Te sześć megaprojektów ma zmienić Polskę w regionalną potęgę gospodarczą

Andrew Korybko
OneWorld, kwiecień 2021 r.
Global Research, April 2021

Na ten artykuł czekałem długo. Jego autorem jest Andrew Korybko, amerykański analityk polityczny polskiego pochodzenia stacjonujący w Moskwie. Korybko wskazuje Polsce i Europie drogę, być może jedyną, uniknięcia niszczącej i zniewalającej transformacji do Nowego Ładu i Wielkiego Resetu w wydaniu reklamowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne. W tej sytuacji położenie Polski na skrzyżowaniu szlaków handlowych w Europie wschodniej jest naszym sojusznikiem.

Po raz pierwszy od XVII wieku, Polska ma szansę stać się mostem, a nie murem pomiędzy wschodem i zachodem oraz północą i południem. Opisane przez autora rozwiązania pozwolą na odbudowę polskiego potencjału gospodarczego w oparciu o handel i unikalne czynniki geopolityczne sprzyjające jego rozwojowi. Zakładając, że nowy globalny porządek oparty na wzroście gospodarczego znaczenia Chin jest nieunikniony, pozostaje nam zdecydować do którego pociągu wsiądziemy i jak daleko chcemy nim dojechać.

W przedstawionej tu historii przyszłości tzw. polsko-polska wojna ideologiczna stanie się bezpodstawna i niepotrzebna. Zarówno liberalni globaliści jak i narodowi konserwatyści znajdą w tym projekcie urzeczywistnienie swoich celów i dążeń. To rozwiązanie pozwoli na rozbudowanie owocnej współpracy międzynarodowej na szczeblu europejskim i globalnym, z jednoczesnym zachowaniem suwerenności w sprawach wewnętrznych. Jest ono również programem, który może być zaakceptowany przez wszystkie siły zainteresowane rozwojem sytuacji w Polsce: przez pracodawców i pracowników, przez inwestorów i sektor finansowy, a także przez Niemcy, Stany Zjednoczone, Rosję i innych naszch sąsiadów. Każda z tych zinteresowanych stron znajdzie w nim jakiś zysk dla siebie. Ci, którzy będą nadal skłócać i zadymiać naszą Ojczyznę oraz sabotować i opluwać nasze państwo, udowodnią, że nie o Polskę im chodzi.

Z autorem tego artykułu przeprowadziłem wywiad przeznaczony dla opinii publicznej oraz wpływowych osób w Polsce i w innych krajach. Wywiad ten, w wersji angielskiej, ukazał się dziś w portalu OneWorld.press . Został także zgłoszony w portalu GlobalResearch.ca . Tłumaczenie na język polski jest opublikowane w blogu RegionPojezierze.com
— Lech Biegalski

* * *

Polska ma szansę stać się regionalną potęgą gospodarczą po pomyślnym ukończeniu sześciu megaprojektów: korytarza kolejowego Obwodu Bałtyckiego, głębokowodnego portu w Świnoujściu, Kanału Mierzei Wiślanej, drogi wodnej E40, Centralnego Portu Komunikacyjnego i sieci autostrad Via Carpathia.

Sześć megaprojektów w Polsce

Polska cieszy się już wyróżnieniem jako największa gospodarka wśród postkomunistycznych państw członkowskich UE, ale po pomyślnym ukończeniu sześciu megaprojektów ma szansę stać się kluczową potęgą regionalną. Są nimi: korytarz kolejowy Obwodnicy Bałtyckiej, port głębinowy w Świnoujściu, Kanał Mierzei Wiślanej, droga wodna E40, Centralny Port Komunikacyjny oraz sieć autostrad Via Carpathia. W sumie projekty te pozwolą na wzmocnienie potencjału łączności transregionalnej Polski jako lidera „Inicjatywy Trójmorza” (3SI), gospodarczego bloku państw, który stworzyła wraz z Chorwacją w 2015 roku.

Inicjatywa Trójmorza

Celem Inicjatywy Trójmorza jest kompleksowa poprawa połączeń między Morzem Adriatyckim, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Projekt jest wspierany przez Amerykanów, ale może również służyć jako struktura ułatwiająca chińskiej inicjatywie Nowy Jedwabny Szlak dostęp do UE przez należący do Pekinu grecki port w Pireusie, który Chiny chcą przekształcić w największy w port w bloku. Inicjatywa Trójmorza to ogromne przedsięwzięcie, którego realizacja może twać wiele lat, ale wciąż jest ona jedną z wielkich ambicji strategicznych III RP. Jej sukces zależy od ukończenia sześciu wyżej wymienionych megaprojektów, które teraz zwięźle podsumujemy.

