Globalny kapitalizm, „światowy rząd” i kryzys pandemiczny

„Rządy muszą przeciwstawiać się próbom zdobywania nieuprawnionych wpływów, słusznych lub niesłusznych, przez kompleks przemysłowo-zbrojeniowy. Możliwość katastrofalnego wzrostu ukrytej władzy istnieje i będzie istnieć.” – (Pożegnalne ostrzeżenie Prezydenta Dwight D. Eisenhowera, 17 stycznia 1961 r.)

Autor: Prof. Michel Chossudovsky
(Tłum. L.B.)
Global Research, 16 maja, 2020 r.

Świat jest wprowadzany w błąd co do przyczyn i konsekwencji kryzysu koronawirusowego. „Stan wyjątkowy” w celu ochrony zdrowia publicznego pod auspicjami WHO jest wykorzystywany jako pretekst i uzasadnienie uruchomienia ogólnoświatowego procesu restrukturyzacji gospodarczej, społecznej i politycznej.

W tym procesie stosowana jest inżynieria społeczna. Rządy są zmuszane do przedłużania blokady, pomimo jej niszczących skutków gospodarczych i społecznych.

To co się dzieje jest niespotykane w historii świata.

Wybitni naukowcy bez mrugnięcia powieką popierają blokadę, jako „rozwiązanie” globalnego zagrożenia zdrowia.

Udokumentowane szacunki dotyczące choroby COVID-19, w tym śmiertelności, są rażąco manipulowane.

Ludzie są posłuszni swoim rządom. Dlaczego? Bo się boją?

Jak się maja przyczyny tego stanu rzeczy do jego skutków?

Zamknięcie krajowych gospodarek na całym świecie nieuchronnie doprowadzi do ubóstwa, masowego bezrobocia i wzrostu śmiertelności. To akt wojny gospodarczej.

Etap pierwszy: wojna handlowa z Chinami

W dniu 30 stycznia 2020 r. Dyrektor generalny WHO ustalił, że wybuch koronawirusa stanowi stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC). Decyzja została podjęta na podstawie 150 potwierdzonych przypadków poza Chinami. Stwierdzono pierwsze przypadki przeniesienia się choroby z osoby na osobę: 6 w USA, 3 w Kanadzie, 2 w Wielkiej Brytanii.

Dyrektor generalny WHO uzyskał wsparcie Fundacji Billa i Melindy Gatesów, Big Pharma i Światowego Forum Ekonomicznego (WEF). Decyzja WHO o ogłoszeniu globalnej sytuacji kryzysowej została podjęta na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos w Szwajcarii (21–24 stycznia).

Dzień po inauguracji globalnej katastrofy przez WHO (31 stycznia), administracja Trumpa ogłosiła, że ​​odmówi wjazdu obcokrajowcom, którzy „podróżowali do Chin w ciągu ostatnich 14 dni”. To natychmiast wywołało kryzys w transporcie lotniczym, handlu między Chinami i USA, a także w branży turystycznej. Włochy poszły w ich ślady, odwołując wszystkie loty do Chin (31 stycznia).

Pierwszemu etapowi towarzyszyło zakłócenie stosunków handlowych z Chinami oraz częściowe zamknięcie sektora produkcji eksportowej.

Natychmiast rozpoczęto kampanię przeciwko Chinom, a także etnicznym Chińczykom. The Economist informował:

„Koronawirus rozprzestrzenia rasizm przeciwko Chińczykom i wśród etnicznych Chińczyków.”

„Chińska społeczność Wielkiej Brytanii stoi w obliczu rasizmu w związku z wybuchem koronawirusa”

Według SCMP:

„Chińskie społeczności za granicą stają się coraz bardziej narażone na rasistowskie nadużycia i dyskryminację podczas wybuchu koronawirusa. Niektórzy etniczni Chińczycy mieszkający w Wielkiej Brytanii twierdzą, że doświadczyli rosnącej wrogości z powodu śmiertelnego wirusa pochodzącego z Chin. ”

To samo zjawisko ma miejsce w całych Stanach Zjednoczonych.

Etap drugi: krach finansowy wywołany przez strach i manipulacje na giełdzie

Światowy kryzys finansowy miał miejsce w lutym, a jego kulminacją był dramatyczny upadek wartości giełdowych, a także znaczny spadek wartości ropy naftowej.

