Covid-19: Plan działań na rzecz globalnego chaosu gospodarczego i społecznego wyniszczenia

Prof Michel Chossudovsky
Global Research, October 13, 2020
(Tłum.: L.B.)

Zostało już potwierdzone, ponad wszelką wątpliwość, że test reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR), stosowany do szacowania pozytywnych przypadków COVID-19, jest bez znaczenia. Nie może wykryć ani zidentyfikować wirusa. Wykrywa cząsteczki lub fragmenty wielu wirusów, w tym przeziębienia (korona beta) i grypy sezonowej (wirusy typu A i B).

Pozytywny wynik PCR nie oznacza więc pozytywnego wyniku Covid-19. Statystyki pochodzące z testu PCR nie mierzą „potwierdzonych przypadków”. Test PCR nie dostarcza statystyk wymaganych (przez decydentów i krajowe organy ds. Zdrowia) do oceny liczby osób zakażonych.

Chociaż błędne oficjalne statystyki, używane do „mierzenia” rozprzestrzeniania się wirusa, są bezwartościowe, są one wykorzystywane do wsparcia trwającej kampanii strachu i dezinformacji.

Test PCR to zasłona dymna. Dlaczego?

Ponieważ test PCR jest błędny i nieważny jako środek identyfikacji rozprzestrzeniania się wirusa, co oznacza, że WSZYSTKIE NAJWAŻNIEJSZE DECYZJE podjęte przez WHO i rządy krajowe od końca stycznia 2020 r. (poparte błędnymi statystykami) są nieważne. Ponadto oficjalne raporty, w tym WHO, potwierdzają, że Covid-19 nie jest wirusem zabójczym, ma natomiast cechy podobne do grypy sezonowej.

Celem tego artykułu jest zbadanie, w jaki sposób te dalekosiężne decyzje, niezmiennie oparte na kłamstwach i błędnych statystykach, przyczyniły się do stanu chaosu gospodarczego, społecznego i politycznego na całym świecie, prowadząc do zablokowania i zamknięcia 11 marca 2020 r. gospodarkek narodowych państw członkowskich ONZ. Tylko trzy kraje, w tym Białoruś, Nikaragua i Szwecja, odmówiły zamknięcia swojej gospodarki narodowej.

Zamknięcie gospodarek narodowych zostało przedstawione jako sposób na konfrontację z „zabójczym wirusem”, sposób na „ratowanie życia”. Jego skutki, (obszernie udokumentowane), doprowadziły do masowego bezrobocia i ubóstwa na całym świecie.


Załącznik na końcu niniejszego artykułu zawiera szczegóły dotyczące testu RT-PCR

Aby uzyskać więcej informacji na temat testu PCR, kliknij tutaj.


Mapa drogowa w kierunku chaosu gospodarczego i destrukcji społecznej

18 października 2019. 201 Ćwiczenia z symulacją pandemii

Koronawirus został pierwotnie nazwany przez WHO 2019-nCoV, tą samą nazwą, którą przyjęto podczas ćwiczeń symulacyjnych 18 października 2019 r. pod auspicjami John Hopkins Bloomberg School of Health, Center for Heath Security (wydarzenie sponsorowane przez Gates Fundacja i Światowe Forum Ekonomiczne). (Wydarzenie 201)

7 stycznia 2020 r .: Chińskie władze „zidentyfikowały nowy typ wirusa”, który (według oficjalnych raportów) został wyizolowany 7 stycznia 2020 r.

20-24 stycznia: Spotkania Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Rola potężnych interesów finansowych.

Dominujące interesy finansowe, fundacje miliarderów i międzynarodowe instytucje finansowe odegrały kluczową rolę w ogłoszeniu przez WHO Stanu Zagrożenia Zdrowia Publicznego – (Public Health Emergency – PHEIC). Decyzja ta nie została podjęta przez WHO.

W tygodniu poprzedzającym tę historyczną decyzję WHO. PHEIC był przedmiotem „konsultacji” podczas Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos (21-24 stycznia). Dyrektor generalny WHO, dr Tedros, był obecny w Davos. Czy konsultacje te wywarły wpływu na historyczną decyzję WHO z 30 stycznia?

