Apel do służb mundurowych

Policjanci i żołnierze !

Nadchodzi czas, kiedy będziecie musieli wybrać – czy jesteście wierni złożonej przez Was przysiędze, czy jesteście wierni narodowi i państwu polskiemu, czy leży Wam na sercu dobro Waszych rodzin i przyjaciół oraz przyszłość Waszych dzieci, czy też będziecie wykonywać rozkazy polityków i kryminalistów, którzy realizują największą w historii ludzkości zbrodnię i największą znaną dotąd kradzież majątku narodowego.

Opis sytuacji

Polska nie jest w tej sytuacji wyjątkiem. Lockdowny, restrykcje i coraz bardziej realne zagrożenie eksperymentalnymi szczepionkami mają miejsce w wielu krajach świata. Prócz innych argumentów zgłaszanych od dawna przez lekarzy i naukowców, zwróćcie proszę uwagę na następujące fakty:

  1. Epidemia koronawirusa SARS-Cov-1 trwała niecały rok, od listopada 2002 do lipca 2003 r. Kolejna poważna epidemia koronawirusa MERS miała miejsce w 2012 roku i była ograniczona do jednego regionu, to jest do Bliskiego Wschodu. Nawrót fal epidemii nigdy nie miał miejsca w lecie. I nie stosowano żadnych restrykcji, lockdownów, ani drastycznych środków. Nie wynaleziono i nie stosowano szczepionek na te choroby. Więc co się dzieje dziś?
  2. Wszystkie obecne tzw. nawroty fal Covida są wysoce skoordynowane w skali globalnej. Związane z nimi, identyczne restrykcje są wprowadzane równocześnie we wszystkich państwach. Jest niemożliwe, aby nawrót i kolejne fale epidemii były aż tak dalece zsynchronizowane. Ogniska epidemii są zwykle lokalne lub regionalne i nie występują równocześnie. Tu mamy wyraźnie do czynienia z centralnym planem i z globalnym skryptem.
  3. Ofiarami Covida w pierwszej kolejności padli ludzi starzy. Potem przyszła kolej na ofiary zdezorganizowanej służby zdrowia, którym pod pretekstem „pandemii” nie zapewniono na czas właściwego leczenia.
  4. Zakaz przebywania na świeżym powietrzu i uprawiania aktywności fizycznej powoduje osłabienie układu immunologicznego, utratę kondycji fizycznej i utratę zdrowia.
  5. Narzucone lockdowny, kwarantanny, dystansowanie i noszenie maseczek dodatkowo przyspieszają utratę przez społeczeństwo tzw. odporności stadnej.
  6. Lockdowny dewastują gospodarkę narodową, niszczą male i średnie biznesy oraz zwiększają bezrobocie i związane z nim negatywne skutki społeczne.

Dużo się ostatnio słyszy o „pandemii testów”. Statystyki oparte są na testach PCR. Na początku tej „pandemii”, w dniu 23 stycznia 2020 roku, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wystosowała instrukcję dotyczącą procedury testowania na obecność wirusa SARS-Cov-2.

Ta procedura zalecała stosowanie testu PCR z nadmierną liczbą cykli wzmacniających (do 45), co skutkowało ogromną ilością (97%) fałszywych wyników pozytywnych. Te wyniki były z kolei używane do formowania statystyk tzw. „pandemii” i do napędzania propagandy strachu przez polityków i media. W tym samym czasie, statystyczna analiza zgonów pokazała, że do końca lata 2020 r. liczba zgonów ogółem w Polsce była mniejsza od liczby zgonów ogółem w latach 2019 i 2018. To wyraźnie wskazywało, że żadnej pandemii w tym czasie nie było.

Rok później, w dniu 20 stycznia 2021 roku, Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała korektę procedury testu PCR i diagnozowania Covida-19 – [ 1 ] , [ 2 ] . Przyznano, że wysoka liczba cykli wzmacniających powodowała dużą ilość fałszywych pozytywów i zalecono, aby stosować zgodną z instrukcją obsługi liczbę amplifikacji (maksymalnie 25-30) oraz zalecono, aby testu nie stosowano jako narzędzia diagnostycznego bez równoczesnych badań i obserwacji klinicznych. Ani rząd Polski, ani rząd Kanady, z tego co mi wiadomo, nie zastosowały się to tych zaleceń. Nie znalazłem żadnego rozporządzenia korygującego procedurę testu PCR. Zastosowanie tych zaleceń automatycznie spowodowałoby drastyczne zmniejszenie przypadków wykrycia Covida. Zamiast tego, właśnie od stycznia, politycy i media alarmują społeczeństwa raptownym wzrostem liczby zachorowań. Mówią też o przepełnionych szpitalach, co ani w Polsce, ani w Kanadzie nie jest generalnie zgodne z prawdą.

