Covidowa „Pandemia”: Niszczenie życia ludzi. Zaprojektowana depresja gospodarcza. Globalny „zamach stanu”?

Prof. Michel Chossudovsky
Global Research, 21 listopada 2020 r.
(Tłum.: L.B.)

Wprowadzenie

Czerwone strefy, maski na twarz, dystansowanie społeczne, zamknięcie szkół i uczelni, koniec spotkań rodzinnych, zawieszenie uroczystości urodzinowych, muzyki, sztuki, wydarzeń kulturalnych, imprez sportowych, ślubów – „miłość i życie” są całkowicie zakazane.

W kilku krajach Boże Narodzenie jest wstrzymane…

To niszczenie życia ludzi. To destabilizacja społeczeństwa obywatelskiego. I po co?

Kłamstwa są podtrzymywane przez masową kampanię dezinformacyjną w mediach. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nieustanne i powtarzające się „alerty Covid” przez ostatnie dziesięć miesięcy. … To proces inżynierii społecznej.

Manipulowanie danymi statystycznymi. Testy RT-PCR są mylące.

Chcą podnieść te liczby, aby uzasadnić blokadę.

Miliony testów z dodatnim wynikiem COVID.

Według dr Pascala Sacré:

„To niewłaściwe użycie techniki RT-PCR jest wykorzystywane przez niektóre rządy jako nieustępliwa i celowa strategia, wspierana przez naukowe rady ds.bezpieczeństwa i dominujące media, w celu uzasadnienia nadmiernych środków, takich jak naruszenie praw konstytucyjnych, zniszczenie gospodarki z bankructwem całych aktywnych sektorów społeczeństwa, degradacją warunków życia dużej liczby zwykłych obywateli pod pretekstem pandemii opartej na szeregu pozytywnych testów RT-PCR, a nie na rzeczywistej liczbie pacjentów.”

Covid-19 jest przedstawiany jako „wirus – zabójca”.

Fałszowanie aktów zgonu

W Stanach Zjednoczonych akty zgonu są fałszowane na podstawie instrukcji CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

COVID-19 jest „podstawową przyczyną śmierci”. Ta koncepcja jest fundamentalna. WHO definiuje ją jako „chorobę lub uraz, który zapoczątkował ciąg zdarzeń prowadzących bezpośrednio do śmierci”.

Kryteria zostały zmienione. Instrukcje CDC są przejrzyste. COVID-19 będzie przyczyną śmierci „częściej niż nie”.

Niszczenie społeczeństwa obywatelskiego

Ludzie są przestraszeni i zdziwieni. „Dlaczego to robią?”

Puste szkoły, puste lotniska, zbankrutowane sklepy spożywcze.

We Francji „Kościoły są zagrożone kałasznikowami z powodu wybuchu Covid-19” (kwiecień 2020):

Cała gospodarka usług miejskich jest w kryzysie. Sklepy, bary i restauracje popadają w upadłość. Podróże międzynarodowe i wakacje są zawieszone. Ulice są puste. W kilku krajach bary i restauracje są zobowiązane do spisywania nazwisk i danych kontaktowych klientów „w celu skutecznego wyszukiwania kontaktów, jeśli to będzie konieczne”.

Wolność słowa jest tłumiona

Narracja o blokadach i restrykcjach jest wspierana przez dezinformację w mediach, cenzurę w internecie, socjotechnikę i kampanię strachu.

Zagrożeni są lekarze, którzy kwestionują oficjalną narrację. Tracą pracę. Ich kariery są zniszczone. Ci, którzy sprzeciwiają się blokadzie rządu są klasyfikowani jako „antyspołeczni psychopaci”:

W kilku krajach prowadzone są obecnie wzajemnie recenzowane „badania” psychologiczne z wykorzystaniem ankiet opinii publicznej.

Zaakceptuj „wielkie kłamstwo”, a zostaniesz oznaczony jako „dobry człowiek” z „empatią”, który rozumie uczucia innych, …

… wyrażaj zastrzeżenia dotyczące… dystansu społecznego i noszenia maski na twarzy, a zostaniesz oznaczony (zgodnie z „opinią naukową”) jako „bezduszny i kłamliwy psychopata”.

W college’ach i na uniwersytetach nauczyciele są zmuszani dostosować się i poprzeć oficjalną narrację. Kwestionowanie zasadności blokady w „salach lekcyjnych” online może prowadzić do zwolnienia.

