Świat po Covidzie. Diaboliczny projekt Światowego Forum Ekonomicznego (WEF)

Po „Wielkim resecie”, resetowanie programu pracy”. Przerażająca przyszłość.

Peter Koenig / (Tłum.: L.B.)
Global Research, November 25, 2020

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) właśnie opublikowało (październik 2020 r.) tzw. białą księgę zatytułowaną „Resetowanie przyszłości programu pracy – w świecie post-Covid”.

Ten dokument czyta się jak plan wdrożenia „Covid-19 – The Great Reset” (lipiec 2020), autorstwa Klausa Schwaba, założyciela i dyrektora WEF  i jego współpracownika Thierry Mallereta.

Nazywają go „białą księgą”, co oznacza, że nie jest to ostateczna wersja. To swego rodzaju szkic, próbny balon do mierzenia reakcji ludzi.  Wiele osób nie wie o jego istnieniu. Gdyby go przeczytali, chwyciliby za broń i walczyliby z tym najnowszym totalitarnym planem światowych elit.

Agenda „Resetowanie przyszłości” przedstawia przerażającą przyszłość dla około 80% (pozostałej przy życiu) populacji. „Rok 1984” George’a Orwella brzmi jak dobrotliwa fantazja w porównaniu z tym, co WEF planuje dla ludzkości.

Ramy czasowe to dziesięć lat – do 2030 r. – agenda ONZ na lata 2021-2030 powinna zostać wdrożona.

Planowane działania biznesowe w odpowiedzi na COVID-19:

 • Przyspieszenie cyfryzacji procesów pracy, prowadzące do 84% wszystkich procesów pracy w postaci konferencji cyfrowych lub wirtualnych / wideo.
 • Około 83% osób planuje pracę zdalną – tj. koniec interakcji między współpracownikami – całkowity dystans społeczny, oddzielenie człowieczeństwa od kontaktu międzyludzkiego.
 • Około 50% wszystkich zadań planuje się zautomatyzować – innymi słowy, wkład człowieka zostanie drastycznie ograniczony, nawet podczas pracy zdalnej.
 • Przyspieszenie cyfryzacji podnoszenia umiejętności / przekwalifikowania (np. dostawcy technologii edukacyjnych) – 42% podnoszenia umiejętności lub szkolenia w zakresie nowych umiejętności zostanie zdigitalizowanych, innymi słowy, bez kontaktu z ludźmi – wszystko na komputerze, sztucznej inteligencji (AI), algorytmach.
 • Przyspieszenie realizacji programów podnoszenia kwalifikacji / przekwalifikowania – planuje się „przeredagowanie” 35% umiejętności – tj. porzucenie istniejących umiejętności zadeklarowanych jako niepotrzebne / zbędne.
 • Przyspieszenie trwających przekształceń organizacyjnych (restrukturyzacji) – 34% obecnych struktur organizacyjnych planuje się „zrestrukturyzować” – lub innymi słowy, istniejące struktury organizacyjne zostaną uznane za przestarzałe – w celu zwolnienia miejsca na nowe ramy organizacyjne i cyfrowe struktury zapewniające najwyższą kontrolę nad wszystkimi działaniami.
 • Tymczasowe przydzielanie pracowników do innych zadań – oczekuje się, że dotknie to 30% siły roboczej. Oznacza to również zupełnie inne skale płac – najprawdopodobniej zarobki poniżej minimum utrzymania, co sprawi, że potrzebne stanie się także planowane „powszechne wynagrodzenie podstawowe” lub „dochód podstawowy” – (płaca, która pozwali ledwo przeżyć). To całkowicie uzależni ludzi od systemu – systemu cyfrowego, nad którym nie będą mieli żadnej kontroli.
 • Tymczasowe zmniejszenie siły roboczej – przewiduje się, że dotknie to 28% populacji. Jest to dodatkowa liczba „bezrobotnych w przebraniu”, ponieważ osoby „tymczasowo zredukowane” nigdy nie wrócą do pełnego etatu.
 • Trwałe zmniejszenie siły roboczej – 13% trwałe zmniejszenie siły roboczej.
 • Tymczasowe zwiększenie zatrudnienia – 5% – nie ma odniesienia do jakiego rodzaju siły roboczej – zapewne niewykwalifikowana siła robocza, która prędzej czy później zostanie również zastąpiona automatyzacją, sztuczną inteligencją i robotyzacją miejsca pracy.
 • Nie wdrożono żadnej konkretnej restrukturyzacji dla 4% siły roboczej- czy to oznacza, że ​​zaledwie jej 4% pozostanie nietknięta? Nie objęta przez algorytmy i nowe miejsca pracy kierowane przez sztuczną inteligencję (AI)? Tak mała i nieistotna ilość brzmi jak „zbożne życzenie”, które nigdy nie będzie zrealizowane.
 • Trwałe zwiększanie siły roboczej – przewiduje się, że zaledwie 1% to „trwale zwiększona siła robocza”. To oczywiście nie są nawet kosmetyki. To żart.

