Demokracja – Praworządność, Sodoma – Gomora – Stanisław Michalkiewicz w Głogowie Młpl.

Komentarz:  W kontekście niemieckiego planu Mitteleuropa nie zapominajmy o strategicznym partnerstwie niemiecko – rosyjskim. Projekt Trójmorza jest tak nie na rękę Rosji, jak i Niemcom. Również …

…po raz trzeci prostuję Pana Stanisława: Pięć domen egzystencjalnych Feliksa Konecznego to nie tylko unikalne rozumienie domeny prawdy, dobra, piękna, zdrowia i dobrobytu, lecz ich wzajemne uszeregowanie na liście priorytetów. Koneczny pisał, że wiele cywilizacji w ten sam lub podobny sposób rozumie poszczególne domeny, np. w wielu kłamstwo, kradzież, zabijanie, zdrada małżeńska, itp. są rzeczą złą Wymienia wyjątki, np. kultura staro-indyjska, gdzie za piękne uważano publiczną masturbację, którą uważano za sposób zbliżenia do Bogów. Koneczny skomentował, że zwyczaj ten trudno byłoby uważać za „piękny” w kulturze europejskiej.

Głównym kryterium definiowania cywilizacji przez Konecznego jest to w jakiej kolejności same te domeny są uszeregowane względem siebie. Na przykład, cywilizacja, w której dobrobyt jest ważniejszy od innych domen, dla dobrobytu poświęci prawdę (wartości intelektualne, czyli rozróżnienie między prawdą i fałszem), dobro (czyli wartości moralne i prawne, czyli rozróżnienie między dobrem i złem), piękno (czyli wartości artystyczne) i zdrowie, czyli wartości związane z medycyną, zdrowym trybem życia, ochroną środowiska naturalnego, itp. To zresztą widać w dzisiejszym świecie bardzo dokładnie i dopiero to pozwala zrozumieć czym różni się cywilizacja żydowska od łacińskiej. Więc nie zadymiajmy tego tematu, bo nie jest on aż tak skomplikowany. Dlatego zresztą Żydzi nie cierpieli Konecznego. Za komuny jego książki były zabronione i nie były, poza obiegiem podziemnym, dostępne.

Natomiast Żydzi nienawidzą Chrześcijaństwa nie z powodu jakich skomplikowanych teorii, lecz dlatego, że potępia ono kradzież, oszustwo, kłamstwo i lichwę.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Historia, Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.