Google sprzedaje Wielkie Kłamstwo. Opinie wybitnych naukowców, którzy kwestionują blokady, maski na twarz lub dystans społeczny, są usuwane:

„YouTube nie zezwala na treści rozpowszechniające dezinformację medyczną, które są sprzeczne z informacjami medycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) lub lokalnych władz zdrowotnych na temat COVID-19, w tym na temat metod zapobiegania, leczenia lub diagnozowania COVID-19 oraz sposobów przenoszenia COVID-19.”

Nazywają to „sprawdzaniem faktów”, nie przyznając, że zarówno WHO, jak i lokalne władze ds. zdrowia są nieścisłe i często sprzeczne z własnymi danymi i koncepcjami.

11 marca 2020 r.: Zaprojektowana depresja gospodarcza. Globalny „zamach stanu”?

Pandemia została ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) 11 marca 2020 r., co doprowadziło do zablokowania i zamknięcia gospodarek narodowych 190 (ze 193) krajów członkowskich ONZ. Instrukcje nadeszły z góry, z Wall Street, ze Światowego Forum Ekonomicznego, z fundacji miliarderów. Ten diaboliczny projekt jest opisywany przez korporacyjne media jako przedsięwzięcie „humanitarne”. „Społeczność międzynarodowa” ma „obowiązek ochrony” (R2P). Niewybieralne „partnerstwo publiczno-prywatne” pod auspicjami Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) uratowało 7,8 miliarda ludzi na Ziemi. Zamknięcie gospodarki światowej jest przedstawiane jako sposób na „pokonanie wirusa”.

Brzmi to absurdalnie. Zamknięcie realnej gospodarki planety Ziemi nie jest „rozwiązaniem”, ale raczej „przyczyną” procesu światowej destabilizacji i zubożenia.

Gospodarka narodowa w połączeniu z instytucjami politycznymi, społecznymi i kulturalnymi jest podstawą „reprodukcji życia”: dochodów, zatrudnienia, produkcji, handlu, infrastruktury, usług socjalnych. Destabilizacja gospodarki planety Ziemi nie może stanowić „rozwiązania” w walce z wirusem. Ale to właśnie jest narzuconym nam „rozwiązaniem”, w które chcą, abyśmy wierzyli. I właśnie to robią.

 “Ekonomiczna wojna”

Równoczesna destabilizacja krajowych gospodarek ponad 190 krajów jest aktem „wojny gospodarczej”. Ten diaboliczny program podważa suwerenność państw narodowych. Zubaża ludzi na całym świecie. Prowadzi to do rosnącego globalnego zadłużenia denominowanego w dolarach.

Potężne struktury globalnego kapitalizmu, Big Money w połączeniu z jego wywiadem i aparatem wojskowym są siłą napędową. Wykorzystując zaawansowane technologie cyfrowe i komunikacyjne, zablokowanie i ekonomiczne zamknięcie światowej gospodarki jest bezprecedensowe w historii świata.

Ta jednoczesna interwencja w 190 krajach narusza demokrację. Podważa suwerenność państw narodowych na całym świecie, bez konieczności interwencji wojskowej. Jest to zaawansowany system wojny ekonomicznej, który przyćmiewa inne formy wojny, w tym konwencjonalne wojny (np. w stylu irackim).

Scenariusze globalnego zarządzania. Rząd światowy w erze post-Covid?

Projekt Lockdown z 11 marca 2020 r. wykorzystuje kłamstwa i oszustwo, aby ostatecznie narzucić światowy reżim totalitarny, zwany „Globalne zarządzanie” (przez niewybieralnych urzędników). Jak powiedział David Rockefeller:

„… Świat jest teraz bardziej wyrafinowany i przygotowany do marszu w kierunku rządu światowego. Ponadnarodowa suwerenność elity intelektualnej i światowych bankierów jest z pewnością lepsza od narodowego samostanowienia praktykowanego w minionych stuleciach ”. (cytat z: Aspen Times, 15 sierpnia 2011, wyróżnienie dodane)

Scenariusz Globalnego Zarządzania wymaga zastosowania programu inżynierii społecznej i dyscypliny ekonomicznej.

