PANDEMIA to „globalna mistyfikacja”? Sumliński UJAWNIA nieznane wcześniej fakty o C19

Komentarz: Krótka historia tzw. „Pandemii” – w 12-tu punktach:

1. 1991 – upada Związek Radziecki. Ogłoszono koniec współzawodnictwa ideologicznego między komunizmem i kapitalizmem.

2. Na Zachodzie następuje natychmiastowa reakcja i ofensywa „drapieżnego kapitalizmu”.

3. Restrukturyzacja i obniżenie stopy życiowej ludności – (ta wysoka stopa zyciowa społeczeństw zachodnich była wcześniej częścią konkurencji ideologicznej z komunizmem – i to zadziałało. Teraz nie była już potrzebna).

4. Korupcja polityków, instytucji i organizacji społecznych, infiltracja i przechwycenie wielu mediów głównego nurtu.

5. Offshoring, czyli wyeksportowanie realnej ekonomii (produkcji i wielu usług) do Chin i innych krajów tanich, tak aby inwestorzy zachodni mogli zmniejszyć swoje koszty i zwiększyć zyski. (Elity zachodnie od dawna planowały przeniesienie „fabryki świata” do Chin, media zachodnie zaczeły o tym mówić już w latach 1990-tych). Plan ten wdrożono w życie pod pretekstem globalnego ocieplenia i ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami. Miliony ludzi na Zachodzie straciły pracę, oszczędności, emerytury i domy, co zapoczątkowało wewnętrzny kryzys ekonomiczny i społeczny. Pozwoliło to również na zmonopolizowanie rynku oraz drastyczne i nie kończące się podwyżki cen, co przyspiesza zubożenie społeczeństw zachodnich.

6. Razem z produkcją przemysłową, wyeksportowano do Chin zachodnie technologie oraz otworzono Chinom zachodnie rynki zbytu. W rezultacie, Chiny gwałtownie zwiększyły swoją siłę ekonomiczną i militarną.

7. Aby takiego transferu potencjału gospodarczego na Wschód dokonać, należało zniszczyć pozostały potencjał ekonomiczny (i ewentualną konkurencję) w krajach zachodnich. Temu celowi służą lockdowny usprawiedliwione fałszywą pandemią.

8. Jak widać, zachodni inwestorzy i Chiny mają w tym procesie wspólny interes. Obopólne zyski powodują, że grają w tą grę w jednej drużynie i siedzą po tej samej stronie płotu. W dużej mierze tłumaczy to wspólne amerykańsko-chińskie prace nad uzbrajaniem koronawirusów i całą późniejszą grę wokół kamuflowania źródła „pandemii”.

9. Tłumaczy to również dlaczego lewica amerykańska tak zawzięcie zwalczała prezydenta Trumpa, którego program zakładał sprowadzenie wyeksportowanego przemysłu z powrotem do Stanów Zjednoczonych (America First). Stąd brała się jego anty-chińska polityka i konflikt z Chinami. Stąd frontalny i bezpardonowy atak zachodnich elit oraz ich polityków i mediów na Trumpa.

10. W rezultacie wyeksportowania realnej ekonomii na Wschód, na Zachodzie powstał nadmiar „zbędnych” ludzi, których zubożony systemy gospodarcze nie są w stanie ubrać i wyżywić oraz zapewnić im godziwych warunków życia.

11. Aby rozwiązać problem tak stworzonego „przeludnienia”, uznano, że potrzebna jest depopulacja. Tą rolę, (moim zdaniem), spełnia tzw. „pandemia” i tzw. „szczepionki”.

12. Jaka w tym wszystkim jest rola Izraela? Po pierwsze, Żydzi dysponują znaczną częścią byłego i jeszcze pozostającego potencjału gospodarczego w krajach zachodnich. Wielu inwestorów to ludzie pochodzenia żydowskiego oraz instytucje mające powiązania z Izraelem. Po drugie, przeprowadzenie tak ogromnej i skomplikowanej globalnej operacji, jaką jest tzw. „pandemia”, wymaga wysoce zorganizowanej armii menażerów-najemników na polu polityki, ekonomii, finansów, korporacji, rządów, służb specjalnych, wyższych uczelni, służby zdrowia, szkolnictwa i mediów, a nawet związków zawodowych. Jeśli ktokolwiek ma taki potencjał, jest nim „zorganizowane żydostwo”, które już w przeszłosci pokazało zdolność skoordynowanego działania w podobnych sytuacjach (okres komunizmu, 9/11 i wojny ze sponsorowanym przez Zachód „terroryzmem”), które od lat 1990-tych zaczęło infiltrować te instytucja i organizacje i które obecnie angażuje się w Polsce w wysiłki przekazania polskiej suwerenności Niemcom (w ramach tego etapu globalizacji).

Ten wpis został opublikowany w kategorii "Pandemia", Kryminalna polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.