Czy wystąpił konflikt interesów zgodnie z definicją WHO? Największym donatorem WHO jest Fundacja Billa i Melindy Gatesów, która wraz z WEF i CEPI poinformowała już w Davos, (przed historycznym ogłoszeniem PHEIC 30 stycznia), o pracach nad szczepionką na Covid-19.

28 stycznia 2020: Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) potwierdziło, że wirus Novela Corona został wyizolowany. Jak dotąd proces identyfikacji wirusa nie został upubliczniony.

30 stycznia 2020 r .: Światowa Organizacja Zdrowia ogłasza stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC)

Pierwszy etap tego kryzysu został zapoczątkowany przez WHO 30 stycznia. Chociaż oficjalnie nie został określony jako „pandemia”, przyczynił się jednak do rozsiania kampanii strachu.

Od samego początku szacunki „potwierdzonych pozytywnych przypadków” były częścią „gry liczbowej”.

W niektórych przypadkach po prostu nie wspomniano o statystykach, w innych zaś liczby były zawyżane w celu wywołania paniki.

Liczba „potwierdzonych przypadków” opartych na błędnych szacunkach (PCR) użytych do uzasadnienia tej daleko idącej decyzji była śmiesznie niska.

Populacja świata poza Chinami wynosi 6,4 miliarda.

30 stycznia 2020 r. poza Chinami były:

83 przypadki w 18 krajach, ale tylko 7 z nich nie podróżowało po Chinach. (patrz: WHO, 30 stycznia 2020).

W dniu 29 stycznia 2020 r., w dniu poprzedzającym wprowadzenie PHEI, (dane zarejestrowane przez WHO), odnotowano 5 przypadków w USA, 3 w Kanadzie, 4 we Francji, 4 w Niemczech.

Nie było „podstaw naukowych”, które uzasadniałyby rozpoczęcie ogólnoświatowego stanu zagrożenia zdrowia publicznego.

Kopia tabeli WHO z 29 stycznia 2020 r.
(jeden dzień przed decyzją WHO o ogłoszeniu globalnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego)

Te absurdalnie niskie liczby (nie wspominane przez media) zostały wykorzystane do zainicjowania ogólnoświatowej kampanii strachu.

31 stycznia 2020 r .: Decyzja prezydenta Trumpa o zawieszeniu podróży lotniczych z Chinami

Podczas gdy WHO „[nie zalecała] żadnych ograniczeń w podróżowaniu ani handlu”, pięć tak zwanych „potwierdzonych przypadków” w USA wystarczyło, aby „uzasadnić” decyzję prezydenta Trumpa z 31 stycznia o zawieszeniu podróży lotniczych do Chin, jednocześnie wywołując kampanię nienawiści przeciwko etnicznym Chińczykom w całym zachodnim świecie.

Ta historyczna decyzja z 31 stycznia utorowała drogę do zakłócenia międzynarodowego handlu towarami, a także światowych ograniczeń dotyczących podróży lotniczych.

A te wadliwe „potwierdzone przypadki” były w większości ustalone przy użyciu standardowego testu RT-PCR.

20-21 lutego 2020 r.: Globalne dane nt. Covida poza Chinami: statek wycieczkowy Diamond Princess

Podczas gdy Chiny zgłosiły łącznie 75 567 przypadków COVID-19 (20 lutego), potwierdzone przypadki poza Chinami były bardzo niskie, a statystyki oparte w dużej mierze na teście PCR stosowanym do potwierdzenia „rozprzestrzeniania się wirusa na całym świecie” były, delikatnie mówiąc, wątpliwe. Co więcej, z 75 567 przypadków w Chinach duży odsetek wyzdrowiał. Media nie potwierdziły też danych dotyczących poprawy sytuacji.

W dniu historycznej konferencji prasowej dr. Tedrosa (20 lutego 2020 r.), zarejestrowana liczba potwierdzonych przypadków poza Chinami wyniosła 1073, z czego 621 to pasażerowie i załoga statku wycieczkowego Diamond Princess (Diamentowa Księżniczka) zakotwiczonego na wodach terytorialnych Japonii.

Ze statystycznego punktu widzenia decyzja WHO wskazująca na potencjalne „rozprzestrzenianie się wirusa na całym świecie” nie miała sensu.