„Stanowi rozszerzenie neoliberalnych ram politycznych narzuconych zarówno krajom rozwijającym się, jak i rozwiniętym. Polega na porzuceniu „narodowego samostanowienia” i zbudowaniu ogólnoświatowej unii proamerykańskich zastępczych reżimów kontrolowanych przez „ponadnarodową suwerenność” (rząd światowy) składającą się z wiodących instytucji finansowych, miliarderów i ich filantropijnych organizacji. (Patrz: Michel Chossudovsky, Global Capitalism, „World Government” and the Corona Crisis, 1 maja 2020).

Symulowanie pandemii

Fundacja Rockefellera proponuje wykorzystanie planowania scenariuszowego jako środka do „globalnego zarządzania”. (Więcej informacji, patrz Michel Chossudovsky, 1 maja 2020). W raporcie Rockefellera z 2010 r. zatytułowanym „Scenariusze dla przyszłości technologii i obszaru rozwoju międzynarodowego” rozważane są scenariusze globalnego zarządzania i działania, jakie należy podjąć w przypadku światowej pandemii. Dokładniej, raport przewidywał (str. 18) symulację scenariusza Lock Step, w tym globalnego zjadliwego szczepu grypy. Raport Rockefellera z 2010 roku został opublikowany bezpośrednio po pandemii świńskiej grypy H1N1 w 2009 roku.

Kolejna ważna symulacja została przeprowadzona 18 października 2019 r., mniej niż 3 miesiące przed zidentyfikowaniem SARS-2 na początku stycznia 2020 r.

Wydarzenie 201 odbyło się pod auspicjami Johns Hopkins Center for Health Security, sponsorowanego przez Fundację Billa i Melindy Gatesów oraz Światowe Forum Ekonomiczne. (Szczegóły patrz: Michel Chossudovsky, 1 marca 2020)

Tajne służby i „sztuka zwodzenia”

Kryzys Covid to wyrafinowany instrument elit władzy. Posiada wszystkie cechy starannie zaplanowanej operacji wywiadowczej, używając „oszustwa i przeciwdziałania oszustwom”. Leo Strauss: „postrzegał wywiad i tajne służby jako środek dla decydentów do osiągnięcia i uzasadnienia celów politycznych, a nie do opisywania realiów świata”. I to jest dokładnie to, co robią w odniesieniu do Covid-19.

Wideo poniżej: Ćwiczenie pandemiczne Wydarzenie 201, 18 października 2019 r. Dotyczy rozmiaru pandemii. Również w ramach symulacji porusza się, jak radzić sobie z mediami społecznościowymi online i tak zwaną „dezinformacją”. (Słuchaj uważnie):

Makroekonomiczna interwencja. Ewolucja gospodarki światowej

Historia ekonomicznego „leczenia szokiem”. Od Programu Dostosowań Strukturalnych (SAP) do „Dostosowania Globalnego (GA)”

Jednoczesne zamknięcie gospodarek narodowych 190 państw członkowskich ONZ z 11 marca 2020 r.  jest diaboliczne i bezprecedensowe. Miliony ludzi straciło pracę i oszczędności całego życia. W krajach rozwijających się panuje bieda, głód i rozpacz.

Chociaż ten model „globalnej interwencji” jest bezprecedensowy, ma pewne cechy przypominające reformy makroekonomiczne na szczeblu krajowym, w tym narzucenie przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) silnej „medycyny ekonomicznej”. Aby przybliżyć ten problem, przyjrzyjmy się historii tak zwanego „leczenia szokiem gospodarczym”.

Chile, 11 września 1973:

Jako profesor wizytujący na Katolickim Uniwersytecie Chile przeżyłem wojskowy zamach stanu skierowany przeciwko demokratycznie wybranemu rządowi Salvadora Allende. Była to operacja CIA prowadzona przez sekretarza stanu Henry Kissingera w połączeniu z niszczycielskimi reformami makroekonomicznymi.

Zdjęcie: Kissinger razem z generałem Augusto Pinochetem (lata 70-te)

W miesiącu następującym po zamachu stanu cena chleba wzrosła z 11 do 40 escudo w ciągu nocy. Ten planowy upadek zarówno płac realnych, jak i zatrudnienia pod dyktaturą Pinocheta sprzyjał ogólnokrajowemu procesowi zubożenia. Podczas gdy ceny żywności poszybowały w górę, płace zostały zamrożone, aby zapewnić „stabilność gospodarczą i powstrzymanie presji inflacyjnej”. Z dnia na dzień cały kraj pogrążył się w potwornej nędzy: w ciągu niecałego roku cena chleba w Chile wzrosła trzydzieści sześć razy, a osiemdziesiąt pięć procent chilijskiej populacji spadło poniżej granicy ubóstwa. ” To był „Reset” Chile z 1973 roku.

