Co to jest Covid-19, SARS-2. Jak to jest testowane? Jak to się mierzy? Kampania strachu nie ma podstaw naukowych

Zamknięcie gospodarki światowej jako sposób na walkę z wirusem – w to właśnie chcą, żebyśmy wierzyli. Gdyby opinia publiczna została poinformowana, że Covid-19 jest „podobny do grypy”, kampania strachu upadłaby …


Prof. Michel Chossudovsky
Global Research, September 23, 2020

Dane i koncepcje są manipulowane w celu podtrzymania kampanii strachu.

Szacunki są bez znaczenia. Podane liczby zostały „nadmuchane” i mają uzasadnić zamknięcie gospodarki narodowej, co ma katastrofalne skutki gospodarcze i społeczne. Wirus jest odpowiedzialny za ubóstwo i masowe bezrobocie.

Potwierdzone przez wybitnych naukowców, a także przez oficjalne organy zdrowia publicznego, w tym Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC): Covid-19 stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, choć koronawirusy NIE są niebezpiecznymi wirusami.

Kryzys COVID-19, pod auspicjami WHO występujący jako stan zagrożenia zdrowia publicznego, jest wykorzystywany jako pretekst i uzasadnienie rozpoczęcia ogólnoświatowego procesu restrukturyzacji gospodarczej, społecznej i politycznej. Stosowana jest przy tym inżynieria społeczna. Rządy są zmuszane do przedłużania blokady, pomimo jej niszczących konsekwencji gospodarczych i społecznych.

Nie ma naukowych podstaw do zamykania gospodarki światowej jako sposobu rozwiązania kryzysu zdrowia publicznego.

W szerzeniu dezinformacji zaangażowane są zarówno media, jak i rządy.

Kampania strachu nie ma podstaw naukowych.

Naszym celem jest uspokojenie ludzi na całym świecie. Wasze rządy KŁAMĄ. W rzeczywistości same siebie okłamują.

Rozpoczynamy od zdefiniowania wirusa i testów, które są używane do „identyfikacji wirusa”.


1. Co to jest Covid-19, SARS-COV-2

Poniżej jest się oficjalna definicja Covid-19 według WHO:

Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które mogą powodować choroby u zwierząt lub ludzi. Wiadomo, że u ludzi kilka koronawirusów powoduje infekcje dróg oddechowych, od zwykłego przeziębienia po cięższe choroby, takie jak zespół oddechowy na Bliskim Wschodzie (MERS) i zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS). Ostatnio odkryty koronawirus powoduje chorobę koronawirusową COVID-19.

Najczęstsze objawy COVID-19 to gorączka, suchy kaszel i zmęczenie. … Objawy te są zwykle łagodne i zaczynają się stopniowo. Niektórzy ludzie zarażają się, ale mają tylko bardzo łagodne objawy. Większość ludzi (około 80%) wychodzi z choroby bez konieczności leczenia szpitalnego. Około 1 na 5 osób zarażonych COVID-19 poważnie zachoruje i ma trudności z oddychaniem.

„COVID-19 jest podobny do SARS-1”: według dr Wolfganga Wodarga „wirusy koronowe regularnie wywołują zapaleniu płuc lub mu towarzyszą”. Immunolodzy potwierdzają definicję CDC. COVID-19 ma podobne cechy do grypy sezonowej w połączeniu z zapaleniem płuc.

Według Anthony’ego Fauci (szefa NIAID), H. Clifford Lane i Roberta R. Redfielda (szefa CDC) w New England Journal of Medicine,

„… Ogólne konsekwencje kliniczne Covid-19 mogą ostatecznie być bardziej zbliżone do ciężkiej grypy sezonowej (która ma śmiertelność około 0,1%) lub grypy pandemicznej (podobnej do tych w 1957 i 1968), niż do choroby podobnej do SARS lub MERS, w przypadku których wskaźniki śmiertelności wynosiły odpowiednio 9–10% i 36%.”