W dniu 20 lutego 57,9% „potwierdzonych przypadków” Covid-19 na całym świecie pochodziło ze statku Diamentowa Księżniczka, co nie reprezentuje światowego „trendu statystycznego”. Oficjalna historia jest następująca:

  • Pasażer z Hongkongu, który wysiadł z Diamentowej Księżniczki w Hongkongu 25 stycznia, zachorował na zapalenie płuc i 30 stycznia uzyskano u niego pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa noweli.
  • Podobno podróżował 10 stycznia do Shenzhen w Chinach kontynentalnych (graniczących z nowymi terytoriami Hongkongu).
  • Diamentowa Księżniczka przybyła do Jokohamy 3 lutego. Statek poddano kwarantannie. Zobacz badanie NCBI.
  • Wielu pasażerów zachorowało z powodu zamknięcia na statku.
  • Wszyscy pasażerowie i załoga Diamond Princess przeszli test PCR.
  • 23 lutego liczba potwierdzonych przypadków wzrosła do 691.

Z punktu widzenia oceny światowych trendów statystycznych dane te nie są wystarczające. Bez danych z Diamentowej Księżniczki tak zwane potwierdzone przypadki na całym świecie poza Chinami, w dniu 2 lutego, byłyby rzędu 452 spośród 6,4 miliarda populacji.

Przyjrzyj się poniższemu wykresowi WHO. Kolor niebieski oznacza „potwierdzone przypadki” z Diamentowej Księżniczki, (transport międzynarodowy), która przybyła do Jokohamy 3 lutego 2020 r., z których wielu było chorych, przetrzymywanych w swoich kabinach przez ponad dwa tygodnie (kwarantanna nałożona przez Japonię). Wszyscy pasażerowie i załoga przeszli test RT-PCR (który nie wykrywa ani nie identyfikuje Covida-19).

Nie trzeba dodawać, że te tak zwane dane odegrały kluczową rolę w kampanii strachu i załamaniu rynków finansowych w lutym. (patrz sekcja poniżej)


(Kliknij w tabelę by ją powiększyć)

(Kliknij w wykres by go powiększyć)
Źródło: WHO, 28 lutego 2020 r.

Kryzys finansowy z lutego 2020 r. Katastrofa Corona 2020

20-21 lutego 2020 r. To początek krachu finansowego 2020.

20 lutego 2020 r .: na konferencji prasowej w czwartek, 20 lutego po południu (czasu środkowoeuropejskiego), podczas briefingu w Genewie, dyrektor generalny WHO. Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że jest „zaniepokojony, że szansa na powstrzymanie epidemii koronawirusa„ się kończy.”

„Uważam, że szansa wciąż istnieje, ale okno się zawęża”.

Te „szokujące i zaskakujące” oświadczenia przyczyniły się do zaostrzenia kampanii strachu, pomimo faktu, że liczba potwierdzonych przypadków poza Chinami była wyjątkowo niska.

Oficjalnie 1073 przypadków na całym świecie.

Nie licząc Diamentowej Księżniczki, 452 tak zwanych „potwierdzonych przypadków” na całym świecie zarejestrowanych przez WHO 15 lutego (poza Chinami), dla populacji 6,4 miliarda, w tym 20 w Stanach Zjednoczonych, 8 w Kanadzie, 9 w Wielkiej Brytanii. (Luty 2020).

Większą liczbę przypadków poza Chinami odnotowano w Korei Południowej (153 przypadki według WHO) i we Włoszech (zarejestrowane przez władze krajowe).

Po prawej: Dane WHO zarejestrowane w lutym 2020 r. na początku tzw. Covidowego Krachu Finansowego.

Oświadczenie dr Tedrosa (oparte na błędnych koncepcjach i statystykach) przygotowało grunt pod lutowe załamanie finansowe wywołane przez informacje wewnętrzne, wiedzę z wyprzedzeniem, handel instrumentami pochodnymi, krótką sprzedaż i mnóstwo operacji związanych z funduszami hedgingowymi.

Ktokolwiek znał wcześniej (informacje wewnętrzne) oświadczenie Dyrektora Generalnego WHO z 20 lutego, osiągnął znaczące zyski pieniężne.

Czy był konflikt interesów? WHO otrzymuje fundusze od Gates Foundation. Według raportu CNBC z września 2019 r. Bill Gates „zainwestował 60% swoich aktywów w akcje (equities), [w tym akcje i fundusze indeksowe (stocks and index funds)]”.