 

Dwa i pół roku później, w 1976 roku, wróciłem do Ameryki Łacińskiej jako profesor wizytujący na National University of Cordoba w północnym przemysłowym sercu Argentyny. Mój pobyt zbiegł się w czasie z kolejnym wojskowym zamachem stanu w marcu 1976 r. Poza masakrami i łamaniem praw człowieka nakazano także reformy makroekonomiczne „wolnego rynku” – tym razem pod nadzorem argentyńskich wierzycieli z Nowego Jorku, w tym Davida Rockefellera, który był przyjacielem ministra gospodarki Junty José Alfredo Martineza de Hoz.

Zdjęcie: Prezydent generalny Jorge Videla, David Rockefeller i minister gospodarki Argentyny Martinez de Hoz, Buenos Aires (lata 70.)

Chile i Argentyna były „próbami generalnymi” przed przyszłymi wydarzeniami: na początku lat 80. na ponad 100 krajów nałożono program dostosowania strukturalnego MFW i Banku Światowego (SAP). (Patrz: Michel Chossudovsky, Globalizacja ubóstwa i nowy porządek świata, Global Research, 2003)

Znany przykład „wolnego rynku”: Peru w sierpniu 1990 r. zostało ukarane za nieprzestrzeganie dyktatów MFW: cena paliwa wzrosła 31 razy, a cena chleba wzrosła ponad 12 razy w ciągu jednego dnia. Te reformy – przeprowadzone w imię „demokracji” – były o wiele bardziej niszczycielskie niż te, które zastosowano w Chile i Argentynie pod pięścią rządów wojskowych.

11 marca 2020 r., wkraczamy w nową fazę destabilizacji makroekonomicznej, która jest bardziej niszczycielska i destrukcyjna niż 40 lat „leczenia szokowego” i środków oszczędnościowych narzuconych przez MFW w imieniu dominujących interesów finansowych.

Jest przerwanie historycznego rozwoju i jednocześnie ciągłość. „Neoliberalizm do n-tego stopnia”

Zdjęcie: Kissinger z generalnym dyktatorem Argentyny Jorge Videla (lata 70.)

Zamknięcie gospodarki globalnej: skutki gospodarcze i społeczne na poziomie całej planety

Porównaj to, co dzieje się obecnie z gospodarką światową, z „wynegocjowanymi” środkami makroekonomicznymi narzuconymi poszczególnym krajom przez wierzycieli w ramach Programu Dostosowań Strukturalnych (SAP). „Dostosowanie globalne” z 11 marca 2020 r. nie było negocjowane z rządami krajowymi. Zostało ono narzucone przez „partnerstwo prywatno-publiczne”, wspierane przez propagandę medialną i skorumpowanych polityków.

„Konstruowanie” nierówności społecznych i zubożenia. Globalizacja ubóstwa

Porównaj „wytyczne” z 11 marca 2020 r. „Dostosowanie globalne” mające wpływ na całą planetę do Chile z 11 września 1973 r.

Jak na ironię, te same finansowe interesy, które stoją za „Dostosowaniem globalnym” 2020, były aktywnie zaangażowane w Chile (1973) i Argentynie (1976). Pamiętajcie o „Operacji Condor” i „Brudnej wojnie” (Guerra Sucia).

Istnieje więc ciągłość: te same potężne interesy finansowe: biurokracje MFW i Banku Światowego są obecnie zaangażowane w przygotowywanie i zarządzanie operacjami dłużnymi po pandemii (w imieniu wierzycieli), w ramach „Nowej Normalności” i w ramach Wielkiego Resetu.

Henry Kissinger był koordynatorem „Resetu” w Chile z 11 września 1973 roku.

W następnym roku (1974) był on odpowiedzialny za opracowanie Narodowego Strategicznego Memorandum Bezpieczeństwa 200 (NSSM 200), w którym wyludnienie było „najwyższym priorytetem w polityce zagranicznej USA wobec Trzeciego Świata”.

Dziś Henry Kissinger jest zdecydowanym zwolennikiem, wraz z Fundacją Gatesa (która jest również mocno zaangażowana w wyludnianie), Wielkiego Resetu pod auspicjami Światowego Forum Ekonomicznego (WEF).

