Świat w punkcie krytycznym – cz. 1

Tło historyczne

Ten artykuł jest zbiorem opinii i informacji ze źródeł, które uważam za wiarygodne i sprawdzone. Jest również oparty na moich doświadczeniach w Kanadzie oraz na analizie zachodnich doniesień medialnych, od 1989 roku do dnia dzisiejszego. Treść tego artykułu podzieliłem na cztery części:

 1. Tło historyczne
 2. Covid i tzw „szczepionki”
 3. Wojna w Ukrainie
 4. O co tak naprawdę chodzi

Wbrew pozorom wszystkie te tematy są ze sobą ściśle związane. Służą one kryminalnym celom finansowych elit, które najpierw zniszczyły demokrację, a teraz próbują zniszczyć i zniewolić ludzkość.

* * *

Jak zapewne pamiętacie, kilka miesięcy temu zawiesiłem regulartne uzupełnianie blogu Region Pojezierze, zrezygnowałem z jego statusu Premium i „zwolniłem tempo na polskim froncie”. Przyczyn było wiele ale obiecałem, że będę sporadycznie załączał wpisy i artykuły, gdy pojawią się szczególnie ważne informacje. Taka chwila właśnie nadeszła i stąd ten artykuł.

Ofensywa tzw. „drapieżnego kapitalizmu” zaczęła się w USA i w Kanadzie krótko po upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku. Przygotowania do tego momentu trwały już wcześniej, na przykład planowanie reform systemu edukacji i systemu opieki zdrowotnej. Jednak główny atak rozpoczął się w latach 1990-tych. Elity i ich media prowadziły go w kilku propagandowych kierunkach:

