Który kabal w Polsce odbiera Polakom ich zasoby energetyczne aby je sprzedać zagranicznym firmom?

13 stycznia 2023 r., w programie The Daily Brief popularnego i niezależnego kanadyjskiego portalu True North, opublikowano następującą informację – (nagranie powyżej):

Czas: 3:07 – (Tłumaczenie na język polski):

„Przy niepewnym nastawieniu rządu federalnego do zawierania umów gazowych z innymi krajami obserwujemy sytuację, w której sektor prywatny mógłby wkroczyć i wypełnić tę lukę. Jeszcze wczoraj w Albercie [kanadyjska prowincja bogata w surowce energetyczne i przemysł energetyczny] firma Horizon Petroleum ogłosiła zamiar nabycia prywatnej europejskiej spółki w celu wykorzystania znacznych niezagospodarowanych lądowych zasobów energetycznych na kontynencie europejskim, w szczególności w Polsce.”

Raport firmy Horizon z 10 listopada 2022 r., stwierdza między innymi – (tłumaczenie Google):

„Naszą strategią jest ocena, pozyskiwanie i zagospodarowanie wcześniej odkrytych zasobów gazu i ropy naftowej w sprawdzonych basenach gazowych zlokalizowanych na lądzie Europy oraz w większym regionie Morza Śródziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem pola gazowego Lachowice („Pole Lachowice”) w południowo-zachodniej Polsce .

Obecnie Horizon kontynuuje rozmowy z polskim rządem z zamiarem zakończenia procesu transformacji w celu przekształcenia koncesji posiadanych przez jej polskie spółki zależne w całości od nowego polskiego prawa koncesyjnego („Proces transformacji”) (szczegółowo opisany w naszym Sprawozdaniu finansowym i MD&A). W przypadku pomyślnego zakończenia Procesu Transformacji przez Horizon, celem Spółki jest rozpoczęcie działalności w ramach etapowego zagospodarowania Pola Lachowice.

Spółka jest obecnie w trakcie aktualizacji swojego raportu dotyczącego rezerw i zasobów dla zagospodarowania gazu Lachowice, zgodnego z NI 51-101, i po zakończeniu poda wyniki do publicznej wiadomości.

Obecny kryzys energetyczny w Europie podkreślił znaczenie gazu ziemnego w matrycy energetycznej. Gaz ziemny został uznany przez Unię Europejską za kluczowe źródło energii podczas przechodzenia na czystsze źródła energii. Spółka dostrzega w Europie Środkowej i Wschodniej znaczące możliwości zagospodarowania wcześniej odkrytych i niezagospodarowanych złóż gazu ziemnego, zwiększając w ten sposób krajowe wydobycie i zmniejszając zależność od importu rosyjskiego gazu ziemnego, importu skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz wykorzystania węgla w energetyce .

Nasza strategia akwizycji będzie koncentrować się na aktywach, które zapewniają niski potencjał ryzyka zarówno dla krótkoterminowej produkcji, jak i wolnych przepływów pieniężnych w celu generowania wysokich zysków. Spółka zdaje sobie sprawę, że wiele z tych akumulacji znajduje się w zbiornikach, które są złożone pod względem geologicznym. Horizon planuje wnieść swoją wiedzę techniczną i operacyjną oraz doświadczenie zdobyte podczas zagospodarowania złożonych złóż w Kanadzie i na całym świecie, aby zagospodarować te akumulacje, począwszy od Pola Lachowice. Planujemy zastosować bardziej zaawansowane technologie pozyskiwania/przetwarzania danych sejsmicznych 3D oraz wierceń/wykańczania niż te dostępne w latach 1970-1980, kiedy wiercono wiele odwiertów.

Uważamy, że ważne jest budowanie portfela aktywów z potencjałem rezerwowym i produkcyjnym do budowania wartości aktywów i przepływów pieniężnych Spółki. Aktywnie sprawdzamy, oceniamy i poszukujemy możliwości rozwoju biznesu z zamiarem zwiększenia rezerw i potencjału produkcyjnego w Europie iw większym regionie Morza Śródziemnego. Naszym celem jest ograniczenie ryzyka geopolitycznego poprzez skupienie się na aktywach w wielu jurysdykcjach i basenach geologicznych.

Uznajemy znaczenie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, wierzymy jednak, że gaz ziemny i ropa naftowa odgrywają ważną rolę jako przejściowe źródła energii; wagę podkreśla obecny kryzys energetyczny w Europie.

O Horizon Petroleum Ltd.:

Firma Horizon z siedzibą w Calgary koncentruje się na ocenie i zagospodarowaniu złóż ropy i gazu w Europie. Zarząd i zarząd Horizon składają się ze specjalistów z branży naftowej i gazowej, posiadających znaczące międzynarodowe doświadczenie w ocenie, zagospodarowaniu i eksploracji złóż ropy i gazu.

Jak z tego widać, spółka Horizon koncentruje swoje wysiłki na własnych zyskach. To znaczy, że Polacy będą zmuszeni jej płacić za własne zasoby gazu ziemnego. Znaczy to również, że spółka Horizon (a nie Polska) będzie sprzedawała światu nasz gaz ziemny. Ciekawe kto w obecnym rządzie wziął za ten projekt „w łapę”? Zapewne dlatego polskie społeczeństwo jest o tym nie informowane.

===

Źródła:

Reklama
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.