Nie ma potrzeby negocjowania z rządami krajowymi ani przeprowadzania „zmiany reżimu”. Projekt z 11 marca 2020 r. stanowi „Dostosowanie globalne”, które powoduje bankructwa, bezrobocie i prywatyzację na znacznie większą skalę, dotykając za jednym zamachem krajowe gospodarki ponad 150 krajów.

Cały ten proces jest przedstawiany opinii publicznej jako sposób na walkę z „zabójczym wirusem”, który według CDC i WHO jest podobny do grypy sezonowej. (Wirusy A, B).

Hegemoniczna struktura władzy globalnego kapitalizmu

Siłą napędową są wielkie pieniądze, w tym fundacje miliarderów. To złożony sojusz Wall Street i elit bankowych, przemysłu energetycznego, kompleksu militarno – przemysłowego”, korporacji farmaceutycznych, konglomeracji biotechnicznych, korporacyjnych mediów, firm telekomunikacyjnych oraz wielkich firm komunikacji i technologii cyfrowej, wraz z siecią ośrodków analitycznych, grup lobbystów, laboratoriów badawczych itp. Własność intelektualna również odgrywa tu kluczową rolę.

Ta złożona sieć decyzyjna obejmuje głównych wierzycieli i instytucje bankowe: Rezerwę Federalną, Europejski Bank Centralny (EBC), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Bank Światowy, regionalne banki rozwoju oraz Bazylejski Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), który odgrywa kluczową rolę strategiczną.

Z kolei wyższe szczeble aparatu stanu USA (i zachodnich sojuszników Waszyngtonu) są zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio, w tym Pentagon, wywiad USA (i jego laboratoria badawcze), władze zdrowotne, bezpieczeństwo wewnętrzne i Departament Stanu USA (w tym ambasady w ponad 150 krajach).

Trwające zawłaszczanie majątku przez superbogaczy

Mówi się, że „V the Virus” jest odpowiedzialny za falę bankructw i bezrobocia. To kłamstwo. Nie ma związku przyczynowego między wirusem a zmiennymi ekonomicznymi. To potężni finansiści i miliarderzy stoją za tym projektem, który przyczynił się do destabilizacji (na całym świecie) realnej gospodarki.

W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy zarobili oni miliardy dolarów. Od kwietnia do lipca całkowity majątek miliarderów na całym świecie wzrósł z 8 bilionów dolarów do ponad 10 bilionów dolarów,

Raport Forbesa nie wyjaśnia prawdziwej przyczyny tej masowej redystrybucji bogactwa:

„Zbiorowe bogactwo miliarderów rosło w szybszym tempie niż w jakimkolwiek okresie ostatniej dekady”.

W rzeczywistości jest to największa redystrybucja światowego bogactwa w historii świata. Opiera się na systematycznym procesie zubożenia na całym świecie. To akt wojny gospodarczej.

Miliarderzy byli nie tylko odbiorcami hojnych „rządowych pakietów stymulacyjnych”, większość ich zysków finansowych od początku kampanii Covid na początku lutego była wynikiem wykorzystywania informacji poufnych, uprzedniej wiedzy, handlu instrumentami pochodnymi i manipulacji na rynkach finansowych i towarowych. Warren Buffett słusznie określa te spekulacyjne instrumenty jako „finansową broń masowego rażenia”.

Łączne bogactwo amerykańskich miliarderów wzrosło o 850 miliardów dolarów od 18 marca 2020 roku do 8 października 2020 roku, co oznacza wzrost o ponad 28 procent. Szacunek ten nie uwzględnia wzrostu zamożności w okresie poprzedzającym 18 marca, który naznaczony był serią krachów na giełdzie. (Patrz Michel Chossudovsky, Economic Chaos and Societal Destruction, 7 listopada 2020)

 

18 marca 2020 roku miliarderzy z USA zgromadzili majątek w wysokości 2,947 biliona dolarów. Do 8 października ich bogactwo wzrosło do 3,8 biliona dolarów.

Ta klasa wyższych miliarderów od lutego manipuluje rynkami finansowymi, a 11 marca nakazała zamknięcie światowej gospodarki, czego deklarowanym celem była walka z Covid-19, czyli chorobą podobną do grypy sezonowej.

„Realna gospodarka” i „kapitał”

Dlaczego polityka blokowania Covida prowadzi do bankructwa, ubóstwa i bezrobocia?