To załamanie było wynikiem celowych manipulacji z wykorzystaniem informacji poufnych i wcześniejszej wiedzy. Kampania strachu odegrała kluczową rolę w realizacji krachu na giełdzie. W lutym około 6 trylionów dolarów zostało zmiecionych z wartości giełd na całym świecie. Nastąpiły ogromne straty oszczędności osobistych (np. Przeciętnych Amerykanów), nie mówiąc już o niepowodzeniach przedsiębiorstw i bankructwach. Była to bonanza dla spekulantów instytucjonalnych, w tym korporacyjnych funduszy hedgingowych. Krach finansowy doprowadził do znacznego transferu bogactwa pieniężnego do kieszeni garstki instytucji finansowych.

Etap trzeci: unieruchomienie i zamknięcie globalnej gospodarki

Zaraz po krachu finansowym w lutym nastąpiła blokada na początku marca. Blokowanie i uwięzienie wspierane przez inżynierię społeczną odegrało kluczową rolę w restrukturyzacji światowej gospodarki. Blokada, stosowana niemal jednocześnie w wielu krajach, spowodowała zamknięcie gospodarki narodowej w połączeniu z destabilizacją handlu, transportu i działalności inwestycyjnej.

Pandemia stanowi akt wojny gospodarczej przeciwko ludzkości, który doprowadził do globalnego ubóstwa i masowego bezrobocia.

Politycy kłamią. Ani zablokowanie, ani zamknięcie krajowych gospodarek nie stanowią rozwiązania kryzysu zdrowia publicznego.

Kto kontroluje polityków?

Dlaczego politycy kłamią?

Są instrumentami politycznymi instytucji finansowych, w tym „ultra-bogatych filantropów”. Ich zadaniem jest przeprowadzenie globalnego projektu restrukturyzacji gospodarczej polegającego na zamrożeniu działalności gospodarczej na całym świecie.

Demokraci w USA są przeciwni ożywieniu gospodarki USA w ramach kampanii wyborczej w 2020 roku. Sprzeciw wobec ponownemu otwarciu gospodarek krajowych i światowych popierają wielkie instytucje finansowe.

Czy to oportunizm czy głupota? We wszystkich głównych regionach świata politycy zostali pouczeni przez potężne interesy finansowe, aby zachowali blokadę i zapobiegali ponownemu otwarciu gospodarki narodowej.

Kampania strachu zwycięża. Wymuszane jest dystansowanie społeczne. Gospodarka jest zamknięta. Nakładane są środki i metody totalitarne. Według dr Pascala Sacré:

… W niektórych krajach pacjenci mogą opuścić szpital, zgadzając się na noszenie elektronicznej bransoletki. To tylko próbka wszystkich środków totalitarnych planowanych lub nawet już przyjętych przez nasze rządy na konto kryzysu koronawirusa. Te środki idą o wiele dalej, są nieograniczone i obejmują znaczną część świata, jeśli nie cały świat.

„Instynkt pasterski” polityków

Czy skorumpowane rządy działają jak „psy policyjne”, które z „instynktem pasterskim” zaganiają stado owiec?

Czy „stado” jest zbyt wystraszone, by wystąpić przeciwko swoim stróżom (rządom) ?

Może ta analogia jest uproszczona, ale jest ona uznana przez psychologów za istotną.

„Niektóre rasy psów [skorumpowani politycy] mają instynkty pasterskie, które można uzyskać dzięki odpowiedniemu szkoleniu i zachęceniu [łapówkom]. … naucz swojego psa [politycznego pełnomocnika] podstawowego posłuszeństwa i zobacz, czy to [on, ona] wykazuje tendencje pasterskie. … Zawsze szukaj trenera, który stosuje metody szkolenia oparte na nagrodach [łapówki, osobiste korzyści, wsparcie polityczne, przystąpienie do wysokiego stanowiska]” – (Źródło: Jak nauczyć psa pilnowania stada)

Ale istnieje także inny wymiar tego zjawiska. Politycy na wysokich stanowiskach, odpowiedzialni za „przekonanie swojego stada”, faktycznie wierzą w kłamstwa, które są im narzucane przez wyższe autorytety.

Kłamstwo staje się prawdą. Politycy popierają konsensus, egzekwują „inżynierię społeczną”, wierzą we własne kłamstwa.

To nie jest epidemia, to operacja

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo (potknięcie języka) przyznał w nieco sprzecznym oświadczeniu, że COVID-19 jest „ćwiczeniem na żywo”, „operacją”:

„Tu nie chodzi o zemstę,… Ta sprawa idzie naprzód – ćwiczymy na żywo, żeby to naprawić”.