Dr Anthony Fauci okłamuje sam siebie. W swoich publicznych wypowiedziach jednocześnie mówi, że Covid jest „dziesięć razy gorszy od grypy sezonowej”. Odrzuca swój recenzowany raport, cytowany powyżej. Od samego początku Fauci odegrywa kluczową rolę w prowadzeniu kampanii strachu i paniki w całej Ameryce:Screenshot The Hill, March 19, 2020

Covid-19 kontra wirus grypy typu A i B (i podtypy) – (należy pamiętać, że grypa sezonowa nie jest koronawirusem)

Rzadko wspominane przez media lub rządy, CDC potwierdza, że Covid-19 jest podobny do grypy:

„Grypa i COVID-19 to zaraźliwe choroby układu oddechowego, ale wywołują je różne wirusy. COVID-19 jest wywoływany przez zakażenie nowym koronawirusem (zwanym SARS-CoV-2), a grypa jest wywoływana przez zakażenie wirusami grypy. Ponieważ niektóre objawy grypy i COVID-19 są podobne, może być trudno odróżnić je na podstawie samych objawów i może być konieczne przeprowadzenie testów, aby potwierdzić diagnozę. Grypa i COVID-19 mają wiele wspólnych cech, ale istnieją między nimi kluczowe różnice ”.

Gdyby opinia publiczna została poinformowana i zapewniona, że Covid jest „podobny do grypy”, kampania strachu upadłaby.

Blokada i zamknięcie gospodarki narodowej zostałyby wręcz odrzucone.

2. Test na Covid-19 – tzw. „Potwierdzone przypadki”

Standardowym testem Covid jest reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR):

„Test COVID-19 RT-PCR to test łańcuchowej reakcji polimerazy z odwrotną transkrypcją (rRT-PCR) w czasie rzeczywistym do jakościowego wykrywania kwasu nukleinowego z SARS-CoV-2 w próbkach górnych i dolnych dróg oddechowych… pobranych od osób podejrzanych o COVID 19… [a także] od osób bez objawów lub innych powodów do podejrzeń o zakażenie COVID-19. …

Ten test jest również przeznaczony do użytku z pojedynczymi wymazami z nosa, które zostały samodzielnie pobrane przy użyciu domowego zestawu do pobierania testu Pixel by LabCorp COVID-19… Test COVID-19 RT-PCR służy również do jakościowego wykrywania kwasu nukleinowego z SARS- CoV-2 w próbkach zbiorczych, przy użyciu strategii łączenia macierzy (FDA, LabCorp Laboratory Test Number: 139900).”

Po pierwsze, należy rozumieć, że test Covid-19 RT-PCR jest podobny do testu stosowanego w odniesieniu do grypy. Ten test jest oparty na próbkach górnych i dolnych dróg oddechowych.

Kryteria i wytyczne potwierdzone przez CDC odnoszące się do „Panelu diagnostycznego nowego koronawirusa CDC 2019 (2019-nCoV)” są następujące (przeczytaj uważnie):

„Wyniki służą do identyfikacji RNA 2019-nCoV. RNA 2019-nCoV jest na ogół wykrywalny w próbkach górnych i dolnych dróg oddechowych podczas infekcji. Pozytywne wyniki wskazują na aktywną infekcję 2019-nCoV, ale nie wykluczają infekcji bakteryjnej lub koinfekcji innymi wirusami. Wykryty czynnik może nie być ostateczną przyczyną choroby. Laboratoria w Stanach Zjednoczonych i na ich terytoriach są zobowiązane do zgłaszania wszystkich pozytywnych wyników odpowiednim organom zdrowia publicznego.

Negatywne wyniki nie wykluczają zakażenia 2019-nCoV i nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa leczenia lub innych decyzji dotyczących leczenia pacjenta. Negatywne wyniki należy połączyć z obserwacjami klinicznymi, historią pacjenta i informacjami epidemiologicznymi.”

Sugeruje to, że pozytywna infekcja może być wynikiem innych wirusów, w tym innych wirusów koronowych, a także wirusów związanych z grypą sezonową (np.wirusy A, B, C, D).

Według CDC „nie wyklucza” to infekcji bakteryjnej lub koinfekcji innymi wirusami. Wykryty czynnik może nie być ostateczną przyczyną choroby ”. (CDC)

Poniższy diagram podsumowuje proces identyfikacji przypadków pozytywnych i negatywnych: Wszystko, czego potrzeba, to obecność „wirusowego materiału genetycznego”, aby można go było sklasyfikować jako „pozytywny”. Procedura nie identyfikuje ani nie izoluje Covid-19. W testach pojawiają się jedynie fragmenty wirusa:


(Kliknij w powyższą planszę, aby ją powiększyć)

Pozytywny wynik testu nie oznacza, że masz wirusa i / lub że możesz go przenosić.

Negatywny test nie oznacza, że go nie masz.

Rządy chcą zawyżać liczbę pozytywnych przypadków.