Globalny kapitalizm nie jest monolitem. Rzeczywiście istnieje „konflikt klasowy” „między superbogatymi a ogromną większością ludności świata.

Ale istnieje również intensywna rywalizacja wewnątrz systemu kapitalistycznego. Mianowicie konflikt między „Wielkim Kapitałem Finansowym” a tym, który można określić jako „Realna Gospodarka”, na którą składają się korporacje w różnych obszarach działalności produkcyjnej na poziomie krajowym i regionalnym. Obejmuje ona również małe i średnie przedsiębiorstwa.

Trwa proces koncentracji bogactwa (i kontroli nad zaawansowanymi technologiami) bezprecedensowy w historii świata, w ramach którego instytucje finansowe (tj. wielomiliardowi wierzyciele) mają przejąć realny majątek zarówno upadłych przedsiębiorstw, jak i majątku państwowego .

„Gospodarka realna” stanowi „krajobraz gospodarczy” rzeczywistej działalności gospodarczej: aktywa produkcyjne, rolnictwo, przemysł, usługi, infrastrukturę gospodarczą i społeczną, inwestycje, zatrudnienie itp. To właśnie na gospodarkę realną na poziomie globalnym i krajowym kieruje się blokady i zamknięcie działalności gospodarczej. Instytucje finansowe są „wierzycielami” realnej gospodarki.

“Druga fala”. Kolejna blokada

Druga fala to kłamstwo. Jest przedstawiana opinii publicznej jako środek do zwalczania wirusa i ratowania życia.

Tak mówią nam rządy. Kampania strachu weszła na wyższy bieg, prowadzona jednocześnie w różnych regionach świata.

Test, test, test. W Wielkiej Brytanii siły zbrojne biorą udział w masowych operacjach testowania z wykorzystaniem metody PCR, których celem jest zwiększenie liczby tzw. przypadków pozytywnych.

Jeśli mieszkasz sam w Wielkiej Brytanii, możesz założyć „Bąbel wsparcia” (patrz po lewej)

Nie trzeba dodawać: na początku drugiej fali w gospodarce światowej panuje już chaos. Chociaż raporty nie ujawniają głębi i powagi tego globalnego kryzysu, dowody (które są wciąż wstępne i niekompletne) mówią same za siebie.

Celem drugiej fali jest zapobieganie i odkładanie w czasie ponownego otwarcia gospodarki narodowej, w połączeniu z egzekwowaniem dystansu społecznego, noszeniem maski na twarzy itp.

Celem jest gospodarka usługowa, linie lotnicze, przemysł turystyczny itp. Utrzymanie surowych ograniczeń dotyczących podróży lotniczych jest równoznaczne z doprowadzeniem do bankructwa głównych linii lotniczych. Program upadłości został opracowany i narzucony. Jedynie w branży turystycznej i branży obsługującej podróże w USA może dojść do utraty 9,2 mln miejsc pracy, a „od 10,8 mln do 13,8 mln miejsc pracy… jest poważnie zagrożonych”.

A druga fala ma na celu umożliwienie miliarderom pozbieranie kawałków, zdobycie własności całych sektorów działalności gospodarczej po bardzo niskich cenach.

Pieniądze, które przywłaszczyli sobie w trakcie kryzysu finansowego (w drodze jawnej manipulacji), zostaną wykorzystane do wykupu zbankrutowanych korporacji, a także zbankrutowanych rządów.


Hong Kong, port lotniczy. Pusty.

Globalne zarządzanie: w kierunku państwa totalitarnego

Osoby i organizacje zaangażowane w symulację z 18 października 2019 r. (Wydarzenie 201) są teraz zaangażowane w faktycznym zarządzaniu kryzysem po jego rozpoczęciu 30 stycznia 2020 r. w ramach programu Międzynarodowego Zagrożenia Zdrowia Publicznego (PHEIC) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która z kolei umożliwiła etap lutowego kryzysu finansowego.

Blokada i zamknięcie gospodarek narodowych wywołuje drugą falę masowego bezrobocia, połączoną z zaplanowaną upadłością (stosowaną na całym świecie) małych i średnich przedsiębiorstw.

Wszystko to jest sterowane przez ustanowienie globalnego totalitarnego państwa, które jest zdecydowane przełamać wszelkie formy protestu i oporu.

Szczepionki

Program szczepień Covid (w tym wbudowany paszport cyfrowy) jest integralną częścią globalnego reżimu totalitarnego.