Na co prezydent Trump odpowiedział: „Powinieneś był nam to powiedzieć”.

Te słowa przejdą do historii.

Geopolityka

Nie miejmy złudzeń, to starannie zaplanowana operacja. Nie ma w niej nic spontanicznego lub przypadkowego. Recesja gospodarcza jest wdrażana na szczeblu krajowym i globalnym. Z kolei kryzys ten jest również włączony w planowanie wojskowe i wywiadowcze USA-NATO. Ma to na celu nie tylko osłabienie Chin, Rosji i Iranu, ale także destabilizację tkanki gospodarczej Unii Europejskiej (UE).

Globalne zarządzanie

W ewolucji globalnego kapitalizmu ma miejsce nowy etap. System „globalnego zarządzania” kontrolowany przez potężne interesy finansowe, w tym fundacje korporacyjne i waszyngtońskie zespoły doradcze, nadzoruje podejmowanie decyzji zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnym. Rządy krajowe podporządkowują się „globalnemu zarządzaniu”. Pojęcie rządu światowego zostało poruszone przez zmarłego Davida Rockefellera na spotkaniu Bilderberger w Baden Niemcy w czerwcu 1991 r .:

 „Jesteśmy wdzięczni Washington Post, The New York Times, Time Magazine i innym wspaniałym publikacjom, których dyrektorzy uczestniczyli w naszych spotkaniach i przestrzegali obietnic dyskrecji od prawie 40 lat. … Opracowanie naszego planu dla świata nie byłoby możliwe, gdybyśmy w tym czasie byli jawnie wystawieni na światło dzienne. Ale świat jest teraz bardziej wyrafinowany i przygotowany do marszu w kierunku światowego rządu. Ponadnarodowa suwerenność elity intelektualnej i światowych bankierów jest z pewnością lepsza od samookreślenia narodowego praktykowanego w minionych stuleciach.” (cytowane przez Aspen Times, 15 sierpnia 2011 r.)

W swoich wspomnieniach David Rockefeller stwierdza:

„Niektórzy nawet uważają, że jesteśmy częścią tajnej kabały działającej wbrew najlepszym interesom Stanów Zjednoczonych. Charakteryzując moją rodzinę i mnie jako „internacjonalistów”, którzy „spiskują” wraz z innymi, aby zbudować bardziej zintegrowaną globalną strukturę polityczną i gospodarczą, jeden świat. Jeśli taki jest zarzut, jestem winny i jestem z tego dumny.” (Tamże)

Scenariusz globalnego zarządzania wymaga zastosowania totalitarnego programu inżynierii społecznej i gospodarczej dyscypliny. Oznacza to rozszerzenie neoliberalnych ram polityki tak na kraje rozwijające się, jak i rozwinięte. Polega to na zlikwidowaniu „krajowej autodeterminacji” i zbudowaniu ogólnoświatowego związku pro-amerykańskich reżimów zastępczych, kontrolowanych przez „ponadnarodową suwerenność” (rząd światowy) złożoną z wiodących instytucji finansowych, miliarderów i ich filantropijnych fundacji.

W raporcie „Scenariusze przyszłości technologii i międzynarodowego rozwoju”, opublikowanym w 2010 roku przez Fundację Rockefellera wspólnie z Global Business Monitoring Network (GBN), znajdujemy opisy sposobów globalnego zarządzania oraz działań, które należy podjąć w przypadku Globalnej Pandemii. Fundacja Rockefellera proponuje wykorzystanie tych scenariuszy jako sposobu realizacji „globalnego zarządzania”.

Raport przewiduje (s. 18) symulację scenariusza Lock Step [globalnej synchronicznej reakcji] w odpowiedzi na globalną pandemię grypy:

„Lock Step [synchroniczna globalna reakcja]: świat ściślejszej odgórnej kontroli rządu i bardziej autorytarnego przywództwa, z ograniczonymi innowacjami i rosnącą presją obywateli. W 2012 roku pandemia, której świat oczekiwał od lat, w końcu uderzyła. W przeciwieństwie do H1N1 (świńskiej grypy) z 2009 roku, ten nowy szczep grypy – pochodzący z dzikich gęsi – był wyjątkowo zjadliwy i zabójczy. Nawet najbardziej przygotowane na pandemię narody zostały szybko przytłoczone, gdy wirus rozprzestrzenił się po całym świecie, zarażając prawie 20 procent globalnej populacji i zabijając. 8 milionów w zaledwie siedem miesięcy ”

Warto zauważyć, że ta symulacja była przewidziana w roku następującym po pandemii świńskiej grypy H1N1 z 2009 r., która okazała się całkowicie skorumpowanym przedsięwzięciem pod patronatem WHO we współpracy z Big Pharmą, która opracowała program szczepionek warty wiele miliardów dolarów.Rząd światowy

Instrukcje są przekazywane rządom krajowym na całym świecie. Kampania strachu odgrywa kluczową rolę w budowaniu akceptacji i społecznego podporządkowania się tej „ponadnarodowej suwerenności elity intelektualnej i bankierów”.