Podczas gdy SARS-CoV-2 – czyli wirus, o którym mówi się, że powoduje COVID-19 (błędnie sklasyfikowany jako choroba, a nie wirus), został wyizolowany w teście laboratoryjnym w styczniu 2020 r., test RT-PCR nie identyfikuje / nie wykrywa wirusa Covid-19. Wykrywa fragmenty kilku wirusów. Według znanego szwajcarskiego immunologa dr B. Stadlera:

„Więc jeśli wykonamy test koronowy PCR na osobie odpornej, to nie zostanie wykryty wirus, ale mała strzaskana część genomu wirusa. Wynik testu jest pozytywny tak długo, jak długo pozostają małe, roztrzaskane części wirusa. Nawet jeśli zakaźne viri od dawna nie żyją, test koronowy może dać wynik pozytywny, ponieważ metoda PCR zwielokrotnia nawet niewielki ułamek materiału genetycznego wirusa wystarczający do wykrycia.”

Pamiętaj: Ponieważ test RT-PCR jest podobny do testu stosowanego w przypadku grypy (np. wirusów A, B), pozytywny wynik testu nie oznacza, że masz pozytywny wynik na Covid-19.

Pytanie: wynik jest pozytywny na co? PCR nie wykrywa tożsamości wirusa, według dr Pascala Sacré,

te testy wykrywają cząsteczki wirusa, sekwencje genetyczne, a nie cały wirus.

Próbując określić ilościowo tzw. obciążenie wirusowe, sekwencje te są następnie wielokrotnie amplifikowane w wielu złożonych etapach, które są obarczone błędami, błędami sterylności i zanieczyszczeniami.

Pozytywna RT-PCR nie jest synonimem choroby COVID-19! Specjaliści PCR wyjaśniają, że test należy zawsze porównać z historią kliniczną badanego pacjenta, ze stanem zdrowia pacjenta, aby potwierdzić jego wartość [wiarygodność].

Media straszą wszystkich nowymi pozytywnymi testami PCR, bez żadnych niuansów ani kontekstu, błędnie asymilując te informacje z drugą falą COVID-19.”

Przypuszczalne versus potwierdzone przypadki

W Stanach Zjednoczonych dane CDC obejmują zarówno „potwierdzone”, jak i „przypuszczalnie” pozytywne przypadki COVID-19 zgłoszone do CDC lub przetestowane w CDC od 21 stycznia 2020 r.

Przypuszczalne (domniemane) pozytywne dane nie potwierdzają zakażenia koronawirusem: badanie domniemane obejmuje „analizę chemiczną próbki, która ustala możliwość obecności substancji” (podkreślenie dodane). Wstępny test należy następnie przesłać w celu potwierdzenia do akredytowanego rządowego laboratorium medycznego. (Więcej informacji: Michel Chossudovsky, Spinning Fear and Panic Across America. Analysis of COVID-19 Data, 20 marca 2020)

Podobnie w Kanadzie „test w miejscu opieki” to „szybki test wykonywany w czasie i miejscu opieki, takim jak szpital lub gabinet lekarski”. Polega na pobraniu „próbek z nosa lub gardła za pomocą wymazów”, które następnie są badane na miejscu, z niemal natychmiastowymi wynikami (w ciągu 30 do 60 minut). Ale to nie potwierdza obecności COVID-19.

Testy serologiczne lub testy przeciwciał na COVID-19

Według CDC testy serologiczne nie wykrywają samego wirusa, „wykrywają przeciwciała produkowane w odpowiedzi na infekcję”. Testy serologiczne nie są używane do „wczesnej diagnozy COVID-19”.

W jaki sposób zestawiane są dane dotyczące COVID-19?

Poniżej jest zrzut ekranu z formularza CDC zatytułowanego Human Infection with 2019 Novel Coronavirus Case Report Form (Formularz zgłoszenia nowych przypadków zakażenia koronawirusem 2019), do wypełnienia przez upoważniony personel medyczny.

Zwróć uwagę na kategoryzację prawdopodobnych przypadków, mając na uwadze, że przypadek potwierdzony laboratoryjnie jest mylący z uwagi na brak możliwości zidentyfikowania wirusa covi-19 w teście laboratoryjnym PCR:


(Kliknij aby powiększyć)

W Stanach Zjednoczonych przypadki prawdopodobne (PC) i potwierdzone laboratoryjnie (CC) są łączone razem. A całkowita liczba (PC + CC) stanowi podstawę do ustalenia danych dotyczących zakażenia COVID-19. To jak dodawanie jabłek i pomarańczy.

Całkowita liczba (PC + CC) sklasyfikowana jako „Całkowita liczba przypadków” jest bez znaczenia. Nie mierzy pozytywnej infekcji COVID-19.

Większość przypuszczalnych testów jest przeprowadzana przez prywatne kliniki lub kliniki komercyjne.