Co to jest niesławny ID2020? Jest sojuszem partnerów publiczno-prywatnych, w tym agencji ONZ i społeczeństwa obywatelskiego. Jest to program identyfikacji elektronicznej, który wykorzystuje szczepienia ogólne jako platformę tożsamości cyfrowej. Program wykorzystuje istniejącą rejestrację urodzeń i operacje szczepień, aby zapewnić noworodkom przenośną i trwałą tożsamość cyfrową powiązaną biometrycznie. [Umożliwi to ścisłą kontrolę społeczeństwa, ciągłą inwigilację, konta bankowe i operacje finansowe, strefy czerwone, maski na twarz, dystans społeczny, blokady, itp.] – (Peter Koenig, 12 marca 2020 r.)

„Wielki reset”

Ci sami potężni wierzyciele, którzy wywołują globalny covidowy kryzys zadłużenia, ustanawiają teraz „nową normę”, która zasadniczo polega na narzuceniu tego, co Światowe Forum Ekonomiczne określa jako „Wielki Reset”:

Korzystając z blokad i ograniczeń COVID-19 w celu przeforsowania tej transformacji, Wielki Reset odbywa się pod pozorem „czwartej rewolucji przemysłowej”, w której starsze przedsiębiorstwa mają zostać doprowadzone do bankructwa lub wchłonięte w monopole, skutecznie zamykając ogromne obszary gospodarki przed-COVIDOWEJ. Gospodarki są poddawane „restrukturyzacji”, a wiele prac będzie wykonywanych przez maszyny z zastosowaniem sztucznej inteligencji.

Bezrobotni (a będzie ich wielu) mają być umieszczani na jakimś uniwersalnym dochodzie podstawowym i mają mieć swoje długi – (zadłużenie i bankructwo na masową skalę jest celowym skutkiem blokad i ograniczeń) – odpisane w zamian za przekazanie swoich aktywów instytucjom finansowym pomagającym w realizacji tego Wielkiego Resetu. Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) twierdzi, że społeczeństwo będzie „wynajmować” wszystko, czego potrzebuje: pozbawione prawa własności pod pozorem „zrównoważonej konsumpcji” i „ratowania planety”. Oczywiście, nieliczna elita, która wprowadziła ten wspaniały reset, będzie posiadać wszystko. (Colin Todhunter, Dystopijny Wielki Reset, 9 listopada 2020 r.)

Do 2030 r. globalni wierzyciele przejmą bogactwo świata w ramach scenariusza „Dostosowania globalnego”, zubażając jednocześnie duże sektory światowej populacji.

W 2030 r. „Nic nie będziesz posiadać i będziesz szczęśliwy”. (zobacz wideo poniżej)

Organizacja Narodów Zjednoczonych instrumentem globalnego zarządzania w imieniu niewybieralnego partnerstwa prywatnego / publicznego

System ONZ jest również współwinny. Poparł „globalne zarządzanie” i Wielki Reset.

 

Chociaż sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres słusznie przyznaje, że pandemia to „coś więcej niż kryzys zdrowotny”, nie podjęto żadnej znaczącej analizy ani debaty pod auspicjami ONZ na temat prawdziwych przyczyn tego kryzysu.

Według raportu ONZ z września 2020 r .:

Setki tysięcy ludzi straciło życie. Życie miliardów ludzi zostało zakłócone. Oprócz skutków zdrowotnych COVID-19 ujawnił i zaostrzył głębokie nierówności… Dotyka nas jako jednostek, rodzin, społeczności i społeczeństw. Miał wpływ na każde pokolenie, także na tych, którzy się jeszcze nie urodzili. Kryzys uwypuklił słabości w obrębie narodów i pomiędzy nimi, a także w naszych systemach służących do tworzenia skoordynowanej globalnej odpowiedzi na wspólne zagrożenia. (Raport ONZ)

Nie wspomina się o decyzjach, które spowodowały zniszczenia społeczne i gospodarcze na całym świecie. Brak debaty w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Konsensus między wszystkimi pięcioma stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ.

V – Wirus jest odpowiedzialny.

Program WEF “Reimagine and Reset our World” („Wymyśl na nowo i zresetuj nasz świat”) w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego został zatwierdzony przez ONZ.

Wróćmy do George’a Kennana i doktryny Trumana z późnych lat czterdziestych. Kennan uważał, że ONZ zapewniła użyteczny sposób „połączenia władzy z moralnością”, używając moralności jako środka do przypieczętowania amerykańskich „wojen humanitarnych”.