Krach na giełdzie zapoczątkowany 20 lutego, określany jako Krach Koronawirus 2020, został sklasyfikowany jako:

„Najszybszy spadek na światowych giełdach w historii finansowej i najbardziej niszczycielski krach od czasu krachu na Wall Street w 1929 roku”.

Przyczyną krachu finansowego był (według analityków) W. Wirus. Rozprzestrzenianie się wirusa poza Chinami.

Kampania strachu przed „wirusem zabójcą” w połączeniu z aktualnymi „ostrzeżeniami” dr Tedrosa o potrzebie ogłoszenia światowej pandemii niezawodnie posłużyły interesom instytucjonalnych spekulantów z Wall Street i funduszy hedgingowych. Krach finansowy doprowadził do poważnych zmian w dystrybucji bogactwa pieniężnego. (patrz analiza poniżej)

W tygodniu następującym po ogłoszeniu WHO z 20-21 lutego, indeks Dow Jones spadł o 12% (CNBC, 28 lutego 2020 r.). Według analityków gwałtowny spadek DJIA był wynikiem globalnego rozprzestrzeniania się wirusa. Bezsensowne stwierdzenie, sprzeczne z (małą) liczbą pozytywnych szacunków WHO dot. ilości przypadków Covid-19, z których większość była oparta na błędnym teście PCR.

W poniedziałek, 24 lutego, po ponownym otwarciu giełd, nastąpił bezprecedensowy spadek kursu Dow Jones, który można przypisać „zbliżającym się niebezpieczeństwom”, że „Covid rozprzestrzenia się na całym świecie, powodując niepewność na rynkach finansowych”.

Akcje gwałtownie spadły w poniedziałek (24 lutego), gdy liczba przypadków koronawirusa poza Chinami wzrosła, wzbudzając obawy przed przedłużającym się globalnym spowolnieniem gospodarczym spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa. Indeks Dow Jones Industrial Average zamknął się o 1031,61 punktu niżej, czyli o 3,56%, na poziomie 27 960,80 ”. (CNBC)


Dow Jones Industrial Average grudzień 2019 – marzec 2020
(Kliknij w wykres, aby go powiększyć)

Również 24 lutego Trump zażądał pomocy doraźnej w wysokości 1,25 miliarda dolarów.

Według BBC, na światowych giełdach doszło do gwałtownych spadków „z powodu obaw o ekonomiczny wpływ wirusa”, co sugeruje, że wirus był „niewidzialną„ ręką” odpowiedzialną za upadek rynków finansowych.

COVID-19 został zidentyfikowany jako katalizator krachu finansowego.

Kto stał za tym katalizatorem? Kto stał za kampanią strachu, która przyczyniła się do wywołania chaosu i niepewności na rynkach finansowych?

11 marca 2020 r .: Pandemia Covid-19, blokada, zamknięcie 190 gospodarek narodowych

Dyrektor generalny WHO przygotował scenę podczas swojej konferencji prasowej, która odbyła się 21 lutego. „Świat powinien zrobić więcej, aby przygotować się na ewentualną pandemię koronawirusa”. WHO wezwała kraje, aby były „w fazie przygotowań”.

11 marca 2020 roku: WHO oficjalnie ogłosiła ogólnoświatową pandemię w czasie, gdy było 18 000 potwierdzonych przypadków i 4291 zgonów spośród całej światowej populacji poza Chinami, czyli spośród 6,4 miliarda ludzi. Co ci mówią te „statystyki”?

Natychmiast po ogłoszeniu pandemii przez WHO 11 marca, kampania strachu ruszyła „pełną parą”. Podobnie jak w przypadku krachu z 20-21 lutego, oświadczenie Dyrektora Generalnego WHO z 11 marca ustawiło scenę. Rynki akcji załamały się na całym świecie. Następnego ranka indeks Dow (DJIA) spadł o 9,99% (spadek o 2352,60 do zamknięcia na poziomie 21 200,62). Czarny czwartek, 12 marca 2020 r. był „najgorszym dniem Dow” od 1987 r. Ogromny transfer majątku finansowego miał miejsce na korzyść amerykańskich miliarderów.

Instrukcje dotyczące zatrzymania gospodarki przekazano 193 państwom członkowskim Organizacji Narodów Zjednoczonych. Politycy są instrumentami potężnych interesów finansowych. Czy ta dalekosiężna decyzja była uzasadniona jako środek do walki z wirusem?