Globalne zarządzanie ustanawia konsensus, który jest następnie narzucany „suwerennym” rządom narodowym na całym świecie, opisanym przez Davida Rockefellera jako „narodowe samostanowienie praktykowane w minionych stuleciach”. Zasadniczo jest to rozszerzona forma „zmiany reżimu”.
.
Tysiące polityków i urzędników należy przekonać i / lub przekupić, aby operacja się powiodła. Jest to niewybredna forma „politycznego wykręcania ramion” (przy jednoczesnym poszanowaniu „dystansu społecznego”).
.
Decyzja o zamknięciu globalnej gospodarki z myślą o „ratowaniu życia” została podjęta nie tylko jako środek do walki z wirusem, ale została poparta dezinformacją medialną i kampanią strachu.

Ludzie nie kwestionują konsensusu, który graniczy z absurdem.

Globalny kapitalizm i „krajobraz gospodarczy”

Kryzys redefiniuje strukturę globalnego krajobrazu gospodarczego. Destabilizuje małe i średnie przedsiębiorstwa na całym świecie, doprowadzając do bankructwa całe sektory światowej gospodarki, w tym podróże lotnicze, turystykę, handel detaliczny, produkcję, wiele usług, itp. Blokada powoduje głód w krajach rozwijających się. Ma to implikacje geopolityczne.

Zaangażowany jest Pentagon i wywiad USA. Kryzys koronawirusowy wpływa na przebieg wojen prowadzonych przez USA i NATO na Bliskim Wschodzie, w tym w Syrii, Iraku, Afganistanie i Jemenie. Służy również do kierowania agresji na określone kraje, w tym Iran i Wenezuelę.

Ten celowo zorganizowany kryzys jest bezprecedensowy w historii świata. To jest akt wojny.

Blokada uruchamia proces odłączenia zasobów ludzkich i materialnych od procesu produkcyjnego. Prawdziwa gospodarka zostaje zatrzymana. Ograniczanie działalności gospodarczej podważa „reprodukcję prawdziwego życia”. Dotyczy to nie tylko rzeczywistej produkcji „potrzeb życiowych” (żywność, zdrowie, edukacja, mieszkanie), ale także „reprodukcji” w relacjach społecznych, instytucjach politycznych, kulturze i tożsamości narodowej. W momencie pisania tego artykułu blokada nie tylko wywołuje kryzys gospodarczy, ale także podważa i niszczy samą tkankę społeczeństwa obywatelskiego, nie mówiąc już o naturze rządu i instytucji państwowych (okaleczonych przez rosnące długi), które ostatecznie zostaną sprywatyzowane pod nadzorem wierzycieli Big Money.

W systemie kapitalistycznym występują konflikty, które rzadko są opisywane przez media głównego nurtu. Miliarderzy, potężne instytucje bankowe i finansowe (wierzyciele zarówno rządów, jak i korporacji) toczą nieogłoszoną wojnę przeciwko realnej gospodarce. Podczas gdy instytucje finansowe i bankowe Big Money są „wierzycielami”, podmioty korporacyjne gospodarki realnej, które są destabilizowane i doprowadzone do bankructwa, są „dłużnikami”.

Bankructwa

Ten diabelski proces nie ogranicza się do likwidacji małych i średnich przedsiębiorstw. Big Money jest także wierzycielem dużych korporacji (w tym linii lotniczych, sieci hoteli, laboratoriów hi-tech, detalistów, firm importowo-eksportowych itp.), które są obecnie na skraju bankructwa.

Globalny establishment finansowy nie jest monolityczny. Jest naznaczony podziałami i rywalizacją. Dominująca frakcja Big Money stara się zdestabilizować swoich konkurentów od wewnątrz. Skutkiem tego może być ciąg bankructw regionalnych i krajowych instytucji bankowych, a także proces globalnej konsolidacji finansowej.

