Twoja Polska – Program Koalicji Obywatelskiej

Link: – Twoja Polska – Program Koalicji Obywatelskiej

Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (MPPOiP) oraz
Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (MPPGSiK)
to ratyfikowane przez Polskę dokumenty ONZ, które wraz z Powszechną deklaracją praw człowieka, stanowią fundament tzw. praw człowieka i obywatela. Oba, w identycznie brzmiącym Artykule 1, stwierdzają:

Artykuł 1

  1. Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny;
  2. Wszystkie narody mogą swobodnie rozporządzać dla swoich celów swymi bogactwami i zasobami naturalnymi bez uszczerbku dla jakichkolwiek zobowiązań wynikających z międzynarodowej współpracy gospodarczej, opartej na zasadzie wzajemnych korzyści, oraz z prawa międzynarodowego;
  3. Państwa Strony niniejszego Paktu, włącznie z państwami odpowiedzialnymi za administrację terytoriów niesamodzielnych i terytoriów powierniczych, będą popierały realizację prawa do samostanowienia i będą szanowały to prawo zgodnie z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych [ 2 ] [wersja pdf].

Z powyższego artykułu wynika, że polski wyborca ma prawo kolektywnie decydować nie tylko o sprawach wewnętrznych w państwie, lecz także o jego polityce zagranicznej, w tym o sojuszach, umowach gospodarczych oraz o międzynarodowych akcjach o charakterze politycznym lub militarnym.

A teraz popatrzmy na program Koalicji Obywatelskiej. Obiecuje on lepszą służbę zdrowia, lepszą edukację, większy dobrobyt i czystsze środowisko naturalne, choć nie pokazuje skąd weźmie na to pieniądze, (to jest komu i co utnie, aby za to wszystko zapłacić). W kwestiach edukacji, to przecież minister Katarzyna Hall w rządzie P.O. Donalda Tuska rozpoczęła prywatyzację i dwutorowe szkolnictwo, jeden tor dla bogatych, drugi dla biednych. Pisałem o tym 9 lat temu TUTAJ. Obiecuje również skuteczniejszą demokrację – (ten ostatni postulat koncentruje się głównie na praworządności i równouprawnieniu, np. przez zalegalizowanie małżeństw elgebetów.) Widząc na codzień jak manipulacyjna jest Gazeta Wyborcza, mam poważne wątpliwości co do demokratycznego charakteru Koalicji. Aby ludzie mogli dokonywać sensownych wyborów i podejmować rzetelne decyzje, muszą mieć dostęp do obiektywnej, pełnej i prawdziwej informacji. Tego w Gazecie nie ma. Jest natomiast propaganda i spora doza bzdur.

Nigdzie, w całym programie Koalicji nie ma ani jednego zobowiązania dotyczącego suwerenności Polski, jej polityki zagranicznej, naszych sojuszy i wykorzystywania naszego terytorium dla celów międzynarodowych operacji militarnych, ani udziału naszych żołnierzy w wojnach. Znając cele Koalicji, która popiera całkowitą integrację Polski w Unii Europejskiej będącej narzędziem dominacji Niemiec w Europie, ta wyraźna luka w programie Koalicji wydaje się bardziej zrozumiała.

W programie Koalicji nie znajdujemy również żadnego stanowiska wobec największych obecnie zagrożeń dla Polski. Nie ma nic na temat zagrożenia wojną z Rosją, nie ma również stanowiska wobec żydowskich nielegalnych roszczeń z tytułu majątków bezdziedzicznych utraconych lub zniszczonych w wyniku II Wojny Światowej, później odbudowanych przez naród polski i legalnie przejętych przez państwo. Nie ma nic na temat amerykańskiej Ustawy 447 JUST. Nie ma też nic na temat sprzedawania polskich zasobów naturalnych, takich jak woda, firmom izraelskim, które nas będą za naszą własną wodę obciążać. (Ciekawe kiedy rząd sprzeda powietrze, którym oddychamy, i ktoś obłoży nas podatkiem za oddychanie!)

Z tak wielkimi lukami, trudno jest ten dokument nazwać programem i trudno jest go nazwać wiarygodnym.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.