List otwarty do samorządów terytorialnych, do komendantów policji oraz do lokalnych mediów

Do sieci trafiło nagranie z bezwzględnej interwencji straży miejskiej w Ełku. Strażnicy potraktowali mężczyznę gazem łzawiącym za to, że spacerował ulicą bez maseczki na twarzy. Chwilę później powalili go na ziemię i zakuli w kajdanki. Do zdarzenia odniósł się Urząd Miasta w Ełku. Jak zapowiedział, sprawę zamierza wyjaśnić.

Przeczytaj cały artykuł i zobacz wideo tutaj…

Mój List Otwarty:

Piszę ten list w formie oficjalnego oświadczenia, z pozycji osoby, która dziś ma 71 lat. W latach 1980 – 83, to jest w czasie  organizacji i pierwszej kadencji oryginalnej „Solidarności”, miałem zaszczyt pełnić funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu Pojezierze (który obejmował ówczesne województwo suwalskie, w tym także miasto Ełk) oraz członka Komisji Krajowej i Krajowego Biura Interwencji N.S.Z.Z. „Solidarność”. To właśnie wtedy cała Polska, za wyjątkiem około 2 milionów aparatczyków partyjnych, wystąpiła zgodnie przeciwko partii rządzącej. Powodem społecznych protestów była między innymi brutalność ówczesnych służb pełniących rolę zbrojnego ramienia partii komunistycznej i komunistycznej ideologii.

Tak wtedy, jak i dziś przyczyną brutalności policji nie był wyłącznie ustrój polityczny oparty na systemie policyjnym. Przyczyną był również charakter ludzi, którym przypasano broń, pały oraz gaz łzawiący i dano bezkarną władzę nad innymi. Przyczyną było i nadal jest niedostateczne wyszkolenie wielu funkcjonariuszy.

W przypadku opisanym w powyższym artykule mamy do czynienia z trzema uchybieniami funkcjonariuszy i policji jako formacji odpowiedzialnej za ochronę prawa i porządku publicznego w służbie i w interesie społeczeństwa.

1. Pierwszym uchybieniem jest brak wiedzy na temat tzw. „pandemii„, [ 2 ] oraz tzw. środków zapobiegawczych wprowadzanych nielegalnie przez rząd i samorządy terytorialne.

Zacznijmy od początku. Istnieje sporo wiarygodnych i opartych na faktach informacji o przygotowaniach do „pandemii”, o wspólnych amerykańsko-chińskich badaniach naukowych nad „uzbrajaniem” koronawirusów (Gain of Function Study), o wspólnych „pandemicznych” ćwiczeniach wojskowych w chińskiej prowincji Wuhan. Są dostępne wyczerpujące informacje o symulacji i modelowaniu takiej „pandemii” (Event 201) na Johns Hopkins Uniwersytecie w North Carolina, USA, na kilka miesięcy przed ogłoszeniem globalnej pandemii przez WHO. Jest udokumentowane na wideo wystąpienie Billa Gatesa, który wyraźnie stwierdza, że depopulacja jest konieczna i jednym z jej sposobów są szczepionki. Wiadomo też, że Bill Gates finansuje produkcję szczepionek przeciwko Covid-19 i jest jednym z głównych sponsorów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Pandemii, w dosłownym znaczeniu tego pojęcia nie ma. Dowodzą tego statystyki zgonów, które wskazują na to, że umieralność na chorobę Covid-19 jest porównywalna z umieralnością na sezonową grypę. Aż do końca lata 2020 roku, ilość zgonów ogółem w Polsce była mniejsza niż w analogicznym okresie roku 2019 i 2018. Wzrost ilości zgonów od października 2020 roku jest wynikiem reorganizacji służby zdrowia na okres pandemii oraz związanych z tym opóźnień i zaniechań leczenia pacjentów cierpiących na inne choroby. Jest też rezultatem manipulacji testami PCR. Im więcej wykonanych testów, tym więcej „wykrytych” przypadków zakażenia i tym więcej fałszywych wyników pozytywnych (o tym za chwilę). Należy tu dodać, że rzekome przepełnienie szpitali z powodu Covida-19 jest kłamstwem. W pewnym sensie za podtrzymywanie tego kłamstwa odpowiedzialne są zachęty finansowe dla szpitali oraz dla ich pracowników i laboratoriów medycznych na okres tzw. „pandemii”. W tej sytuacji wielu instytucjom i wielu osobom „w głębi serca” zależy na tym, aby „fałszywa pandemia” trwała jak najdłużej.

