Masowe wdrażanie 5G łamie każdy artykuł Kodeksu Norymberskiego


(Budynek mieszkalny w Hamilton, Ontario, Kanada. Kliknij w zdjęcie aby je powiekszyć)

(Tłum.: L.B.)

Norymberski kodeks etyki lekarskiej powstał w następstwie procesu lekarskiego 20 lekarzy, którzy przeprowadzali eksperymenty medyczne na więźniach nazistowskich obozów koncentracyjnych. Proces lekarski był częścią większych procesów norymberskich w latach 1946–1947.

Chociaż nigdy nie został oficjalnie przyjęty przez żaden kraj ani stowarzyszenie medyczne, jest on uważany za „najważniejszy dokument w historii etyki badań medycznych”. Jego wpływ na etykę lekarską i prawa człowieka jest głęboki – zwłaszcza jego pierwsza i najbardziej podstawowa zasada, jaką jest świadoma zgoda. (Więcej informacji na temat kodu można znaleźć w tym artykule w New England Journal of Medicine).

Branża telekomunikacyjna może twierdzić, że 5G (a także 2G, 3G i 4G) to czysta technologia, ale obecnie istnieje ogromna liczba badań wskazujących, że telefonia komórkowa ma znaczący wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska. Tak więc, aby nie być „tylko rozwojem technologicznym”, wprowadzenie 5G powinno być uznane za to, czym jest: masowym eksperymentem medycznym, w który wszyscy jesteśmy zaangażowani, czy tego chcemy, czy nie. I jako taka powinna przestrzegać postanowień Kodeksu etyki lekarskiej z procesu w Norymberdze.

Żeby było ciekawiej, wprowadzana jest technologia ukrywająca anteny i wzmacniajace przekaźniki na słupach i w światłach ulicznych:

Co zatem mówi kod i jak wprowadzenie 5G narusza jego postanowienia?

1. Dobrowolna zgoda uczestnika eksperymentu jest absolutnie niezbędna.

Oznacza to, że osoba poddana eksperymentom powinna mieć zdolność prawną do wyrażenia zgody; powinna być tak usytuowana, aby móc korzystać z wolności wyboru, bez udziału jakiegokolwiek elementu siły, oszustwa, podstępu, przymusu, lub innych ukrytych form przymusu; oraz powinna mieć wystarczającą wiedzę i zrozumienie elementów omawianej tematyki, aby umożliwić jej podjęcie rozumnej i oświeconej decyzji. Ten ostatni element wymaga, aby przed przyjęciem przez podmiot eksperymentu decyzji twierdzącej, ujawniono mu charakter, czas trwania i cel eksperymentu; metodę i środki, za pomocą których eksperyment ma być przeprowadzony; wszelkie niedogodności i zagrożenia, których można się spodziewać; oraz skutki dla jego zdrowia lub osoby, które mogą wyniknąć z jego udziału w eksperymencie.

Biorąc pod uwagę, jak niewiele wiadomo o wpływie promieniowania 5G na zdrowie i dobrostan ludzi, zwierząt i środowiska (ponieważ nie przeprowadzono żadnych badań), czy dysponujemy wystarczającą wiedzą w tym temacie aby umożliwić nam podjęcie zrozumiałej i oświeconej decyzji czy tego chcemy? Nie.

Czy poinformowano nas o wpływie technologii 5G na nasze zdrowie lub osobę, który może być skutkiem naszego udziału w eksperymencie? Nie.

A kogo z nas zapytano, nie mówiąc już o formalnym głosowaniu, czy chcemy, aby nasze domy, miejsca pracy i ulice były skąpane w promieniowaniu 5G?

2. Eksperyment powinien przynosić korzyści dla dobra społeczeństwa, niemożliwe do osiągnięcia za pomocą innych metod lub środków, oraz nie powinien być przypadkowy lub zbędny.

Czy istnieje zgoda co do tego, że internet rzeczy faktycznie przyniesie społeczeństwu korzyści, których nie można by osiągnąć w inny sposób? Branża telekomunikacyjna twierdzi, że tak, ale czy się z tym zgadzamy? Czy w ogóle nas o to pytano?

3. Eksperyment powinien być tak zaprojektowany i oparty na wynikach doświadczeń na zwierzętach oraz znajomości historii choroby lub innego badanego problemu, aby przewidywane wyniki uzasadniały przeprowadzenie eksperymentu..

Nie przeprowadzono żadnych badań nad skutkami 5G, więc nie mamy pojęcia, czy jego wdrażanie, które faktycznie jest eksperymentem, jest uzasadnione i usprawiedliwione.