W Wielkiej Brytanii, według raportu Daily Telegraph z 21 maja: „próbki pobrane od tego samego pacjenta są rejestrowane jako dwa oddzielne testy w oficjalnych danych rządowych”.

To tylko jeden przykład manipulacji danymi. W Stanach Zjednoczonych kliniki są opłacane ($$$), aby zwiększyć liczbę przyjęć w kategorii Covid-19. Prawdopodobny / domniemany przypadek nie wymaga egzaminu laboratoryjnego: („Spełnia kryteria … bez potwierdzających testów laboratoryjnych”) (patrz formularz powyżej).

Wskaźniki wyzdrowienia z choroby COVID-19

Dane CDC zestawiają zarówno „potwierdzone”, jak i „przypuszczalne” pozytywne przypadki od 21 stycznia 2020 r. Jednak to, czego nie podają do wiadomości publicznej, to fakt, że wśród potwierdzonych i przypuszczalnych przypadków duża liczba Amerykanów wyzdrowiała. Ale nikt nie mówi o wyzdrowieniu. Nie trafia na nagłówki.
–[No i słusznie. Jak można wyzdrowieć z czegoś, czego nie ma? – Wybaczcie, ale nie mogłem się powstrzymać od dodania tej uwagi -L.B.] 🙂 —

Fałszowanie aktów zgonu

Na początku pandemii CDC otrzymało polecenie zmiany metodologii dotyczącej świadectw zgonu w celu sztucznego zawyżenia liczby „zgonów Covid”. Według H. Ealy, M. McEvoy i wsp

„Wytyczne dotyczące sporządzania aktów zgonu z 2003 r. zostały anulowane. Gdyby CDC zastosowało swój standard branżowy, Podręcznik lekarzy orzeczników i koronerów w sprawie rejestracji zgonów i rewizji zgłaszania zgonów płodu z 2003 r., tak jak w przypadku wszystkich innych przyczyn zgonów przez ostatnie 17 lat, liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 byłaby 90,2% niższe niż jest obecnie ”. (Covid-19: Wątpliwe zasady, manipulowane zasady gromadzenia i raportowania danych. Czy powrót uczniów do szkoły jest bezpieczny? Autor: H. Ealy, M. McEvoy i in., 09 sierpnia 2020 r.)


(Kliknij aby powiększyć)

Zgony wg. CDC przypisywane COVI-19 z chorobami współistniejącymi

Najnowszy raport CDC potwierdza, że 94% zgonów przypisywanych Covid ma „choroby współistniejące” (tj. zgony są skutkiem innych przyczyn).

W przypadku 6% zgonów jedyną wymienioną przyczyną był COVID-19. W przypadku zgonów z warunkami lub przyczynami oprócz COVID-19 średnio było 2,6 dodatkowych warunków lub przyczyn zgonu. Liczba zgonów z każdym stanem lub przyczyną jest pokazana dla wszystkich zgonów i według grup wiekowych.

21 marca 2020 roku CDC wprowadziło następujące szczegółowe wytyczne dotyczące świadectw zgonu (i ich zestawienia w National Vital Statistics System (NVSS)

COVID-19: „podstawowa przyczyna śmierci”

Czy COVID-19 będzie podstawową przyczyną śmierci? Ta koncepcja jest fundamentalna. WHO definiuje przyczynę zgonu jako „choroba lub uraz, który zapoczątkował ciąg zdarzeń prowadzących bezpośrednio do śmierci”.

Według zaleceń CDC w odniesieniu do kodowania statystycznego i kategoryzacji, oczekuje się, że COVID-19 będzie przyczyną śmierci „częściej niż nie”.

„Co się stanie, jeśli jednostki certyfikujące zgłoszą inne orzeczenie niż sugerowane?” – (Patrz poniżej)

Certyfikator nie może zgłaszać koronawirusa bez zidentyfikowania konkretnego szczepu. Wytyczne zalecają wskazanie COVID-19, gdy w rzeczywistości test PCR nie izoluje wirusa Covid-19 (szczep koronawirusa 2019).


(Kliknij aby powiększyć)

Zobacz poniżej (źródło: CDC – Centers for Disease Control and Prevention)

Czy COVID-19 będzie podstawową przyczyną śmierci?

„Przyczyna zależy od tego, jakie warunki i gdzie są podane na akcie zgonu. Oczekuje się jednak, że zasady kodowania i wyboru podstawowej przyczyny śmierci spowodują, że COVID-19 będzie przyczyną częściej niż nie.