W Stanach Zjednoczonych wielu sprzedawców detalicznych, linii lotniczych, sieci restauracji i hoteli złożyło w lutym wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie rozdziału 11. Ale to dopiero początek. Wielka fala bankructw nastąpi po blokadzie („Nowa normalność”). A w momencie pisania tego tekstu instytucje finansowe nieustannie wyierają nacisk na skorumpowane rządy krajowe, aby te odroczyły zniesienie blokady. Rządy mówią nam, że ma to na celu „ochronę ludzi przed wirusem”.

Prowincja Alberty w Kanadzie, która jest w dużej mierze zależna od dochodów z wydobycia ropy naftowej, zbankrutowała.

„Kraje reprezentujące ponad 50 procent światowego PKB są zamknięte dla biznesu. Ekonomiści poszukujący porównań historycznych wspominają krach giełdowy w 1929 r., kryzys gospodarczy w 1974 r. lub recesję w 2008 r., ale przyznają, że wszystko to nie odpowiada liczbie ofiar pandemii.” (Wired News UK, 29 kwietnia 2020 r.)

Ostatnie doniesienia z Wielkiej Brytanii (To bardzo brytyjskie”) mówią: „nie wiemy, ile z nich zbankrutowało”.

Część brytyjskiego krajobrazu biznesowego mogła już zostać na trwałe usunięta, gdy około 21 000 więcej brytyjskich firm upadło w marcu niż w tym samym miesiącu rok temu, zgodnie z danymi zgromadzonymi przez Enterprise Research Center, grupę złożoną z uniwersyteckich naukowców.

Te raporty nie wspominają o niewypowiedzianych przyczynach: o kampanii strachu w imieniu wierzycieli, o instrukcjach skorumpowanych rządów dotycząch zamknięcia gospodarki, o rzekomym „ratowaniu życia”, co jest wielkim kłamstwem. Życie nie jest ratowane i oni o tym wiedzą.

Kryzys koronawirusowy „zastopował działalność amerykańskiego biznesu”. Gospodarki krajowe są zdestabilizowane. Celem Big Money jest osłabienie konkurentów, „pozbieranie rozsypanych kawałków” i ostateczne wykupienie lub wyeliminowanie bankrutujących korporacji. Wybór jest niemały.

Globalny kapitalizm finansowy

Interesy Big Money (globalne interesy finansowe) pokrywają się z interesami Big Pharma, Big Oil, kontrahentów Obrony itp. Główne instytucje bankowe w USA, w tym JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, State Street Co. i Goldman Sachs inwestują w gospodarkę wojenną, w tym w rozwój broni nuklearnej w ramach programu broni atomowej Trumpa o wartości 1,2 bln USD (utworzonego po raz pierwszy pod rządami Obamy).

Ostatecznym celem „Big Money” jest przekształcenie państw narodowych (z własnymi instytucjami i gospodarką narodową) w „otwarte terytoria gospodarcze”. Taki był los Iraku i Afganistanu. Ale teraz można to zrobić bez wysyłania żołnierzy, po prostu nakazując podległym rządom złożonym ze skorumpowanych polityków zamknięcie ich gospodarki z przyczyn humanitarnych, na podstawie tak zwanej „odpowiedzialności za ochronę” (R2P czyli Resopnsibility to Protect), bez potrzeby interwencji wojskowej.

Rezultat jest niemożliwy do dokładnego oszacowania lub oceny. Ponad połowa światowej gospodarki jest zakłócona lub stoi w miejscu.

Dla jasności: To jest imperialna agenda. Czego chcą globalne elity finansowe? Aby sprywatyzować państwo? Aby posiadać i sprywatyzować całą planetę?

Ta tendencja dotyczy centralizacji i koncentracji siły gospodarczej. Mocno zadłużone rządy krajowe są instrumentami wielkich pieniędzy. Są pełnomocnikami. Najważniejsze spotkania polityczne są kontrolowane przez grupy lobbystów reprezentujących Wall Street, The Military Industrial Complex, Big Pharma, Big Oil, Corporate Media oraz Digital Communications Giants itp.

Big Money w Europie i Ameryce (poprzez grupy lobbingowe w Waszyngtonie) starają się kontrolować rządy krajowe.

W jakim kierunku idziemy? Jaka jest przyszłość ludzkości? Obecny kryzys koronawirusowy to wyrafinowany imperialny projekt, który prowadzi do dominacji na całym świecie przez garstkę miliardowych konglomeratów finansowych. Czy to III wojna światowa? Globalny kapitalizm niszczy kapitalizm narodowy.