 1. Zachodni pracownicy stali się zbyt kosztowni i są niekonkurencyjni w stosunku do kosztów produkcji i usług w krajach „tanich”, takich jak Chiny, Tajwan, Hong-Kong, Korea, Indie, Malazja, itp. Z punktu widzenia inwestorów i importerów, bardziej opłacało się produkować i sprowadzać dobra z taniej zagranicy, płacąc ludziom 50 centów za dzień pracy, niż płacąc $20 na godzinę pracownikom w USA lub w Kanadzie. Winiono za ten stan rzeczy „chciwe” i „lewackie” związki zawodowe i żądano „restrukturyzacji” zatrudnienia i płac, choć wyrównanie płac było oczywiście niemożliwe bo koszty utrzymania na Zachodzie były wielokrotnie wyższe od kosztów utrzymania np. w Chinach.
  .
 2. Korporacje stwierdziły, że nałożone na nie podatki i regulacje państwowe stały się zbyt „uciążliwe” i nie pozwalały im konkurować z firmami w innych państwach. Kanadyjskie biznesy groziły przeniesieniem produkcji lub usług do USA, do Meksyku lub do innych państw, gdzie podatki i koszty ochrony środowiska były niższe, a kontrola jakości i ochrona konsumenta mniej surowe. Głównym i jedynym celem korporacji stała się maksymalizacja własnych zysków. Wymiar społeczny i tzw. dobre praktyki biznesowe, w tym etyka działalności gospodarczej, przestały się liczyć i przestały obowiązywać. Wkroczyliśmy w etap tzw. „drapieżnego kapitalizmu”.
  .
 3. Bardzo szybko nastąpiła drastyczna korupcja polityków, których kariery zaczęły zależeć od dotacji bogatych korporacji i od propagandy w mediach będących własnością tych korporacji. W ślad za tym poszły resorty państwowe zachęcone tzw. „partnerstwem prywatno-państwowym”, czyli sponsorowaniem resortów państwa przez prywatne korporacje – (oczywiście nie „za darmo”)..
  .
 4. Na skutek likwidacji lub „rozluźnienia” wielu regulacji państwowych nastąpiła monopolizacja rynku i likwidacja konkurencji niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania mechanizmów rynkowych. W rezultacie pojawił się nieustający wzrost cen i wzrost kosztów utrzymania. Część społeczeństwa otrzymywała znaczne podwyżki poborów, a pozostali (np. pracownicy małych przedsiębiorstw i emeryci) stawali się coraz biedniejsi. Rozdział między bogatymi i biednymi zaczął się powiększać i zagrażać pokojowi społecznemu.
  .
 5. Korporacje zaczęły przechodzić na staus „międzynarodowy”, co pozwalało na łączenie się korporacji międzynarodowych i na rozliczenia ponad-narodowe oraz na pranie pieniędzy w „podatkowych rajach” i unikanie podatków w państwach z których te korporacje pochodziły lub w których operowały. W rezultacie zaczęła się kurczyć baza podatkowa państwa.
  .
 6. Jednocześnie rozpoczął się masowy eksport produkcji i usług do „krajów tanich” – (tzw. offshoring) oraz zastępowanie pracowników technologią i alternatywnymi kontraktorami (tzw. „outsourcing”). Wiele stałych miejsc pracy zostało zlikwidowanych, co łączyło się z koniecznością podejmowania pracy w niepełnym wymiarze godzin, bez płatnych urlopów i świadczeń zdrowotnych (tzw. „benefitów”). Wiele osób straciło pracę, oszczędności, domy i emerytury, co powtórnie zmniejszyło bazę podatkową oraz zmusiło państwa i banki centralne do drukowania i puszczania w obieg pieniędzy bez pokrycia. Efektem takiej polityki była inflacja oraz kolejne podwyżki cen spowodowane utratą wartości pieniądza. Doprowadziło to do kolejnego uszczuplenia bazy podatkowej. Rezultatem był wzrost podatków indywidualnych oraz drastyczne cięcia budżetowe w szkolnictwe, w ochronie zdrowia i w innych resortach państwowych, a także prywatyzacja tzw. „własności społecznej”. Gwałtownie wzrosło zadłużenie państw, które zaczęły zaciągać długi na koszt przyszłych pokoleń. Państwa zaczęły akceptować niczym nie kontrolowany wzrost cen aby uzupełnić utratę podatków dochodowych zwiększonymi w ten sposób podatkami od towarów i usług (VAT itp.). Już Jan Pietrzak we wczesnych latach 1980-tych zauważył, że inteligentne pasożyty (w odróżnieniu od rządu) nie dobijają organizmu, na którym się żywią.
  .
 7. Jednym z rezultatów wyeksportowania do Chin zachodniej produkcji było oddanie Chińczykom zachodnich technologii, co pozwoliło Chinom zbudować nowoczesną armię, która dziś zagraża naszym interesom. Jednocześnie, sami straciliśmy wiedzę, specjalistów i potencjał naukowo-techniczny do produkowania wielu przedmiotów i materiałów. Przez wiele miesięcy po wybuchu tzw. „pandemii” nie można było w Kanadzie kupić maseczek chirurgicznych bo nikt ich tu nie potrafił wyprodukować, a ich import z Chin był zablokowany.
  .
 8. Aby jakoś usprawiedliwić eksport miejsc pracy i zubożenie społeczeństw, międzynarodowe elity i skorumpowane państwa rozpoczęły propagandową kampanię ochrony środowiska naturalnego. Mieliśmy więc ocieplenie klimatu spowodowane zanieczyszczeniami atmosfery, mieliśmy zanieczyszczenia wody, mielismy (i nadal mamy) ograniczanie wielu źródeł energii oraz wielu gałęzi przemysłu. Wszystkie te programy opierały się na fałszywym założeniu, że zanieczyszczenie atmosfery i wody pozostanie na stałe w granicach Chin i innych „tanich państw”, że się z czasem nie rozfrunie i nie rozpłynie na cały glob. Tymczasm chodziło jedynie o zmniejszenie kosztów i zwiększenie zysków międzynarodowych koropracji i ich udziałowców.
  .
 9. Początkowo próbowano przekupić społeczeństwa zachodnie obietnicą, że produkty z krajów tanich będą znacznie tańsze niż analogiczne produkty zrobione w krajach zachodnich. Jednak bardzo szybko ta różnica zaczęła zanikać. Dziś, kurtka zrobiona w Chinach kosztuje około osiem razy więcej niż podobne kurtki wyprodukowane i sprzedawane kiedyś w USA lub w Kanadzie – i jej jakość jest znacznie niższa. A my się dziwimy skąd się bierze inflacja. To właśnie zjawisko było przyczyną ogromnego konfliktu między administracją Trumpa i amerykańskimi inwestorami kontrolującymi Partię Demokratyczną. Był to klasyczny konflikt między narodowcami i globalistami, a chodziło wyłącznie o kasę.
  .
 10. Wysiłki globalnych elit aby przenieść fabrykę świata i centrum globalnej gospodarki do „krajów tanich” na Wschodzie zaowocowały koniecznością zniszczenia gospodarki i potencjału ekonomicznego w krajach zachodnich. W związku z tym pojawił się wyjątkowo delikatny problem. W krajach zachodnich pozostało za dużo ludzi, ludzi, dla których nie ma pracy, ludzi, którzy niewiele produkują, ludzi, którym trzeba zapewnić jedzenie, mieszkanie i ubranie oraz wykształcenie, opiekę zdrowotną, renty, emerytury i różne programy socjalne. Tak narodziła się koncepcja i praktyka depopulacji, której jesteśmy obecnie świadkami. Przybrała ona trzy formy:
  .
  (a) Formę „pandemii” spowodowanej wyprodukowanym w laboratoriach „uzbrojonym” wirusem oraz toksycznymi „szczepionkami”- (czytaj: bronią biologiczną);
  .
  (b) Formę zniszczenia gospodarek narodowych na skutek lockdownów, zakłócenia łańcuchów dostaw, utraty pracowników na skutek „pandemii”, „szczepionek”, oraz przymusu wyszczepienia się jako warunku dalszego zatrudnienia. Do tego dołączył kryzys energetyczny i środowiskowy, nieuzasadniony wzrost cen, zubożenie społeczeństw, zniszczenie opieki zdrowotnej, oraz zagłodzenie i zamrożenie społeczeństwa;
  .
  (c) Formę kontrolowanych wojen lokalnych, które powoli przepotwarzają się w wojnę globalną z użyciem broni masowego rażenia., (obecnie Ukraina, Syria, Jemen oraz Tajwan i Morze Południowo-Chińskie).

* * *

* * *

(Oryginalna publikacja w październiku 2022 roku)

* * *

Reklama
Ten wpis został opublikowany w kategorii "Pandemia", Chiny, Ekonomia, Historia, Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.