Bezprecedensowe w historii, zastosowane niemal jednocześnie w wielu krajach, instrukcje te zdestabilizowały całe sektory światowej gospodarki. Małe i średnie przedsiębiorstwa zostały postawione w stan upadłości. Szaleje bezrobocie i ubóstwo.

W niektórych krajach wybuchł głód. Skutki społeczne tych środków są druzgocące. Skutki zdrowotne (śmiertelność, zachorowalność), w tym destabilizacja systemu krajowej opieki zdrowotnej (w wielu krajach), znacznie przewyższają skutki przypisywane Covidowi-19.

Wzbogacenie się miliarderów. Przywłaszczanie i redystrybucja bogactwa

Bogactwo miliarderów wzrosło dramatycznie od początku lutego. Istnieją trzy odrębne fazy, które są bezpośrednio związane z kryzysem koronowym, z których każda charakteryzuje się dużymi zmianami w dystrybucji światowego bogactwa.

  1. Kryzys finansowy zapoczątkowany 20 lutego sprzyjał dramatycznej redystrybucji majątku pieniężnego i własności aktywów finansowych. Wcześniejsza wiedza, informacje wewnętrzne i handel spekulacyjny odegrały kluczową rolę. Czy istniała wcześniejsza wiedza na temat oświadczenia dr Tedrosa WHO z 20 lutego?
  2. 11 marca zamknięcie i zablokowanie gospodarek narodowych 190 państw członkowskich ONZ, które doprowadziły do upadłości przedsiębiorstw i MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw) na całym świecie. Ogłoszenie przez WHO globalnej pandemii 11 marca, również oznaczało spadek na światowych giełdach, co zapoczątkowało Czarny Czwartek 12 marca 2020 r.
  3. Trzeci etap wzbogacania się miliarderów dotyczy realizacji tzw. „Drugiej fali”, polegającej na wywołaniu ponownej fali bankructw.

Redystrybucję bogactwa na korzyść klasy miliarderów potwierdza badanie IPS dotyczące zamykania  / zablokowania gospodarki światowej.

Łączne bogactwo amerykańskich miliarderów wzrosło o 850 miliardów dolarów od 18 marca 2020 roku, co oznacza wzrost o ponad 28 procent. (Szacunek ten nie uwzględnia wzrostu zamożności w okresie poprzedzającym 18 marca, który charakteryzował się serią krachów na giełdzie).

18 marca 2020 roku miliarderzy z USA zgromadzili majątek w wysokości 2,947 biliona dolarów. Do 8 października ich bogactwo wzrosło do 3,8 biliona dolarów (dokładnie 3,798 miliardów dolarów).

Na poziomie globalnym miliarderzy są wielkimi zwycięzcami podczas pandemii Covid-19. Według niedawnego raportu UBS, około 2189 światowych miliarderów ma obecnie 10,2 biliona dolarów. Jest to szacunkowy wzrost o 1,5 biliona dolarów podczas pandemii, biorąc pod uwagę dane miliarderów UBS i Forbes z 2019 roku.

Poniższa tabela przedstawia wzrost majątku osobistego pięciu najbogatszych miliarderów w USA (18 marca – 17 czerwca 2020). (Nie zaznaczono w tabeli, majątek amerykańskich miliarderów wzrósł o kolejne 266 miliardów dolarów od czerwca do października 2020 roku).


(Kliknij w tabelę, aby ją powiększyć)

Rozważmy teraz pokrótce drugą falę, która jest obecnie narzucana milionom ludzi.

Druga fala

We wrześniu-październiku 2020 r. elita finansowa poinstruowała rządy, aby wdrożyły coś, co jest równoznaczne z drugim programem upadłościowym, pod pretekstem i uzasadnieniem, że wzrosła liczba pozytywnych przypadków Covida.

Najprawdopodobniej ta druga fala doprowadzi do dalszego procesu zawłaszczania i koncentracji bogactwa.

Jednocześnie obserwujemy tendencję do totalitarnych form rządów. [Najwyraźniej, rządy zaczęły poważnie obawiać się reakcji społeczeństw – przyp. tłum.]

