Stanisław Michalkiewicz przepowiada przyszłość Europy i odpowiada łajdakom zadaniowanym przez ABW

Oficjalna polityka depopulacji w naszych czasach rozpoczęła się wraz z tzw. „Memorandum 200 – pełna nazwa: National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests (NSSM200)”. Dokument ten koncentruje się na wpływie wzrostu populacji światowej na bezpieczeństwo i interesy Stanów Zjednoczonych. Został on skompletowany w grudnmiu 1974 roku przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych (United States National Security Council) pod kierownictwem Henry Kissingera. W listopadzie 1975 roku Memorandum 200 zostało zaadoptowane przez prezydenta Forda jako oficjalna polityka Stanów Zjednoczonych. Początkowo tajne i poufne, memorandum „wyciekło” i zostało ujawnione na początku lat 1990-tych.

To właśnie od tego czasu rozpoczęła się na Zachodzie polityka „restrukturyzacji ekonomii”, wyekspotrowano produkcję, przemysł i wiele usług do krajów „tańszych”, miejsca pracy w pełnym wymiarze godzin (z benefitami i płatnymi urlopami) zaczęto zmieniać na zatrudnienie „Part Time”, ceny zaczęły raptownie rosnąć, czego wynikiem było zubożenie większej części społeczeństw, zaczęło się niedofinansowanie służby zdrowia i niszczenie jakości edukacji, „zauwaono” zmiany w warstwie ozonu i ocieplenie klimatu, wprowadzono obowizkowe uprawy produktw GMO, a ludzie tacy jak Bill Gates zaczęli głośno mówić o konieczności depopulacji przy pomocy różnych środków, m.in szczepionek.

Upadek komunizmu i Związku Radzieckiego umożliwił państwom zachodnim i Światowej Organizacji Zdrowia jawne wprowadzanie elementów polityki depopulacji, choć wciąż nie mówi się otwarcie o jej prawdziwym celu.

O ile można zgodzić się z tym, że zasoby odnawialne nie nadążają za potęgowym przyrostem ludności, trudniej jest zgodzić się z celową ideą depopulacji, czy to poprzez wojny, szczepionki, produkty GMO, chemtrails i „otwieranie” warstwy ozonu (HAARP?) lub inne „metody”, czy też przez zjawiska naturalne, takie jak epidemie czy klęski żywiołowe, którym nie będzie się przeciwdziałać. Trudno jest też w tym temacie odróżnić ziarna od plew, bo istnieje wiele teorii, również tych konspitacyjnych, które jednak czasami okazują się prawdziwe.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.