Czy nienarodzone dziecko jest „osobą ludzką”? Prawo Międzynarodowe

Macica może należeć do kobiety, ale dziecko, które jest w niej poczęte jest osobą ludzką i podlega ochronie prawnej. Jak ja kogoś zabiję w moim domu, to mnie też osądzą i wsadzą do więzienia, mimo, że to zrobiłem w moim domu.

Nie wiem czy wiecie, że do dziś obowiązuje Art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, jednego z podstawowych dokumentów ONZ dotryczących praw człowieka i obywatela, który m.in. mówi:

1. Każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia. Prawo to powinno być chronione przez ustawę. /…/

5. Wyrok śmierci nie będzie wydany w odniesieniu do przestępstw popełnionych przez osoby w wieku poniżej 18 lat i nie będzie wykonywany w stosunku do kobiet ciężarnych.

Co to znaczy? To znaczy, że ONZ i wszystkie państwa, które ten Pakt ratyfikowały (łącznie z Polską) uznają nienarodzone dzieci za osoby ludzkie, których życie podlega ochronie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja, Polityka, Prawa kobiet, Praworządność. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.