Apel w sprawie zagrożenia wrogą Agendą ID2020 posługującą się fałszywą „pandemią”

Apeluję do wszystkich polskich patriotów o natychmiastowe i bezwarunkowe zawieszenie wojny polsko – polskiej do czasu wspólnego odparcia zagrożenia ze strony globalnej Agendy ID2020, która, między innymi, posługuje się fałszywą pandemią.

W tej sprawie wiele rządów otwarcie przeszło na stronę wroga. W rezultacie, straciły one mandat do rządzenia. Podległe im społeczeństwa, w obronie własnej, mają prawo do odmowy posłuszeństwa tym rządom, ich urzędom i ich służbom.

Odmowa posłuszeństwa takim rządom jest nie tylko naszym prawem. Jest także naszym obowiązkiem wobec nas samych, jako obywateli, wyborców i podatników. Jest obowiązkiem wobec naszych przodków, którzy Polskę budowali, o nią walczyli i za nią ginęli. Jest też obowiązkiem wobec naszych dzieci i wnuków, którym musimy zostawić Ojczyznę – Matkę, a nie kolonię – macochę.

Rzadko w historii Polski byliśmy w sytuacji, w której przyszłość państwa i losy narodu zależały od postawy całego społeczeństwa – ponad podziałami politycznymi, ideologicznymi, religijnymi, zawodowymi i społecznymi. Taki moment właśnie nadszedł.

Jednocześnie z ich bojkotem, należy zmusić obecny rząd i samorządy terytorialne do wycofania wprowadzonych pod pretekstem fałszywej pandemii ograniczeń i restrykcji, niezdrowych i poniżających praktyk oraz niszczącej gospodarkę blokady. Wszyscy Polacy muszą pisać, dzwonić, wysyłać mejle oraz w inny sposób protestować i apelować do swoich posłów i samorządów, zdecydowanie i bezwarunkowo formułując te żądania. Taka korespondencja, aby była legalnie wiążąca, musi zawierać Wasze imiona, nazwiska i adresy. Można taką akcję przeprowadzić indywidualnie lub zbiorowo. Trzeba ją zacząć już dziś.

Apeluję do ludzi wierzących w pandemię i szczerze przestraszonych jej potencjalnymi skutkami aby znaleźli czas i zechcieli poszukać alternatywnych informacji, zamiast wierzyć jednostronnej propagandzie płynącej przez oficjalne media z jednego źródła. Media, które uczestniczą w rozsiewaniu kampanii strachu na temat rzekomej „pandemii”, co służy zniszczeniu polskiej gospodarki i państwa polskiego, są wrogami narodu i tak powinny być traktowane. Jednym z takich alternatywnych źródeł informacji, jest blog https://regionpojezierze.com , ale takich i lepszych źródeł jest wiele, np. Media Narodowe (MN) i wRealu24, itp. Osobom znającym język angielski polecam kanadyjski portal Global Research.

Apeluję do członków, działaczy, pracowników i sympatyków polskich partii politycznych, administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji społecznych, które wspierają wrogą wobec Polski Agendę ID2020 wraz z jej szkodliwymi i kryminalnymi elementami, (takimi jak  restrykcje i blokady w związku z nieistniejącą „pandemią”), o natychmiastowe zawieszenie Waszej lojalności i dyscypliny organizacyjnej oraz o podjęcie wspólnych kroków zmierzających do zmiany kierownictwa tych instytucji i organizacji.

Apeluję do sędziów i urzędników administracji państwowej oraz do samorządów terytorialnych, pracodawców i pracowników zakładów produkcyjnych, placówek handlowych, transportu, łączności i komunikacji o nie utrudnianie, a wręcz o pomaganie w obronie zagrożonych interesów państwa i narodu polskiego.

Apeluję do właścicieli i dyrekcji / kadr kierowniczych wszystkich instytucji, organizacji i biznesów odpowiedzialnych za produkcję, transport, magazynowanie i dystrybujcę artykułów pierwszej potrzeby oraz usług niezbędnych dla życia i zdrowia mieszkańców, o dołożenie wszelkich starań – nawet wbrew zaleceniom władz – aby ta produkcja i te usługi były kontynuowane na niezbędnym i koniecznym poziomie. Dotyczy to zwłaszcza zabezpieczenia żywności, wody, odzieży, leków, środków higienicznych, a także energii, ogrzewania i zakwaterowania dla wszystkich obywateli. Te produkty i usługi muszą mieć priorytet nad wszystkimi innymi.

Apeluję do rolników, którzy pierwsi wyczuli niebezpieczeństwo i podjęli walkę z wrogiem celowo niszczącym polską gospodarkę, o wsparcie miast w zbliżjącym się konflikcie. Może dojść do celowego lub wymuszonego sytuacją zablokowania dostaw rynkowych. Może dojść do próby zagłodzenia miast. Jeśli do tego dojdzie, miasta będą zdane na Waszą pomoc. Musicie się do tego przygotować organizacyjnie i musicie niezbędne przygotowania zacząc już dziś. W tym celu musicie też nawiązać kontakty z leżącymi w Waszym sąsiedztwie miastami.

Apeluję do kuratorów oświaty oraz do podległych im jednostek i ich dyrekcji o kontynuację funkcjonowania szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych – bez niezdrowych oraz niepotrzebnych praktyk utrudniających naukę i mających negatywny wpływ na fizyczne i psychioczne zdrowie powierzonych Waszej opiece uczniów.

