Wyzwolenie czy zniewolenie? Debata studia eMisja

Komentarz: Nie należy mylić „wyzwolenia terytorium polskiego od okupacji niemieckiej” z wyzwoleniem narodu polskiego, bo to są dwie różne rzeczy. W 1945 roku skończyła się w Polsce okupacja niemiecka, ale Polacy nie odzyskali wolności i prawa do samostanowienia. Przyjmowanie tej pierwszej interpretacji, jak to dziś robią Rosjanie, jest dużym i prymitywnym uproszczeniem. Jest propagandą, której celem jest coś innego niż prawda historyczna.

Przypomnijmy Art. 1. Par. 1 i 2 Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich oraz Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych:

1. Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny.
2. Wszystkie narody mogą swobodnie rozporządzać dla swoich celów swymi bogactwami i zasobami, bez uszczerbku dla jakichkolwiek zobowiązań wynikających z międzynarodowej współpracy gospodarczej, opartej na zasadzie wzajemnych korzyści, oraz z prawa międzynarodowego. W żadnym przypadku nie można pozbawiać narodu jego własnych środków egzystencji.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.