Kiedy niewiarygodność testów PCR i rzeczywiste statystyki zgonów stały się znane opinii publicznej, ludzie przestali się bać. Klika z Davos i kolaborujące z nią rządy stanęły przed koniecznością zwiększenia liczby zachorowań i ponownego zastraszenia społeczeństw. Bez tego „wyszczepienie” narodów świata (co moim zdaniem ma związek z globalnym planem depopulacji), zawalenie gospodarek narodowych oraz wprowadzenie Nowej Normalności i Wielkiego Resetu nie byłoby możliwe.

W Kanadzie, pod koniec września 2020 roku, radio pewnej nocy ogłosiło, że mamy i będziemy wkrótce stosować tzw. Rapid Test (szybki test) na Covida, który jest łatwy, bezbolesny i daje wynik w 2 do 4 minut. Choć nikt o tym wcześniej nie słyszał, natychmiast media zaczęły zamieszczać „głosy społeczeństwa”, które już nie mogło się tego nowego cudu doczekać. Nie wiem czy był to ten sam Rapid test firmy Abbott, o którym mówi anonimowy Ratownik Medyczny w niedawnym wywiadzie. Kiedy zażądaliśmy, [ 2 ] aby kanadyjskie władze opublikowały jak ten test działa i na jakiej technologii jest oparty, wszystkie media nagle na ten temat zamilkły i sprawa Rapid Testu ucichła. Jest bardzo prawdopodobne, że to właśnie ten test jest używany obecnie w Polsce. Ratownik ze wspomnianego wyżej wywiadu potwierdził, że z powodu braku tzw. bufora, jako podstawy roztworu używa się często soli fizjologicznej. Test z użyciem soli fizjologicznej daje wynik pozytywny nawet gdy nie wprowadzi się do roztworu czynnika ludzkiego, czyli próbki pobranej od pacjenta. To może tłumaczyć jak rząd reguluje ilością pozytywnych testów i, konsekwentnie, ilością tzw. zachorowań przy pomocy manipulowania dostawami właściwego dla tego testu roztworu buforowego.

W tym trudnym wyborze, w tej trudnej decyzji nie jesteście sami

Kilka miesięcy temu, w kanadyjskiej prowincji Ontario powstała organizacja „Police On Guard For Thee [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] , [ 5 ] . Grupa ta oryginalnie składała się z emerytowanych i aktualnych funkcjonariuszy policji. Grupa ta zatrudniła znanego prawnika konstytucyjnego, Rocco Galati, i oskarżyła rząd prowincji Ontario o zmuszanie policji do wymuszania na społeczeństwie niezgodnych z konstytucją i bezprawnych restrykcji. W krótkim czasie, do grupy dołączyło wielu emerytowanych i aktualnych członków rozmaitych służb mundurowych z całej Kanady, łącznie z żołnierzami i oficerami kanadyjskich sił zbrojnych.

Z ostatniej chwili – Policja się buntuje

Kilka dni temu rząd prowincji Ontario wprowadził nowe drastyczne restrykcje, między innymi obowiązek pozostawania w domu, nakazując policji wyrywkowe kontrolowanie pieszych i pojazdów oraz karanie osób, które zbytnio oddaliły się od miejsca zamieszkania.

Wczoraj, departamenty policji w głównych miastach prowincji Ontario wydały oświadczenia stwierdzając, że nie zastosują się do tego rozporządzenia. Policja się buntuje przeciwko nielegalnej i kryminalnej polityce rządu. Ostatniej nocy i dziś jeździłem po mieście i nie widziałem ani jednego pojazdu policyjnego.

Wniosek główny

Ponieważ mamy do czynienia z dobrze zorganizowanym i obficie finansowanym wrogiem, który ma zasięg globalny, opór także musi być skoordynowany w skali międzynarodowej. Byłoby bardzo porządane, aby ruch rozpoczęty przez policjantów kanadyjskich rozlał się szeroko po świecie. Musicie sobie zdać sprawę z tego, że bez pomocy policji (i być może wojska) tej batalii z kryminalnymi elitami i skorumpowanymi rządami naród sam nie wygra. Przyszedł czas na przysłowiową konfrontację dobra ze złem i w tej konfrontacji nie możecie uczestniczyć przeciwko narodowi i państwu polskiemu. Tylko Wasz opór, Wasza odmowa wykonywania nielegalnych i kryminalnych rozkazów pozwoli na pokojowe rozwiązanie tego kryzysu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.