Apeluję do Episkopatu Polski, do dostojników Kościoła Katolickiego, do księży w każdym polskim mieście i na każdej polskiej wsi. Był czas, kiedy Kościół wraz z Narodem sprzeciwił się komunistycznej potędze i dzięki temu wszyscy odzyskaliśmy namiastkę wolności. Taka potrzeba znów istnieje dziś. Liczę na Was, polski naród liczy na Was i liczą na Was „zza grobu” kardynał Stefan Wyszyński oraz papież Jan Paweł II.

Apeluję o zakończenie wojny polsko – polskiej. Należy ją zakończyć, bo jest ona, podobnie jak fałszywa „pandemia”, podsycana przez tych samych wrogów, którzy świadomie i celowo dzielą i skłócają społeczeństwo, a dziś otwarcie służą wrogiej Polsce Agendzie 2020. Czas zmądrzeć i czas zrozumieć, że jest to jedyna droga do wolnej, godnej, zamożniejszej i szczęśliwszej przyszłości. Innej drogi nie ma i należy się w tym temacie pozbyć jakichkolwiek złudzeń.

Apeluję do polskich służb mundurowych a zwłaszcza do sił zbrojnych Wojska Polskiego i polskiej Policji oraz ich kadr dowódczych o odmowę posłuszeństwa i odmowę wykonywania nakazów rządu i władz terenowych oraz rozkazów przełożonych w sprawie rzekomej „pandemii”, która służy wrogim Polsce, niekonstytucyjnym i kryminalnym agendom masonerii oraz międzynarodowej szajki lichwiarzy, kłamców, złodziei, oszustów i bandytów. Jeżeli rząd lub władze terenowe będą Was zmuszać do aktywnego wprowadzania w życie tej agendy, należy ich uznać za zagrożenie dla żywotnych interesów Rzeczypospolitej Polskiej, za agentów wrogich Polsce sił i za zdrajców oraz należy wypowiedzieć im posłuszeństwo i odsunąć ich od sprawowania władzy.

W takim przypadku, dla uniknięcia chaosu,  Armia i Policja, pod nadzorem lub we współpracy z władzą sądowniczą, powinny przejąć władzę, a po unormowaniu sytuacji, doprowadzić do demokratycznych wyborów. Armia i Policja mają doświadczenie w kontroli nad funkcjonowaniem gospoadarki i środków masowego przekazu w czasie kryzysu (patrz: dokumenty, procedury i rozporządzenia stanu wojennego, zwłaszcza Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego). Służby mundurowe powinny tym śladem podążyć w celu ratowania naszej Ojczyzny, naszego Państwa i naszego Narodu. Liczę na to, że znajdują się wśród Was prawdziwi Polacy i prawdziwi patrioci. Jak najszybsze podjęcie działań w tym kierunku oraz wykorzystanie w tym celu służb specjalnych i innych podległych Wam agentur i jednostek może mieć decydujący wpływ na przyszłe losy Polski.

Na zakończenie, chcę oświaczyć, że apel ten ogłaszam w poczuciu patriotyzmu i oburzenia na kryminalne i podłe, bądź tchórzliwe i niekompetentne postępowanie władz wobec największego zagrożenia jakie zawisło nad Polską od czasu II Wojny Światowej. Uważam ich za zdrajców państwa i zdrajców polskiego narodu.

Ze względu na wiek i stan zdrowia, nie mam żadnych ambicji politycznych, więc mój apel nie jest motywowany interesami osobistymi. Nie jestem też związany z żadną partią polityczną, fundacją, lub organizacją w Polsce lub poza jej granicami. Mój apel jest wyłącznie moją osobistą i prywatną inicjatywą. Jest też inicjatywą „ponad podziałami”.

Polacy w kraju i zagranicą muszą zacząć się organizować oddolnie i muszą sami wyłonić spośród siebie godnych zaufania i uczciwych przywódców ruchu oporu oraz potencjalnych przyszłych reprezentantów narodu.  Z doświadczenia radzę, aby unikać wyboru demagogów i ekstremistów, a całą uwagę skupić na wyszukaniu ludzi kompetentnych i rozumiejących zasady dyplomacji. Ważne jest przy tym, aby odrzucić praktykę przywożenia kandydatów „w teczkach”. Przyszli politycy powinni startować w miejscu swojego zamieszkania, gdzie są znani od dawna i mogą być w przyszłości rozliczeni za to jak reprezentowali swoich wyborców.

Tak długo jak to jest możliwe, należy tą działalność prowadzić metodami pokojowymi i legalnymi. Jeżeli rząd lub władze terenowe nie odpowiedzą w taki sam sposób, wezmą na siebie odpowiedzialność za dalszy rozwój sytuacji.

We wszystkich planach i działaniach należy uwględnić fakt, że wróg ma zasięg międzynarodowy. Dlatego potencjalny ruch oporu powinien rozważyć możliwość nawiązania współpracy z innymi podobnymi inicjatywami podejmowanymi przez inne narody poza granicami Polski.

Serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia,
Lech Biegalski

Ten wpis został opublikowany w kategorii COVID-19, Korupcja, NWO, Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.