Obwodnica Bałtycka

Korytarz kolejowy Obwodnicy Bałtyckiej ma okrążyć Morze Bałtyckie, łącząc Polskę, republiki bałtyckie, Finlandię, Szwecję, Danię i Niemcy. Projekt ten jest współczesną wersją bloku handlowego średniowiecznej Ligi Hanzeatyckiej. Morze Śródziemne zawsze pozostanie najważniejszym zbiornikiem wodnym w UE, ale Bałtyk może szybko stać się kolejnym pod względem znaczenia ekonomicznego morzem, jeśli plany te zostaną zrealizowane. Maksymalnie wykorzystany móże stać się narzędziem w stworzeniu nowego centrum geopolitycznej grawitacji w bloku.

Port Morski w Świnoujściu

Port głębinowy w Świnoujściu (wraz z głębokowodnym terminalem kontenerowym), ma uzupełnić Obwodnicę Bałtycką umożliwiając krajom skandynawskim, a także krajom zachodniej półkuli, takim jak USA i Brazylia, bezpośrednie połączenie transportu morskiego kontenerów towarowych z polską siecią kolejową, ułatwiając w ten sposób przeładunki między ich regionami a krajami Środkowo-Wschodniej Europy. Ze względu na swoje położenie Polska może w ten sposób uzyskać spore zyski ponieważ Europa Środkowo-Wschodnia staje się coraz ważniejsza dla światowego handlu i inwestycji. Warto wspomnieć, że w Świnoujściu znajduje się również niedawno wybudowany terminal gazu płynnego LNG.

Kanał Mierzei Wiślanej i „Jedwabny Szlak Wikingów”

Poruszając się na wschód wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku, projekt Kanału Mierzei Wiślanej umożliwi partnerom gospodarczym kraju bezpośredni dostęp do Zatoki Wiślanej bez konieczności przechodzenia przez Bałtijsk w Rosji. Jest to istotne, ponieważ poprawia szansę realizacji szlaku wodnego E40 (znanego również jako „Jedwabny Szlak Wikingów”), który ma zapoczątkować korytarz wodny przez Białoruś i Ukrainę do Morza Czarnego. Ten ostatni projekt wiąże się jednak z poważnymi obawami środowiskowymi, ponieważ przechodzi przez strefę wykluczenia wokół Czarnobylu. Jest to najbardziej ryzykowny ze wszystkich sześciu megaprojektów Inicjatywy Trójmorza w Polsce, ale także najbardziej interesujący geopolitycznie, jeśli Warszawie uda się go zrealizować.

Centralny Port Komunikacyjny

Zmierzając bardziej w kierunku centrum kraju, Centralny Port Komunikacyjny (przez niektórych nazywany Hubem) został ostatnio uznany, obok Kanału Mierzei Wiślanej, jako ważny element polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Hub przewiduje utworzenie zintegrowanego węzła lotniczego, kolejowego i drogowego, który będzie jednym z głównych punktów łączności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to absolutnie niezbędne do urzeczywistnienia polskiej wizji Inicjatywy Trójmorza, dlatego jest traktowane priorytetowo. Projekt ten zintegruje również ściślej wszystkie elementy krajowej gospodarki, jeszcze bardziej poprawiając atrakcyjność Polski w stosunku do innych krajów w regionie.

Via Carpatia

Ostatnim z sześciu megaprojektów jest sieć autostrad Via Carpatia, która ma łączyć Polskę z Bałkanami Wschodnimi. W praktyce jej połączenie z pierścieniem bałtyckim umożliwi stworzenie korytarza arktyczno-śródziemnomorskiego, który doskonale uzupełni chińskie plany Nowego Szlaku Jedwabnego. Dzięki temu Polska stanie się wiodącym graczem gospodarczym w tym stosunkowo biednym zakątku kontynentu. Z biegiem czasu, skumulowany wpływ, jaki uzyska tam Polska, może pomóc w ściślejszej integracji jej członków oraz w pozycjonowaniu Inicjatywy Trójmorza jako bardziej pewnego siebie gracza politycznego.

Końcowe wnioski

Tych sześć megaprojektów jest powodem do optymizmu w kwestii gospodarczej przyszłości Polski. Polska szybko wysuwa się na pierwszy plan w europejskich procesach łączności międzyregionalnej, co czyni ją potrójnie atrakcyjną dla UE, USA i Chin. Wraz ze znaczeniem gospodarczym wzrasta także wpływ polityczny, jest więc oczywiste, że Warszawa uzyska większą kontrolę w wysoce strategicznej przestrzeni Inicjatywy Trójmorza. Nie wiadomo jeszcze, jakie będą tego strategiczne konsekwencje, ale można mieć nadzieję, że zwiększy to stabilność w tej części zachodniej Eurazji i nie sprowokuje geopolitycznej rywalizacji z innymi graczami, np. z Rosją.


O autorze:

Andrew Korybko jest amerykańskim analitykiem politycznym z siedzibą w Moskwie, specjalizującym się w relacjach między amerykańską strategią w Afro-Eurazji, chińską wizją globalnej łączności Nowego Jedwabnego Szlaku i Wojnami Hybrydowymi.


Related:

  • Discussion About Poland’s Geopolitical Future
  • Dyskusja nt. geopolitycznej przyszłosci Polski – (wersja polska w przygotowaniu)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ekonomia, Gospodarka, Historia przyszłości, Polska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.