dwóch dokumentów ONZ uznanych za podstawę praw człowieka i obywatela, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych:

Artykuł 1

  1. Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny.
  2. Wszystkie narody mogą swobodnie rozporządzać dla swoich celów swymi bogactwami i zasobami naturalnymi bez uszczerbku dla jakichkolwiek zobowiązań wynikających z międzynarodowej współpracy gospodarczej, opartej na zasadzie wzajemnych korzyści, oraz z prawa międzynarodowego. W żadnym przypadku nie można pozbawiać narodu jego własnych środków egzystencji. 
  3. Strony niniejszego  Paktu,  włącznie  z  Państwami  odpowiedzialnymi  za administrację terytoriów niesamodzielnych i terytoriów powierniczych, będą popierały realizację prawa do samostanowienia i będą szanowały to prawo zgodnie z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych  [ 2 ].

Powyższe pakty są uściśleniem i uzupełnieniem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, jednego z najważniejszych dokumentów ONZ.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kultura, Polityka i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s