Wiadomo również, że covidowe statystyki oparte są na niewiarygodnym teście RT-PCR , [ 2 ] , [ 3 ] , [ 4 ] , [ 5 ] , [ 6 ] oraz na fałszywych świadectwach zgonu, celowo zawyżających liczbę zachorowań i zgonów na Covid-19. W dniu 20 stycznia 2021 roku, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyznała, [ 2 ] , [ 3 ] że stosowana wcześniej procedura testu PCR była błędna (zbyt wysoka liczba cykli wzmacniających) i powodowała ogromną ilość fałszywych wyników pozytywnych. WHO wydała nowe zalecenia, które zawierały korektę procedury oraz zalecenie, aby diagnoza nie opierała się wyłącznie na testach, ale również na obserwacjach klinicznych. Z tego co mi wiadomo, polskie władze nie zastosowały tej korekty na terenie kraju i nadal stosują błędną procedurę. To jest podstawą błędnych statystyk, nieuzasadnionej medycznie i naukowo kampanii strachu oraz nie popartych wiedzą interwencji policji.

Wiadomo, że maseczki nie chronią przed zakażeniem wirusami, które przenoszą się głównie w formie aerozolu. Wymóg noszenia maseczek przez osoby zdrowe jest nieuzasadniony, ponieważ osoby bezobjawowe nie stanowią zagrożenia dla otoczenia. Aż do momentu wystąpienia objawów nie rozsiewają one wirusów. Jest to opinia wielu lekarzy i naukowców, a ostatnio przyznał to również dr Antoni Fauci, szef amerykańskiej organizacji NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) i doradca prezydenta USA w sprawie pandemii.

Wiadomo, że pandemia Covid-19 jest narzędziem i pretekstem dla wprowadzenia w życie reform politycznych, ekonomicznych i społecznych, ogólnie znanych jako Nowy Porządek (lub Nowy Ład) , [ 2 ] . Dowody na potwierdzenie tego są jawne i łatwo dostępne, między innymi w dokumentach i wypowiedziach ze Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), z Fundacji Billa i Melindy Gates oraz innych organizacji i osobistości. Ta agenda ma na celu tzw. Wielki Reset, nowy ład społeczny i polityczny, wprowadzenie transakcji bezgotówkowych, wprowadzenie biometrycznych dowodów tożsamości, [ 2 ] , pełną kontrolę nad społeczeństwem, wprowadzenie systemu totalitarnego, oraz reformę prawa własności indywidualnej (nikt niczergo nie będzie posiadał, wszyscy będą wypożyczać rzeczy, które będą im potrzebne, oczywiście za odpłatnością). Majątki indywidualne obywateli zostaną przejęte przez banki i wiodące mega-korporacje. [ 1 ]

Wiadomo, że jednym z celów przedłużającej się „pandemii” jest załamanie gospodarek narodowych za pomocą lockdownów oraz przejęcie małych i średnich biznesów przez wielkie korporacje i międzynarodowy kapitał. Wiadomo, że doprowadzi to do masowego bezrobocia, zubożenia obywateli i zubożenia państw (nie będzie wpływu z podatków) i zmusi to państwa do zaciągania ogromnych pożyczek u międzynarodowych wierzycieli. Wiadomo, że to z kolei doprowadzi do bankructwa państw i przejęcia ich aktywów przez prywatne banki. Wiadomo, że celem tego „projektu” jest likwidacja średniej klasy, automatyzacja produkcji, przeniesienie centrum ekonomicznego z państw zachodnich do tanich państw wschodnich, oraz ustanowienie ponadnarodowego i niewybieralnego rządu światowego. Wiadomo, że w tym celu wykorzystuje się pandemię.