Niewypowiedzianym zamiarem globalnego kapitalizmu jest zniszczenie państwa narodowego i jego instytucji prowadzące do globalnego ubóstwa na niespotykaną dotąd skalę.

Poniżej cytat Lenina z grudnia 1915 r. U szczytu pierwszej wojny światowej przewidział on niektóre sprzeczności, z którymi się obecnie borykamy. Z drugiej strony, powinniśmy zrozumieć, że nie ma łatwych rozwiązań i że ten kryzys ma na celu wzmocnienie imperializmu i sprzężenie globalnego kapitalizmu:

„Nie ma wątpliwości, że zmierzamy w kierunku jednego światowego powiernictwa, które pochłonie wszystkie przedsiębiorstwa i wszystkie państwa bez wyjątku. Ale rozwój w tym kierunku przebiega pod takim stresem, w takim tempie, z takimi sprzecznościami, konfliktami i konwulsjami, nie tylko gospodarczymi, ale politycznymi, narodowymi itp. itd. – że zanim zostanie osiągnięte powiernictwo jednego świata, zanim odpowiednie finansowe stolice narodowe utworzą „Unię Światową” ultraimperializmu, imperializm eksploduje, a kapitalizm zamieni się w jego przeciwieństwo.” –

(W. I. Lenin, Wprowadzenie do imperializmu i światowej gospodarki przez N, Bucharin, Martin Lawrence, Londyn, wydrukowane w USA wydanie rosyjskie, listopad 1917)

Jak odwrócić tę falę? Pierwszym priorytetem jest odpieranie kłamstwa.

W związku z tym niefortunne jest to, że wiele osób „postępowych” (w tym wybitni lewicowi intelektualiści) – pomimo kłamstw – popiera blokadę i zamknięcie gospodarki jako receptę na zagrożenie zdrowia publicznego. Takie jest stanowisko Partii Demokratycznej w USA, co jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem.

Prawda jest potężną bronią do usuwania kłamstw korporacyjnych mediów i rządów.

Kiedy kłamstwo staje się prawdą, jest za późno aby się cofnąć

Bez kampanii strachu i propagandy medialnej działania naszych rządów byłyby nieskuteczne.

„Dystans społeczny” nie uniemożliwia elitom finansowym udzielania instrukcji skorumpowanym politykom.

Z drugiej strony „dystans społeczny” w połączeniu z blokadą jest wykorzystywany jako środek podporządkowania społecznego. Zapobiega to zarówno spotkaniom ludzi, jak i protestom przeciwko tak zwanemu nowemu porządkowi światowemu.

Organizacja, prawda i solidarność są niezbędne do odwrócenia fali. Pierwszym krokiem światowego ruchu musi być „kontrpropaganda”.


[Źródło]


O autorze: Prof. Michel Chossudovsky to wielokrotnie nagradzany autor, emerytowany profesor ekonomii na kanadyjskim Uniwersytecie Ottawa, założyciel i dyrektor Centrum Badań nad Globalizacją – Centre for Research on Globalization (CRG), założyciel i naczelny redaktor jednego z najlepszych progresywnych portali internetowych Badania Globalne (Global Research). Wykładał jako wizytujący profesor na uczelniach w Europie Zachodniej, w Azji Południowo-Wschodniej, w Rejonie Pacyfiku i w Ameryce Łacińskiej. Pełnił funkcję doradcy ekonomicznego z ramienia ONZ dla rządów krajów rozwijających się i działał jako konsultant w kilku organizacjach międzynarodowych. Jest autorem jedenastu książek, w tym „Globalizacji ubóstwa i Nowego Porządku Świata” (2003), „Amerykańskiej wojny z terroryzmem” (2005), „Globalnego kryzysu gospodarczego, Wielkiego kryzysu XXI wieku” (2009) (Redaktor), „W kierunku scenariusza III wojny światowej: Niebezpieczeństwa związane z wojną nuklearną” (2011), „Globalizacja wojny, Długa wojna Ameryki z ludzkością” (2015). Jest współautorem Encyclopaedii Britannica. Jego pisma i artykuły zostały opublikowane w ponad dwudziestu językach. W 2014 r. został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi Republiki Serbii, za pisma o agresji NATO przeciwko Jugosławii. Można się z nim skontaktować pod adresem crgeditor@yahoo.com


Wcześniejszy artykuł prof. Chossudovskiego na podobny temat:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bezpieczeństwo, Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.