To jest konkretny proces wdrażania Wielkiego Resetowania.

Wielki Reset przewiduje również program kredytowy, w ramach którego wszystkie osobiste długi byłyby „umorzone” – w zamian za przekazanie całego majątku osobistego organowi lub agencji administracyjnej – mógłby to być Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

Więc nie posiadałbyś niczego – i byłbyś szczęśliwy. Ponieważ wszystkie twoje podstawowe potrzeby zostaną zaspokojone. [Przypomina się motto komunizmu: „Od każdego według jego możliwości, każdemu według jego potrzeb.” – przyp. tłum.]

Nie powinno też nikomu przychodzić do głowy, że nie zgadzasz się z tym systemem, ponieważ – do tej pory – każdy zostanie zaszczepiony i wszczepiony nano-chipem – dzięki czemu przy pomocy 5G, a wkrótce 6G, będzie można czytać i wpływać na Wasze umysły.

Proszę, nie nazywać tego teorią spiskową. Jest to biała księga, „autorytatywny raport” WEF.

DARPA – Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w dziedzinie Obrony, która jest częścią Pentagonu – wiele lat temu opracowała tę technologię. Wdrożenie jej to tylko kwestia czasu. I zostanie wdrożona, jeśli My, Ludzie, nie zaprotestujemy – konieczne jest masowe nieposłuszeństwo obywatelskie – i to raczej wcześniej niż później.

Im dłużej czekamy z akcją, tym bardziej lunatykujemy w tej absolutnej ludzkiej katastrofie.

Relacje społeczne i międzyludzkie są wypatroszone.

Ma to kilka zalet dla tego nowego, „totalitarnego” podejścia WEF do ludzkości – do kontrolowania ludzkości.

– My, Naród, nie możemy się buntować, nie mamy już między sobą spójności;

– „My, Naród”, będziemy dzieleni i rozgrywani przeciwko sobie. Istnieje absolutna cyfrowa kontrola nad ludzkością – dostępna dla małej super elity.

– Nie mamy dostępu do tej cyfrowej kontroli – jest poza naszym zasięgiem. Chodzi o to, że stopniowo do niej dojdziemy – ci z nas, którzy przeżyją. Oczekuje się, że w ciągu mniej więcej jednego pokolenia rzeczywistość ta stanie się Nową Normą.

„Zagadnienie przetrwania” to aspekt, o którym nie wspomniano bezpośrednio ani w „The Great Reset”, ani w instrukcji wdrożenia – tj. w Białej Księdze „Resetowanie przyszłości programu pracy – w świecie post- Covid”.

Bill Gates, Rockefellerowie, Kissinger i in., nigdy nie ukrywali swojej zdecydowanej opinii, że świat jest przeludniony i że liczbę ludzi należy dosłownie zmniejszyć. Mamy do czynienia z eugenikami.

Doskonałą metodą redukcji światowej populacji są programy szczepień zainicjowane przez Billa Gatesa i wspierane przez WHO. Skandale związane z takimi katastrofalnymi programami szczepień, które doprowadziły do ​​śmierci dzieci, odnotowano w Indiach (w latach 90.), Kenii (w 2014 r. i później) i innych częściach świata.