Związana z fałszywą pandemią kampania strachu ma również zmusić całe społeczeństwa do przyjęcia niedostatecznie przetestowanej i niebezpiecznej szczepionki. Szczepionki, która nie jest potrzebna, ponieważ istnieją leki skutecznie zwalczające przypadki choroby zwanej Covid-19. Leki te są wycofywane i zakazywane, po to, aby „wyszczepić” obywateli eksperymentalną i bardzo podejrzaną „genetyczną zupą” [ 1 ] . Istnieją dowody na to, że Bill Gates traktuje szczepionki jako narzędzie depopulacji. Bill Gates nie działa sam, jest głosem elit narzucających światu „Nowy Ład”. Istnieją poważne przesłanki i oficjalne wypowiedzi na forum WEF, potwierdzające, że szczepionki mają zawierać nanotechnologię umożliwiającą biometryczną identyfikację i kontrolę jednostek , [ 2] . Wiele wskazuje na to, że ta funkcja będzie możliwa dzięki technologii 5G w pośpiechu wprowadzanej w życie pod osłoną „pandemii”.

2. Drugim uchybieniem jest nieznajomość prawa.

Większość restrykcji i nakazów związanych z tzw. „pandemią” wprowadzana jest w trybie rozporządzeń ministerialnych lub niższych aktów prawnych. Restrykcje i nakazy, które ograniczają konstytucyjne prawa i swobody obywateli muszą mieć moc ustawy i wymagają wprowadzenia stanu wyjątkowego. Tego jednak rząd nie robi, bo musiałby wtedy wypłacić wszystkim pełne odszkodowania za utracone dochody z tytułu utraty pracy lub zamknięcia działalności gospodarczej. Dlatego obecne restrykcje i nakazy (łącznie z nakazem noszenia maseczek) są nielegalne i bezprawne.

Jest to ważne tym bardziej, że istnieje już obszerna literatura fachowa jasno stwierdzająca, że regularne noszenie maseczek jest ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia. Jest to związane z obniżeniem poziomu tlenu, powtórnym wdychaniem dwutlenku węgla i flory  bakteryjnej, która osadza się na wewnętrznej, wilgotnej i ciepłej powierzchni maseczki oraz z ryzykiem infekcji grzybicą w okolicy ust i nosa oraz w górnych drogach oddechowych i płucach.

Przy okazji rozważań prawnych, warto przypomnieć, że według Kodeksu Norymberskiego, wszelkie eksperymenty medyczne (a takimi są zapowiadane szczepionki mRNA – [ 1 ] , [ 2 ]), wymagają świadomej i dobrowolnej zgody osoby poddanej takim eksperymentom.

Warto także pamiętać, że według tzw. Zasad Norymberskich wykonywanie poleceń przełożonych i działanie w charakterze urzędnika państwowego nie zwalnia winnych z odpowiedzialności za popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości.

Już w tej chwili jesteśmy świadkami formowania się międzynarodowej grupy prawników, którzy podejmują działania zmierzające do osądzenia i ukarania przez międzynarodowy trybunał osób odpowiedzialnych za wprowadzanie, wymuszanie i promowanie restrykcji oraz lockdownów i innych środków, które doprowadziły do zgonów, komplikacji zdrowotnych i strat ekonomicznych spowodowanych fałszywą pandemią. [ 1 ] , [ 2 ] , [ 3 ] , [ 4 ] , a także [ 1 ] , [ 2 ] , [ 3 ] , [ 4 ] , [ 5 ] , itp. Inicjatorzy tych działań domagają się kar za kryminalne plany i decyzje zaangażowanych w to elit, polityków, naukowców, lekarzy, mediów, urzędników państwowych oraz służb tajnych i mundurowych. Polska jest także częścia tej inicjatywy, razem z USA, Niemcami, Kanadą, Włochami i innyjmi krajami. Oczywiście, główne media, ani politycy o tym nie wspominają.

W poszczególnych państwach, renomowani prawnicy wykazują i publikują materiały wskazujące na to, że stosowane przez lokalne rządy restrykcje i nakazy są nielegalne w świetle prawa obowiązującego w tych państwach. Na przykład, w Kanadzie taką działalność prowadzi konstytucyjny prawnik i dyrektor Centrum Praw Konstytucyjnych, Rocco Galati.

3. Trzecim uchybieniem jest osobisty ekstremizm funkcjonariuszy i ich niedostateczne wyszkolenie.

Przykro mi to pisać, ale oglądając tego rodzaju filmy z różnych interwencji policji w Polsce, mam wrażenie, że oglądam jakichś prymitywnych i nie wyszkolonych amatorów, którym „waaaadza nad innymi” uderzyła do głowy. Nie da się ukryć emocjonalnych motywów w ich akcjach i nie da się ukryć braku praworządności. W sytuacjach takich jak ta (gdzie nie było bezpośredniego zagrożenia, ani tłumu i „zadymy”), użycie siły nie było konieczne. W takiej sytuacji policjanci mają obowiązek się na żądanie wylegitymować i pouczyć osobę zatrzymaną o przyczynach i podstawie prawnej ich interwencji. Nic nie stało na przeszkodzie, aby tak się ci policjanci zachowali.