4. Eksperyment należy przeprowadzić w taki sposób, aby uniknąć wszelkiego zbędnego cierpienia czy obrażeń fizycznych i psychicznych.

Nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących możliwego fizycznego i psychicznego cierpienia lub obrażeń związanych z wprowadzeniem 5G, chociaż obecnie istnieje bardzo pokaźny zbiór dowodów sugerujących, że 2G, 3G i 4G mogą powodować fizyczne i psychiczne cierpienia i urazy. Z pewnością należy to wziąć pod uwagę, zanim zostanie wprowadzona mocniejsza wersja tej samej technologii.

5. Nie należy przeprowadzać eksperymentu, jeżeli istnieje a priori powód, by sądzić, że podmiotom grozi śmierć lub uszkodzenie ciała; z wyjątkiem takich eksperymentów, które lekarz eksperymentator przeprowadza na sobie.

Nie wiemy na pewno, czy wdrożenie 5G spowoduje śmierć lub kalectwo; Coraz liczniejsze dowody na związek między promieniowaniem elektromagnetycznym z telefonii 2, 3 i 4G a rakiem sugerują, że tak jest. Można zaakceptować, aby ci, którzy forsują wprowadzenie 5G posłużyli jako podmioty eksperymentów. W rzeczywistości jednak wszyscy będziemy temu eksperymentowi poddani.

6. Stopień ryzyka, jakie należy podjąć, nie powinien przekraczać korzyści eksperymentu dla ludzkości.

Czy istnieje problem humanitarny, który ma zostać rozwiązany przez 5G, a którego nie dałoby już rozwiązać 4G? Czy rozmowa z naszymi wannami lub lodówkami leczy jakieś choroby lub rozwiązuje jakieś problemy? Czy naprawdę są jakieś interwencje medyczne, którymi nie zajmuje się już istniejąca technologia?

7. Należy poczynić odpowiednie przygotowania i zapewnić odpowiednie wyposażenie w celu ochrony uczestnika eksperymentu przed nawet odległymi możliwościami obrażeń, kalectwa lub śmierci.

Skoro nikt nie ma pojęcia, jakie będą skutki zdrowotne lub środowiskowe 5G, jak w ogóle można odnieść się do tego przepisu?

8. Eksperyment powinien być przeprowadzany wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje naukowe. Wymagany jest najwyższy poziom umiejętności i staranności na wszystkich etapach eksperymentu.

Co firmy telekomunikacyjne wiedzą o możliwych skutkach wprowadzenia 5G na zdrowie lub środowisko? Czy mają kwalifikacje naukowe? Czy dbają o nas, przedmiot swoich eksperymentów, z największą umiejętnością i troską?

9. W trakcie eksperymentu uczestnik powinien mieć możliwość zakończenia eksperymentu, jeśli osiągnął stan fizyczny lub psychiczny, w którym kontynuacja eksperymentu wydaje mu się niemożliwa.

Jeśli więc nie lubimy 5G i / lub uważamy, że ma to szkodliwy wpływ na nasze zdrowie lub środowisko, jak możemy to zakończyć? Jest narzucany bez naszej zgody i nie ma mechanizmów, za pomocą których moglibyśmy żądać jego usunięcia. Spróbuj usunąć inteligentny licznik, jeśli został już zainstalowany, a dowiesz się, jak niemożliwe byłoby wyjęcie anteny 5G spoza drzwi wejściowych.

10. W trakcie eksperymentu prowadzący go naukowiec musi być przygotowany do jego zakończenia na dowolnym etapie, jeśli w oparciu o swoją wiedzę i kwalifikacje ma powody przypuszczać, że kontynuacja eksperymentu może grozić okaleczeniem, niepełnosprawnością lub śmiercią uczestnika.

Gdyby naukowcy rzeczywiście odpowiadali za wdrożenie, można by mieć trochę wiary w to postanowienie kodeksu. Ale w rzeczywistości proces wdrażania 5G jest napędzany przez przemysł, a nie przez naukę. Szansa, że przemysł zakończy go dobrowolnie, zanim zostaną podjęte przeciwko nim masowe akcje zbiorowe, jest znikoma.

Dziękuję Brytyjskiemu Towarzystwu Medycyny Ekologicznej za poruszenie tej kwestii – jednej z wielu omawianych podczas fascynującej, ale naprawdę niepokojącej konferencji – 5G a zdrowie – fakty, zagrożenia i środki zaradcze – na którą wczoraj poszedłem. Pełniejszy raport można teraz znaleźć na stronie FoodsMatter tutaj.

Ten wpis został opublikowany w kategorii 5G, Zdrowie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.