Kryzys Covid jest kulminacją długiego procesu historycznego.

Blokowanie i zamykanie światowej gospodarki to „broń masowego rażenia”. Mamy do czynienia z rozległymi „zbrodniami przeciwko ludzkości”.

Joe Biden i „wielki reset”

„Wybrany prezydent” Joe Biden jest „wytresowanym politykiem”, zaufanym pełnomocnikiem, który służy interesom instytucji finansowych.

Nie zapominajmy, że Joe Biden był zdecydowanym zwolennikiem inwazji na Irak, argumentując, że Saddam Hussein „miał broń masowego rażenia”, [co okazało się kłamstwem]. „Naród amerykański został oszukany w tej wojnie”, powiedział senator Dick Durbin. Nie daj się ponownie zwieść Joe Bidenowi.

Ewoluujące akronimy. 9/11 (11 września), GWOT (globalna wojna z terroryzmem), WMD (broń masowego rażenia), a teraz COVID: Biden został nagrodzony za wsparcie inwazji na Irak.

Fox News opisuje go jako „socjalistę”, który zagraża kapitalizmowi: „niepokojący związek Joe Bidena z socjalistycznym ruchem „Wielkiego Resetu”. Chociaż jest to absolutny nonsens, wielu „postępowców” i działaczy antywojennych poparło Joe Bidena bez analizowania szerszych konsekwencji jego prezydentury.

Wielki Reset prowadzi do podziałów społecznych, jest rasistowski. To diaboliczny projekt Globalnego Kapitalizmu. Stanowi zagrożenie dla zdecydowanej większości amerykańskich pracowników, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw. Administracja Biden-Harris aktywnie zaangażowana w przeprowadzenie „Wielkiego Resetu” jest zagrożeniem dla ludzkości.

Jeśli chodzi o Covid, Biden jest mocno zaangażowany w „drugą falę”, tj. w utrzymanie częściowego zamknięcia zarówno gospodarki Stanów Zjednoczonych, jak i gospodarki światowej, jako środka do „walki z zabójczym wirusem”.

Joe Biden będzie naciskał na realizację „Wielkiego Resetu” WEF zarówno w kraju, jak i na świecie, co będzie miało katastrofalne skutki gospodarcze i społeczne. Światowe Forum Ekonomiczne 2021 (WEF) zaplanowane na lato 2021 będzie koncentrować się na realizacji „Wielkiego Resetu”.

Administracja Joe Bidena będzie aktywnie realizować totalitarny plan Big Money: Wielki Reset.

O ile nie dojdzie do znaczących protestów i zorganizowanego oporu, na szczeblu krajowym i międzynarodowym, Wielki Reset zostanie osadzony w programach polityki zagranicznej i krajowej administracji Joe Biden-Kamala Harris.

To się nazywa imperializmem z „ludzką twarzą”.O autorze:

Michel Chossudovsky jest wielokrotnie nagradzanym autorem, emerytowanym profesorem ekonomii na Uniwersytecie w Ottawie, założycielem i dyrektorem Centrum Badań nad Globalizacją (CRG) w Montrealu, edytorem Global Research. Jako profesor wizytujący wykładał w Europie Zachodniej, Azji Południowo-Wschodniej, Pacyfiku i Ameryce Łacińskiej. Był doradcą ekonomicznym rządów krajów rozwijających się oraz konsultantem kilku organizacji międzynarodowych. Jest autorem jedenastu książek, w tym „Globalizacja ubóstwa” i „Nowy porządek świata” (2003), „Wojna z terroryzmem” w Ameryce (2005), Globalny kryzys gospodarczy, Wielki kryzys XXI wieku (2009) (Redaktor ), W kierunku scenariusza III wojny światowej: niebezpieczeństwa wojny nuklearnej (2011), Globalizacja wojny, Długa wojna Ameryki z ludzkością (2015). Jest współautorem Encyclopaedia Britannica. Jego pisma zostały opublikowane w ponad dwudziestu językach. W 2014 r. Został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi Republiki Serbii za publikacje na temat natowskiej wojny agresyjnej przeciwko Jugosławii. Można się z nim skontaktować pod adresem crgeditor@yahoo.com

Ten wpis został opublikowany w kategorii COVID-19, Ekonomia, Katastrofa społeczna, Korupcja, NWO, Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.