Dla porównania, popatrzcie na niedawną profesjonalną interwencję policji kanadyjskiej na lotnisku międzynarodowym Pearson w Toronto, gdzie pasażer wracający do kraju odmówił założenia maseczki, poddania się testowi PCR i kwarantannie, po czym został wylegitymowany, otrzymał mandat i poszedł do domu. Takich mandatów policja wydaje tu tysiące, ludzie je biorą, zamiast płacić odwołują się do sądów, które umarzają te mandaty jako bezpodstawne i naruszające konstytucyjne prawa obywateli. Wie o tym także policja, która również rozumie, że pomagając kryminalnym szajkom we wprowadzaniu tzw. Nowego Ładu działa na szkodę swoją, swoich rodzin i swoich dzieci.  Zwykła inteligencja.

Do dziś nie zauważyłem żadnej inicjatywy ze strony policji, aby rozpocząć dochodzenie i kompletowanie dowodów w sprawie potencjalnych przestępstw i wykroczeń ze strony polskich polityków i polskich mediów, których działania narażają społeczeństwo na utratę zdrowia, niekonstytucyjne reformy polityczne, celową dezinformację, bezprawne restrykcje i lockdowny, naruszanie konstytucyjnych praw obywateli, sabotaż gospodarki narodowej, zdradę interesów narodu polskiego itp. czynów potencjalnie przestępczych. Myślę, że to byłaby działalność lepsza i bardziej pożyteczna niż intymidacja obywateli, którzy na otwartym powietrzu zdjęli niezdrowe, nieskuteczne i niepotrzebne maseczki.

Dostępne są dziś analizy statystyczne i oświadczenia ekspertów jasno pokazujące, że kraje i stany / prowincje, w których istnieją nakazy noszenia maseczek nie mają mniejszej zachorowalności na Covid-19 od krajów i dzielnic, które takich wymogów nie wprowadziły. To oczywiście zakładając, że można w jakiś wiarygodny sposób ustalić taką „zachorowalność”. Jak wiadomo, stosowane powszechnie testy PCR takiej wiarygodnosci nie mają.

Chcę w tym miejscu dodać, że wszystkie informacje zawarte w tym liście oparte są na opiniach ekspertów, naukowców i lekarzy związanych z tematem pandemii, szczepionek, testów PCR, statystyki i innych pokrewnych dziedzin nauki. Są również oparte na faktach, publikacjach i dokumentach, które można łatwo zweryfikować. Natomiast niektórzy doradcy rządu (np. prof. Simon) i (podejrzewam) niektórzy politycy mają tzw. konflikt interesów. Osoby, które otrzymywały lub otrzymują granty lub łapówki od kompanii farmaceutycznych i innych covidowych „graczy” powinny zostać odsunięte od polityki rządu i samorządów w sprawie tzw. „pandemii”, a zwłaszcza w sprawie szczepionek.

Na zakończenie chcę powiedzieć jedno: Nie po to naród w latach 1980-tych podjął ogromny wysiłek i ryzyko walki z wypaczeniami władzy, abyśmy dziś mogli pozwolić na powrót takiego samego, albo jeszcze gorszego systemu. Brutalność policji, którą widzimy dziś na wielu filmach z Polski (i nie tylko), jest rzeczywistością, której zaakceptować nie możemy i rzeczywistością, której należy się wstydzić przed światem i przed naszą historią.

Apeluję do wszystkich zaangażowanych w te decyzje: Powstrzymajcie Wasze konie, postarajcie się zrozumieć co się dzieje i zacznijcie myśleć o tym co jest naprawdę ważne dla Was, dla Waszych rodzin, przyjaciół i sąsiadów, dla przyszłości Waszych dzieci.  Dla Polski.

Lech Biegalski
lech.biegalski@gmail.com

P.S.:  A tak na marginesie, przypomnijcie sobie na co głosowali wyborcy PiS-u.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.