15 lat w Unii – Radujmy się z bajek i mitów dla dzieci …


Hans Frank z Adolfem Hitlerem

Dedykuję ten tekst wszystkim nawiedzonym, naiwnym i łatwowiernym, oraz wszystkim świadomym zdrajcom Polski, którzy z radością obchodzą 15 rocznicę i propagują dalszą integrację Polski w Unii Europejskiej, będącej narzędziem dominacji Niemiec w Europie.

Oto fragment aktu oskarżenia przeciwko Hansowi Frankowi, Generalnemu Gubernatorowi okupowanych przez III Rzeszę ziem polskich, Międzynarodowy Trybunał Zbrodni Wojennych, Norymberga, (1945 – 1946): –

„Ekonomiczne i polityczne obowiązki powierzone Frankowi przez Hitlera, które on jako „przeznaczony do administrowania Polską”, wyjaśnia w poniższym wywiadzie z 3 października 1939 r .:

„Polskę można administrować tylko poprzez wykorzystanie kraju za pomocą bezwzględnej eksploatacji, deportacji wszystkich dostaw, surowców, maszyn, instalacji fabrycznych, itp., które są ważne dla niemieckiej gospodarki wojennej, poprzez dostępność siły roboczej dla pracy w Niemczech, poprzez redukcję całej polskiej gospodarki do absolutnego minimum niezbędnego dla przeżycia ludności, poprzez zamknięcie wszystkich instytucji edukacyjnych, zwłaszcza szkół technicznych i uczelni, aby zapobiec odradzaniu się Polskiej inteligencji. „Polska będzie traktowana jako kolonia; Polacy będą niewolnikami
Wielkiego Niemieckiego Imperium Światowego. „” (EC-344-16 i 17).”

Źródło: https://mideastconflict.files.wordpress.com/…/nuremberg-tri… , a także wiele dokumentów źródłowych tutaj:
http://nuremberg.law.harvard.edu/search/?q=Hans+Frank

(Zobacz podobieństwo do sytuacji opisanej w poprzednim artykule.)

Przy okazji, te dokumenty dowodzą ponad wszelką wątpliwość, że to Niemcy, a nie Polacy są odpowiedzialni za planową zagładę tak Żydów, jak i Polaków w latach II Wojny Światowej. Każdy kto dziś, wbrew oczywistym dowodom, twierdzi inaczej powinien się pakować i wyjeżdżać z Polski. Dość fałszywych oskarżeń motywowanych chęcią zysku materialnego !!! Dość kłamstw, zdrady, zaprzaństwa i grabieży polskiego mienia ! Dość skłócania narodu, kupczenia Polską i przywłaszczania sobie praw należnych większości.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.