Zobacz także bardzo odkrywczy TedTalk autorstwa Billa Gatesa z lutego 2010 r. „Innovating to Zero”, mniej więcej w czasie, gdy opublikowano „Raport Rockefellera z 2010 r.” – ten sam raport, który sugerował „Scenariusz Lock Step” – i teraz to przeżywamy. Trudno przeciwko temu protestować – cały świat – 193 państwa członkowskie ONZ – został zmuszony do wprowadzania tego rażącego łamania praw człowieka w skali globalnej.

O czym w żadnym z raportów, ani w „The Great Reset”, ani w „Resetting the Future of Work Agenda” się nie wspomina, to odpowiedź na pytanie: „Kto będzie egzekwował te drakońskie nowe zasady?” – To podobno te same siły, które już dziś są szkolone do działań wojennych w mieście oraz tłumienia zamieszek i niepokojów społecznych – to policja i wojsko.

Część programu Powszechnej Organizacji Nieposłuszeństwa Obywatelskiego będzie zajmować się tym, jak koncentrować się i rozmawiać, edukować, informować policję i wojsko o tym, do czego będą wykorzystywani przez tę małą elitę, oraz o tym, że są także ludźmi, że mają rodziny i dzieci, których przyszłości muszą bronić, podobnie jak reszta z nas. Niech lepiej staną w obronie ludzi, ludzkości. To samo należy robić z nauczycielami i personelem medycznym – informacja, nieskrępowana prawda.

To jest wyzwanie. Jeśli nam się uda – gra się skończy. Ale to długa droga.

Dezinformacja w mediach jest brutalna i potężna. Trudno jej przeciwdziałać bez sporego budżetu na kontrpropagandę. Trudno podjąć takie działania w społeczeństwie, które jest coraz bardziej podzielone przez media i polityków. Obowiązkowe noszenie masek, dystans społeczny i propaganda strachu już uczyniły z nas wrogów tego, kim byliśmy, poróżniły nas z kolegami, z przyjaciółmi, nawet z rodziną.

Ten dyktat doprowadził do powstania rozłamów, podziałów i niezgody w naszych społeczeństwach.

Nie potrzebujemy strachu, lecz rozbicia agend „Resetowania przyszłości programu pracy” i „Wielkiego resetowania” dosłownie na kawałki – z ludzką alternatywą, która zlikwiduje organizacje takie jak WEF i współpracujące agencje ONZ, takie jak WHO, UNICEF, WTO, Bank Światowy, MFW – a może nawet cały system ONZ. Trzeba skonfrontować przywódców politycznych i biznesowych stojących za tym projektem. Należy stosować podstawowe zasady prawa międzynarodowego, w tym Norymbergi.


Komentarz:

Dlatego właśnie od dawna się mówi, że Nowy Porządek Świata oznacza zlikwidowanie klasy średniej, która nie będzie już potrzebna. Pozostaną tylko Właściciele i Niewolnicy.O autorze:

Peter Koenig jest ekonomistą i analitykiem geopolitycznym. Jest także specjalistą ds. zasobów wodnych i środowiska. Przez ponad 30 lat pracował w Banku Światowym i Światowej Organizacji Zdrowia na całym świecie w dziedzinie środowiska i wody. Wykłada na uniwersytetach w USA, Europie i Ameryce Południowej. Regularnie pisze dla czasopism internetowych, takich jak Global Research; ICH; New Eastern Outlook (NEO) i nie tylko. Jest autorem „Implosion” – ekonomicznego thrillera o wojnie, niszczeniu środowiska i chciwości korporacyjnej – fikcji opartej na faktach i 30-letnim doświadczeniu Banku Światowego na całym świecie. Jest także współautorem książki „The World Order and Revolution! – Eseje Ruchu Oporu”. Jest pracownikiem naukowym Centrum Badań nad Globalizacją.

Ten wpis został opublikowany w kategorii COVID-19, Ekonomia, Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.