Domniemany czy rzeczywisty wąż Judaizmu ?

Kim byli Mędrcy Syjonu ?

To tajemnica, która nie została ujawniona. Są Ukrytą Ręką. Nie są „Radą Deputowanych” (żydowski parlament w Anglii) ani „Universal Israelite Alliance”, który znajduje się w Paryżu. Ale nieżyjący już Walter Rathenau z Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft AG (AEG) (German: „General electricity company”) rzucił trochę światła na ten temat i niewątpliwie był w posiadaniu ich imion, będąc najprawdopodobniej jednym z ich głównych przywódców. Pisząc w PRASIE WIENER FREIE, 24 grudnia 1912 r., powiedział:

„Trzysta osób, z których każdy zna wszystkie inne, rządzi losem kontynentu europejskiego i wybiera swoich następców z ich otoczenia”.

W 1844 r., w przededniu rewolucji żydowskiej w 1848 r., Benjamin Disraeli, którego prawdziwe imię brzmiało Izrael, a który był „wytłumionym” lub ochrzczonym Żydem, opublikował swoją powieść, CONINGSBY, w której występuje ten złowieszczy fragment:

„Światem rządzą postacie bardzo różne od tego, co wyobrażają sobie ci, którzy nie są za kulisami.”

I wskazał, że wszystkie te postacie były Żydami.

Teraz, gdy Opatrzność wyniosła na światło dzienne te tajne Protokoły, ludzie mogą wyraźnie zobaczyć ukryte postacie wspomniane przez Disraeliego w pracy „za kulisami” wszystkich rządów. Objawienie to pociąga za sobą dla wszystkich ludzi poważną odpowiedzialność za analizę i rewizję fundamentów ich stosunku do Rasy i Narodu, który chwali się swoim przetrwaniem nad wszystkimi Imperiami.

Uwagi I – „Agentura” i „Polityka

Dwa słowa w tym tłumaczeniu mają niezwykłe znaczenie. Słowo „AGENTUR” (agentura) wydaje się być słowem przyjętym z oryginału i oznacza, że dla Mędrców Syjonu pracuje cała grupa agentów i agencji, będących albo członkami plemienia, albo ich pogańskimi narzędziami.

„Polityka” (polityczny) oznacza nie „polityczny proces”, ale całą machinę polityczną.

Uwagi II – Symboliczny wąż judaizmu

Protokół III rozpoczyna się odniesieniem do symbolicznego węża judaizmu:

§ 1. Żmija symboliczna i jej znaczenie

Dziś mogę wam zakomunikować, że cel nasz jest już o kilka kroków od nas. Pozostaje niewielka przestrzeń, by cała droga, którą odbyliśmy, zwarła się w krąg Żmiji symbolicznej, wyobrażającej naród nasz. Kiedy krąg ów zamknie się, wszystkie państwa europejskie będą ujęte, jak gdyby w potężne obcęgi.

W swoim Epilogu do wydania Protokołów z 1905 r. Nilus podaje następujące interesujące wyjaśnienie tego symbolu:

„Według zapisów tajnego żydowskiego syjonizmu, Solomon i inni żydowscy uczeni już w 929 roku pne wymyślili teoretyczny plan na rzecz pokojowego podboju całego świata przez Syjon.

Z czasem, schemat ten został szczegółowo opracowany i uzupełniony przez mężczyzn, którzy zostali zainicjowani w tym spisku. Ci uczeni postanowili pokojowymi środkami podbić świat dla Syjonu, używając chytrości Symbolicznego Węża, którego głowa miała reprezentować tych, którzy zostali zainicjowani w plany administracji żydowskiej, oraz ciało Węża reprezentujące naród żydowski. Administracja była zawsze utrzymywana w tajemnicy, NAWET PRZED ŻYDOWSKIM NARODEM. Ten wąż infiltrował inne narody, tak aby podkopać i pochłonąć całą nieżydowską moc ich państw. Przewiduje się, że Wąż ma jeszcze dokończyć swoją pracę, ściśle przestrzegając zaprojektowanego planu, dopóki kurs, który musi skompletować, nie zostanie zamknięty przez powrót jego głowy do Syjonu – i dopóki w ten sposób Wąż nie ukończy swojej rundy Europy i nie okrąży jej – i dopóki, dzięki zniewoleniu i wykorzystaniu Europy, nie obejmie całego świata. To ma być osiągnięte przy pomocy wszelkich możliwych starań, aby podporządkować sobie inne kraje drogą PODBOJU EKONOMICZNEGO.

Powrót głowy Węża do Syjonu może nastąpić dopiero po zniwelowaniu potęgi wszystkich władców Europy, to znaczy, gdy za pomocą kryzysów gospodarczych i powszechnego zniszczenia wszędzie doprowadzi się do duchowej demoralizacji i moralnego zepsucia, głównie z pomocą żydowskich kobiet udających Francuzki, Włoszki itd. Jest to najpewniejsza metoda rozprzestrzeniania rozwiązłości w życiu ludzi kierujących innymi narodami.”

Mapa trasy przebiegu Symbolicznego Węża przedstawia się następująco: –

Pierwszy etap w Europie miał miejsce w Grecji w 429 roku pne, gdzie mniej więcej w czasach Peryklesa Wąż zaczął pożerać siłę tego kraju. Drugi etap miał miejsce w Rzymie w czasach Augusta, około 69 pne. Trzeci w Madrycie w czasach Karola V w 1552 r. Czwarty w Paryżu około 1790 r., za czasów Ludwika XVI. Piąty w Londynie od 1814 roku (po upadku Napoleona). Szósty w Berlinie w 1871 r., po wojnie francusko-pruskiej. Siódmy w Petersburgu, nad którym rozciąga się głowa Węża w 1881 roku.

Wszystkie państwa, przez które wędrował Wąż, doświadczyły kryzysów konstytucyjnych, nawet Niemcy, z ich pozorną mocą, nie stanowiły pod tym wzgędem wyjątku. Pod względem ekonomicznym oszczędzono Anglię i Niemcy, ale tylko do czasu osiągnięcia przez Węża podboju Rosji, na której obecnie (tj. 1905 r.) koncentrują się wszystkie jego wysiłki. Dalszy kurs Węża nie jest pokazany na tej mapie, ale strzałki wskazują jego następny ruch w kierunku Moskwy, Kijowa i Odessy. Obecnie wiemy, w jakim stopniu te ostatnie miasta stanowią centra wojującej rasy żydowskiej. Konstantynopol jest pokazany jako ostatni etap kursu Węża, zanim dotrze on do Jerozolimy. (Ta mapa została narysowana na wiele lat przed wybuchem żydowskiej rewolucji „Młodych Turków” w Turcji).

[W późniejszych czasach mamy dwie Wojny Światowe, rewolucję bolszewicką, zniewolenie Europy Wschodniej, tzw. „kolorowe rewolucje” w strefie po-sowieckiej, zmiany reżimów na Bliskim Wschodzie, w Afganistanie i w Libii oraz na Ukrainie, sponsorowany terroryzm, no i ostatnio – skoncentrowany atak na Polskę.]

[W międzyczasie, ten Wąż zaliczył Australię i obie Ameryki, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, gdzie został częściowo zidentyfikowany jako „Rada ds. Stosunków Zagranicznych” (C.F.R.) i „Komisja Trójstronna”.]

Uwagi III – Termin „goje” oznacza nie-Żydów.


Powyższy tekst dotyczy Protokołów Mędrców Syjonu

Ten wpis został opublikowany w kategorii Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.