Kto za Kidawę-Błońską? PROPONUJĘ MONIKĘ OLEJNIK!

Komentarz:  Ajajaj… znów Pan Stanisław zagmatwał, a właściwie uprościł teorię Feliksa Konecznego. Moja babcia by powiedziała, „Wie, że dzwonią, ale nie wie, w którym kościele”. Tak, każda z tych pięciu domen egzystencjalnych może zawierać różne treści w różnych cywilizacjach, ale nie to było głównym kryterium klasyfikacji Konecznego. Koneczny pisał, że te same domeny niewiele się między sobą różnią. Np. w większości cywilizacji zabójstwo lub kradzież uważane są za coś „złego”. Jako przykład różnych treści jakiejś domeny podawał staroindyjski obyczaj publicznej masturbacji mężczyzn po ceremoniach religijnych, który był symbolem zbliżenia człowieka do Boga, ale nie mógłby być uznany za coś „pięknego” w cywilizacji europejskiej. Według Konecznego, o klasyfikacji w znaczeniu cywilizacyjnym decyduje kolejność tych domen w ogólnym systemie wartości. Jeśli więc dla jakiejś cywilizacji dobrobyt jest wartością najważniejszą, to podporządkuje ona dobrobytowi tak prawdę (aspekt intelektualny), jak i dobro (aspect moralno – prawny), piękno (aspekt artystyczny i uczuciowy), oraz zdrowie (aspekt biologiczny i środowisko). I tak, z uszeregowania tych pięciu domen według priorytetów właściwych dla każdej cywilizacji, Koneczny wyróżnił ponad 20 cywilizacji jakie istniały od początku historii ludzkości.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.