Co się stanie, jeśli jednostki certyfikujące zgłaszają terminy inne niż sugerowane?

Jeśli akt zgonu zgłasza koronawirusa bez identyfikowania konkretnego szczepu lub wyraźnie określając, że nie jest to COVID-19, NCHS poprosi stany o dalsze działania w celu sprawdzenia, czy koronawirusem był COVID-19.

O ile użyta fraza wskazuje na szczep koronawirusa 2019, NCHS (National Center for Health Statistics – CDC) spodziewa się przypisania nowego kodu. Jednak dla jednostek certyfikujących preferowane i prostsze jest stosowanie standardowej terminologii (COVID-19).

Co się stanie, jeśli warunki podane na akcie zgonu wskazują na niepewność?

Jeśli akt zgonu zawiera terminy takie jak „prawdopodobny COVID-19”, tym terminom zostanie przypisany nowy kod ICD. Jest mało prawdopodobne, że NCHS podejmie dalsze działania w tych przypadkach.

Jeśli w akcie zgonu zostanie odnotowane „oczekujemy na wynik testu na COVID-19”, zostanie to uznane za oczekujący zapis. W tym scenariuszu NCHS spodziewałoby się, że otrzyma zaktualizowany rekord, ponieważ kod prawdopodobnie da wynik R99. W takim przypadku NCHS poprosi stany o podjęcie działań następczych w celu sprawdzenia, czy wyniki testów potwierdziły, że zmarły miał COVID-19.

COVID-19 należy zgłosić na akcie zgonu wszystkich zmarłych, jeśli choroba spowodowała lub przypuszcza się, że spowodowała lub przyczyniła się do śmierci. Jednostki certyfikujące powinny zawierać jak najwięcej szczegółów w oparciu o ich wiedzę na temat przypadku, dokumentacji medycznej, badań laboratoryjnych itp. ”

Te szczegółowe wytyczne w sposób trwały przyczyniły się do zwiększenia liczby Covid-19 jako odnotowanej „przyczyny śmierci”

I to pomimo faktu, że odpowiednie teksty laboratoryjne (np. RT PCR) dostarczają mylących wyników. Pamiętaj, że przyczyna śmierci: Covid-19 nie wymaga badania laboratoryjnego.


Podsumowanie i wnioski:

  • Covid-19 jest podobny do grypy
  • Całe ćwiczenie polegające na testowaniu PCR i ustalaniu danych dotyczących zakażenia Covid-19 jest błędne.
  • Liczby są sfabrykowane, podobnie jak akty zgonu.
  • „Przypadki potwierdzone” nie są potwierdzane.
  • Test RT-PCR Nie izoluje wirusa Covid-19. 

Te zawyżone „szacunki” dodatnie dla Covid (z testu PCR) są następnie wykorzystywane do podtrzymania kampanii strachu. Hype w zgonach Covid-19 opiera się na błędnych i stronniczych kryteriach.

Rządy są obecnie zaangażowane w zwiększanie liczby testów PCR w celu zawyżenia liczby tak zwanych pozytywnych przypadków Covid-19.

Testy RT-PCR niczego nie dowodzą:

Dzisiaj, gdy władze testują więcej osób, z pewnością będzie więcej pozytywnych testów RT-PCR. Nie oznacza to, że COVID-19 powraca, ani że epidemia porusza się falami. Jest więcej ludzi poddawanych testom, to wszystko.

Ta procedura masowego gromadzenia danych ma na celu dostarczenie pomocnych (fałszywych) „szacunków” uzasadniających tak zwaną „drugą falę”.

Celem gry końcowej jest utrzymanie blokady ekonomicznej, egzekwowanie obowiązkowego noszenia maski na twarz, dystansowanie społeczne, w tym zamykanie szkół, uczelni i uniwersytetów.

Tendencja jest w kierunku państwa policyjnego. Wszystko opiera się na wielkim kłamstwie.

Potrzebujemy masowego ruchu, krajowego i międzynarodowego, aby odwrócić bieg wypadków.

Masowe demonstracje, ledwo zgłaszane przez media korporacyjne, miały miejsce w głównych stolicach europejskich, w tym w Londynie, Dublinie i Berlinie.

Skorumpowani politycy zajmujący wysokie stanowiska muszą zostać (pokojowo) usunięci.

Pierwszym priorytetem jest ujawnienie kłamstw i oszustw. Demontaż kampanii strachu. Ujawnienie kampanii dezinformacyjnej w mediach.

Gospodarki narodowe muszą zostać ponownie otwarte…

Ten wpis został opublikowany w kategorii COVID-19, Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.