Dotyczy to wszystkich form aktywności społecznej, w tym zjazdów rodzinnych, ślubów i pogrzebów, zgromadzeń publicznych, nie wspominając o zamknięciu szkół, uniwersytetów, muzeów, imprez sportowych i kulturalnych. Obecnie stosuje się środki policyjne w celu egzekwowania przestrzegania przepisów. A ludzie to akceptują!

Na początku drugiej fali proces odkładania ponownego otwarcia światowej gospodarki nieodwracalnie przyczyni się do likwidacji (regionalnych i lokalnych) małych i średnich przedsiębiorstw na całym świecie, jednocześnie przyspieszając upadłość całych sektorów światowej gospodarki, w tym linii lotniczych, sieci hoteli i branży turystycznej. To z kolei doprowadzi do zawłaszczenia aktywów rzeczywistych przez potężne interesy finansowe.

Kampania strachu po raz kolejny nabrała tempa.

Oficjalne statystyki oparte na błędnych i zmanipulowanych szacunkach tzw. „potwierdzonych” pozytywnych przypadków Covida stanowią podstawę do uzasadnienia tych diabolicznych środków.

„Pandemia” Covid-19 i wirus SARS-CoV-2 jest przedstawiany jako zagrożenie. Jednak wirus nie ma bezpośredniego wpływu na kluczowe zmienne ekonomiczne.

Stawka jest bezprecedensowa: jest nią globalny program neoliberalny prowadzony przez skorumpowane rządy w imieniu establishmentu finansowego.

Zdrowy rozsądek podpowiada nam, że zamknięcie globalnej gospodarki niszczy życie ludzi.

Przerwanie kampanii strachu stanowi pierwszy krok w kierunku odwrócenia tej niszczycielskiej fali.


Więcej o skutkach gospodarczych tutaj:


ZAŁĄCZNIK

Test łańcuchowej reakcji polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR)

Standardowym testem używanym do wykrywania / identyfikacji SARS-2 na całym świecie jest test reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR), który służy do oszacowania i zestawienia liczby potwierdzonych pozytywnych przypadków Covid-19. (Nie jest to jedyny używany test. Poniższe obserwacje dotyczą wyłącznie standardowego PCR).

Według laureata Nagrody Nobla dr Kary Mullis, który wynalazł test PCR:

PCR wykrywa bardzo mały segment kwasu nukleinowego, który jest częścią samego wirusa. Wykryty specyficzny fragment jest określany przez nieco arbitralny wybór użytych starterów DNA, które stają się końcami amplifikowanego fragmentu. ”

Test PCR nigdy nie miał na celu zidentyfikowania wirusa.

Standardowy test PCR zastosowany w odniesieniu do Covid-19 nie wykrywa ani nie identyfikuje wirusa. Według znanego szwajcarskiego immunologa dr B. Stadlera, test PCR wykrywa fragmenty kilku wirusów. Według dr Pascala Sacré „testy te wykrywają cząsteczki wirusa, sekwencje genetyczne, a nie cały wirus”.

Pozytywny wynik testu wykazujący obecność fragmentów wirusów” nie oznacza „pozytywnego wyniku pod względem SARS-2” (lub Covid-19). Test PCR może wychwycić fragmenty wirusów grypy (A, B), a także zwykłych koronawirusów beta (np.OC43, HKU1). Rządy [i media] zmierzają do nadania pozytywnemu testowi PCR jednej etykiety, mianowicie Covid-19, podczas gdy w rzeczywistości pozytywny test PCR może być wynikiem innych wirusów, w tym wirusów grypy lub koronawirusa przeziębienia, które (według CDC) mają podobne objawy do Covid-19.

Gdy etykieta „Covid-19 Pozytywny” zostanie ustalona i zaakceptowana, jest następnie poddawana licznym formom manipulacji, nie wspominając o fałszowaniu aktów zgonu.


O autorze:

Prof. Michel Chossudovsky – ekonomista, emerytowany profesor na kanadyjskim Uniwesytecie Ottawa i wielu uniwersytetach w Azji i Ameryce Południowej, były doradca rządów trzeciego świata z ramiennia ONZ, założyciel i dyrektor Centrum Badań nad Globalizacją, autor wielu książek nt. globalizacji, inicjator i edytor portalu internetowego https://globalresearch.ca .

Ten wpis został opublikowany w kategorii COVID-19, Faszyzm, Korupcja, Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.